Alleen door streaming video was het mogelijk 900 interviews op te nemen.

cleiren.jpg Interview met Marc Cleiren, docent Psychologie en Arjen van Berkel, student-assistent

Marc Cleiren is samen met Erica Bohnen coördinator van het vak Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden (IBV), een verplicht vak voor tweedejaars psychologiestudenten. Arjen van Berkel heeft als student-assistent technische ondersteuning verleend bij het vak. Doel van het vak is het aanleren van verschillende beroepsvaardigheden,  waaronder gesprekstechnieken. Om deze vaardigheden aan te leren, moeten deze worden geoefend. Hoe realiseer je voldoende oefenmogelijkheden als het vak door 300 studenten wordt gevolgd? Cleiren en van Berkel vertellen anderhalf uur enthousiast over de oplossing: streaming video. 

CameraVan opnemen tijdens de werkgroep naar opnamestudio’s
Het vak IBV duurt zes weken waarin studenten drie keer (begin, midden en eind vna de cursus)hun interviewtechnieken oefenen. Voorheen werd er soms video gebruikt tijdens een werkgroep waarbij opnamen gemaakt werden met behulp van een cassetterecorder of een analoge camera. Dit kostte echter te veel tijd. Cleiren: “Tijdens een werkgroep kunnen maar een paar studenten op deze manier oefenen”. In de huidige opzet is daarom gekozen om de  studenten zelfstandig buiten de werkgroep gesprekken te laten voeren. Om dat mogelijk te maken zijn twee lokalen omgebouwd tot tijdelijke opnamestudio’s met een vaste opstelling.
 
Op welke manier worden de video-opnames gebruikt in het onderwijs?
Studenten nemen de gesprekken in duo’s op. Daarna kunnen de studenten de opname terugkijken en elkaar feedback geven. Cleiren: “Er is een observatielijst met criteria die zij hiervoor kunnen gebruiken”. Hoewel percentages per groep verschillen, hebben veel studenten ook werkelijk aan hun medestudent feedback gevraagd (50 – 85%), zo bleek uit een evaluatieonderzoek onder 104 studenten dit jaar. Ook bespreken studenten in het eindgesprek aan de hand van de opnames hun vorderingen over de tijd en tonen deze  aan hun begeleiders.

Zonder technische kennis toch werken met streaming video. Kan dat?
Uit de evaluatie bleek dat de meeste studenten weinig voorkennis (nodig) hadden over streaming video. De meeste handelingen zijn geautomatiseerd. Van Berkel vertelt dat studenten maar drie handelingen hoeven te verrichten: hun studentnummer en een zelf gekozen wachtwoord(pincode) intypen en op de “start”-knop klikken. De opnamen wordt vervolgens automatisch op de streaming server geplaatst. Na afloop krijgen de studenten een link van de opname.  Ook zijn de opnames vanaf het bureaublad te downloaden op een usb-stick. Daarnaast hebben Cleiren en Van Berkel en anderen  een handleiding en een
instructievideo gemaakt. Die voldeden beiden zo blijkt uit de evaluatie. Meer dan 85% van de studenten had weinig vragen over het opnemen en streamen en meer dan 75% vond het werken in de opnamestudio’s prettig.

Weinig problemen gemeld door studenten
In het begin hebben enkele studenten wel problemen ondervonden. Af en toe was de geluidskwaliteit niet voldoende of konden studenten de opgenomen bestanden niet terugvinden aldus Van Berkel. Deze problemen zijn in de loop van het semester verholpen.

Studenten zeer positief over het opnemen van de gesprekken
Cleiren en Van Berkel vertellen dat de studenten positief zijn over het gebruik van streaming video. Volgens van Berkel zien studenten meer en andere dingen tijdens het terugkijken van de opnamen dan bij alleen bij verbale feedback”. Hij noemt hierbij nog extra de nonverbale communicatie die met beeld goed vastgelegd kan worden. Meer dan 75 % van de studenten geeft aan dat het terugkijken van de opnames geholpen heeft bij het uitbouwen van hun gesprekvaardigheden. Cleiren stelt dan ook dat het opnemen van de gesprekken heeft geleid tot hoger leer-rendement. Bij een vak als IBV dat door 300 studenten gevolgd wordt, is er geen alternatief. Streaming video was de enige mogelijkheid om de studenten de vaardigheden voldoende te laten oefenen. 

 

tip
Tips
Op de vraag of Cleiren en Van Berkel nog tips hebben voor docenten die ook met streaming video willen werken, antwoorden zij:

 

1) De infrastructuur moet echt meewerken, betrokkenheid van beheer en ICT afdelingen bij de opzet is een must.

2) Maak de studenten zelf verantwoordelijk voor de opnames. Laat ze het opgenomen bestand op een usb-stick zetten zodat zij deze zelf ook hebben.

3) “Wat eenvoudig kan, ook eenvoudig laten”. Bij IBV hebben ze zo gekozen voor papieren inschrijflijsten op de muur bij de studio’s. Dit kost minder organisatie dan digitaal inschrijven.

4) Zorg voor een heldere instructie zoals bijvoorbeeld een instructiefilm of handleiding.

Ook video gebruiken in het onderwijs?
Voor meer informatie: Streaming Video in het onderwijs

 

Leave a Reply