Met podcasts studenten meer betrekken bij het vak.

Castermans

Podcast

Interview met prof. mr. A.G. Castermans (Alex Geert), hoogleraar Burgerlijk Recht

Castermans is nu bijna een jaar verbonden aan de rechtenfaculteit. In het najaar had hij tweedejaars studenten in de collegezaal. Dit voorjaar gaf hij colleges Inleiding Burgerlijk Recht. Dit is een propedeusevak dat gevolgd wordt door circa 800 rechtenstudenten.

Continue reading

Alleen door streaming video was het mogelijk 900 interviews op te nemen.

cleiren.jpg Interview met Marc Cleiren, docent Psychologie en Arjen van Berkel, student-assistent

Marc Cleiren is samen met Erica Bohnen coördinator van het vak Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden (IBV), een verplicht vak voor tweedejaars psychologiestudenten. Arjen van Berkel heeft als student-assistent technische ondersteuning verleend bij het vak. Doel van het vak is het aanleren van verschillende beroepsvaardigheden,  waaronder gesprekstechnieken. Om deze vaardigheden aan te leren, moeten deze worden geoefend. Hoe realiseer je voldoende oefenmogelijkheden als het vak door 300 studenten wordt gevolgd? Cleiren en van Berkel vertellen anderhalf uur enthousiast over de oplossing: streaming video. 

Continue reading