Blackboard en auteursrecht: Binnenkort ook voorlichting bij uw faculteit!

Zet u als docent ook vaak de artikelen van de literatuurlijst voor uw vak als pdf in Blackboard? Waarschijnlijk weet u wel dat dit aan auteursrechtelijke regels is gebonden, maar welke zijn dat dan? Het alternatief is om een directe link naar de publicatie in de Digitale Bibliotheek te maken, maar hoe doe je dat?
De Stichting PRO heeft controles aangekondigd, en daarom zijn de Universitaire Bibliotheken gestart met een reeks voorlichtingsbijeenkomsten bij de faculteiten, waarin een en ander uit de doeken wordt gedaan.

Voor alle teksten, afbeeldingen etc. die u ten behoeve van uw onderwijs verspreidt, moeten auteursrechten worden afgedragen. Dit geldt voor gedrukte readers, maar ook voor materiaal in Blackboard (in feite een digitale reader). Bij gedrukte readers worden deze afdracht en de bijbehorende formaliteiten voor een groot deel door de facultaire servicedesks afgehandeld, maar bij digitale readers zijn de servicedesks niet betrokken en moet u hier dus zelf voor zorgen. Met linken wordt deze hele rompslomp vermeden, omdat dit in feite alleen een verwijzing is naar de publicatie. Linken is dus altijd toegestaan (als de publicatie tenminste niet illegaal op internet staat), maar niet naar iedere digitale publicatie kàn een goede link worden gemaakt.

De Stichting PRO, die dient als loket voor de inning van auteursrechten in het onderwijs, controleert actief of alle readers voldoen aan de regels zoals opgesteld in de zogenaamde ‘Readerovereenkomst’ met de universiteiten. PRO heeft de afgelopen tijd met diverse faculteiten van de UL contact opgenomen over aanstaande controles, en men richt de blik met name op Blackboard. Omdat de regels en procedures omtrent digitale readers lange tijd onduidelijk waren probeert de Universiteit de daadwerkelijke controles uit te stellen tot het nieuwe studiejaar, zodat er eerst intern maatregelen kunnen worden ondernomen.

De Universitaire Bibliotheken Leiden zijn in overleg met de faculteiten een project gestart en hebben inmiddels het volgende gerealiseerd:

  • Er is een website voor docenten gemaakt met o.a. vuistregels omtrent auteursrecht in het onderwijs.
  • Er is een tooltje ontwikkeld waarmee u directe links naar publicaties uit de Digitale Bibliotheek kunt maken. Zo zijn deze altijd rechtmatig toegankelijk voor ULCN-gebruikers.
  • Er is gestart met een reeks voorlichtingsbijeenkomsten. De pilot is gehouden bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, de andere faculteiten volgen in mei/juni.

Met deze middelen bij de hand is het de bedoeling dat in het nieuwe studiejaar alle Blackboard cursussen aan de regels voldoen. Er is dus werk aan de winkel!

Wilt u exact weten wat er mag en niet mag, hoe de procedures lopen en hoe u een goede link kunt maken? Of heeft u wellicht vragen op dit gebied? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst bij uw faculteit. De data worden binnenkort bekend gemaakt.

De vaste aanspreekpunten m.b.t. auteursrecht in Blackboard zijn:

Leave a Reply