“Een wiki toont het samenwerkingsproces bij schrijfopdrachten”

Gerhard Jan NautaInterview met docent Gerhard Jan Nauta, Kunstgeschiedenis
Gerhard Jan Nauta, docent Kunstgeschiedenis, heeft het afgelopen semester voor het eerst een wiki gebruikt in het onderwijs. Een wiki is een website waarop iedereen pagina’s kan toevoegen en aanpassen. De pagina’s kunnen teksten, maar ook stilstaande en bewegende beelden en geluid bevatten. Van alle aanpassingen wordt een geschiedenis bijgehouden. Oude versies kunnen bekeken en eventueel teruggezet worden.

Een online presentatie maken met behulp van een wiki
Doel van het vak is dat studenten leren om projectmatig een digitale presentatie van erfgoedmateriaal te ontwerpen en bouwen. Het eindproduct is een online presentatie over een onderwerp naar keuze. Omdat de studenten samen aan een stuk moeten schrijven, lag een wiki voor de hand.

WikiStudenten aarzelden eerst …
Enkele studenten zagen in het begin tegen het gebruik van de wiki op. Zij werden echter door medestudenten aangemoedigd en merkten al gauw dat het werken met de wiki niet heel moeilijk was. Sommigen zijn zelfs erg fanatiek met het plaatsen en toevoegen van informatie op de wiki. “Uiteindelijk hebben de meeste studenten de potentie van deze wijze van werken leren kennen.”

De docent is tevreden over de mogelijkheden
“Goed”, Nauta zou het graag bij een gelijksoortig vak weer gebruiken. Door de wiki konden de studenten plaats- en tijdonafhankelijk samenwerken. “Een wiki is zeer geschikt voor ideevorming” zegt Nauta. Hij had de indruk dat voorheen de studenten bij projectmatig werken de opdrachten verdeelden en dat er dus niet echt sprake was van samenwerken. Door het versiebeheer wordt het schrijfproces zichtbaar. De docent kan zien wie wat gedaan heeft. “Een aantal studenten is erg intensief mee bezig geweest. Tijdens de drukste maand waren er 30.000 pageviews en 10.000 wijzigingen. Een wiki biedt ook de mogelijkheid om kritisch naar elkaars stukken te kijken”.  

Problemen werden snel opgelost.wiki
In het begin waren er technische problemen, maar die zijn snel opgelost. “Een ander nadeel is toch wel dat het beoordelen van de individuele inbreng van studenten lastig is en hoe dan ook de docent veel tijd kan kosten.”

Vrijheid of opleggen van regels?
“Je wilt studenten zo veel mogelijk vrijheid geven in het gebruik van de wiki” zegt Nauta. In de loop van het semester merk je dat gebruikersregels toch erg handig zijn. Als voorbeeld geeft Nauta het geven van commentaar in een wiki. Moet het  commentaar in de tekst geplaatst worden? of onderaan? Hoe zien studenten snel wat er in een tekst gewijzigd is? “Het is moeilijk om hierin een balans te vinden” aldus Nauta. Daarover moet een docent van te voren goed nadenken.
 

Tip Tips
Op de vraag of Nauta tips heeft voor docenten die ook een wiki willen inzetten in hun onderwijs, noemt hij:

  • Als de studenten alle vrijheid krijgen om de wiki naar eigen inzicht te gebruiken, dan is het handig om ‘stap-voor-stap’ aanwijzingen te geven in het gebruik van een wiki. Begin eerst met simpele handelingen en maak deze steeds moeilijker.
  • Beperk de periode waarin de studenten met een wiki mogen werken. De kans is anders groot dat studenten ‘niet snel genoeg’ op elkaar reageren.
    Denk goed na over het peer-review proces.
  • Bedenk hoe je de gebruikers van de wiki maximaal kan stimuleren om bij te dragen aan de verbetering van elkaars werk.

De resultaten van alle online presentaties zijn te zien op de wiki (http://twiki.e-merge.nu/bin/view/KunstGeschiedenis/WebHome )

Ook een wiki gebruiken in het onderwijs?
Voor meer informatie over wiki: Social Software in het onderwijs