“Een tweede indruk is eerlijker dan een eerste” Video als hulpmiddel bij reflecteren

Interview met de docenten  Maczka en Bexten, Duits 

Birgit

IwonaTijdens dit semester loopt bij het vak “Inleiding Germanistische Wetenschapsgebieden I” (Opleiding Duits) een grassroot project waarbij de docenten de presentaties van studenten op video hebben opgenomen. Doel van het grassroot project is het stimuleren van het reflectieproces. Door video als reflectiemiddel te gebruiken krijgen studenten een beter beeld van hun eigen kunnen en leren studenten beter na te denken over hun leerproces.

Het grassroot project loopt bijna ten einde. In oktober en november hebben alle studenten voor het eerst een korte presentatie gegeven. De andere studenten werden in groepjes verdeeld die elk over een onderdeel van de presentatie feedback moesten geven (opbouw, inhoud etc.). De video’s werden een dag later voor de studenten toegankelijk gemaakt via Blackboard. De studenten, gaven vervolgens nog een keer schriftelijk feedback via het discussion board van Blackboard. De studenten die presentaties hadden gegeven, maakten een reflectieverslag waarin ze twee punten noemden die goed gingen en twee waaraan ze de volgende keer willen werken.


“In eerste instantie waren de reacties van de studenten minder positief”
vertelde Maczka. “Maar niemand heeft geweigerd om mee te doen”. Studenten vonden het eng om opgenomen te worden. Daarom heeft Bexten zelf de spits afgebeten. Zij hield als eerste een presentatie die ook toegankelijk werd gemaakt via Blackboard. De studenten mochten na afloop feedback geven op de presentatie van de docent.

De docenten waren van tevoren bang dat de studenten “te lief” zouden zijn in hun feedback, dat viel echter erg mee. In een college voorafgaand aan de presentaties hebben de docenten uitleg gegeven over het houden van presentaties. De studenten kregen ook alvast het feedbackformulier te zien en kregen uitleg over de wijze van feedback geven.

De docenten gaan vaker studentpresentaties opnemen
Op de vraag of ze weer video gaan gebruiken in hun onderwijs antwoordden beiden docenten “ja”. Volgend semester volgen de studenten het vak “Inleiding Germanistische Wetenschapsgebieden II”. “De studenten moeten dan langere presentaties geven. We gaan deze weer opnemen en letten op de verbeterpunten die de studenten dit semester zelf hebben geformuleerd. Misschien dat we dan de studenten de
virtuele snijmachine laten gebruiken.” Met dit programmaatje kunnen studenten goede en minder goede fragmenten selecteren uit hun presentatie.

“Het gebruik van de camera is even wennen”.
Hebben jullie technische problemen ondervonden? Bexten antwoordt “Nee”. De digitale camera werkte goed. Het kostte ongeveer een half uur om ermee te leren omgaan. Alleen de externe microfoon werkte niet. Toch zeiden de studenten dat het geluid van voldoende kwaliteit was. De meeste tijd is uiteindelijk niet in de techniek gaan zitten maar in de uitdenken van de collegeopzet. Op welke manier moeten studenten feedback geven? Wanneer? Wat is het doel van het reflectieverslag en hoe verwoord je dat in een opdracht?

 

tipTips
Op de vraag of zij tips hebben voor docenten die ook met video willen gaan werken, geven Maczka en Bexten dan ook weinig technische tips:
  • ­Probeer de techniek uit. De gebruik van een digitale camera is even wennen.
  • Denk van tevoren goed na over de opzet van je college en op welke manier video daarbij past. 
  • Zorg dat de sfeer in de groep goed is.
  • Bepaal van tevoren hoe je gaat reageren op vragen, opmerkingen en feedback van studenten. Maczka en Bexten lieten de studenten zelf een mogelijke oplossing formuleren op hun eigen vragen.

Ook video gebruiken in het onderwijs?
Voor meer informatie: Streaming Video in het onderwijs

 

Leave a Reply