Met podcasts studenten meer betrekken bij het vak.

Castermans

Podcast

Interview met prof. mr. A.G. Castermans (Alex Geert), hoogleraar Burgerlijk Recht

Castermans is nu bijna een jaar verbonden aan de rechtenfaculteit. In het najaar had hij tweedejaars studenten in de collegezaal. Dit voorjaar gaf hij colleges Inleiding Burgerlijk Recht. Dit is een propedeusevak dat gevolgd wordt door circa 800 rechtenstudenten.

Waarom heeft u podcasts gemaakt bij uw college?
Castermans wil de studenten meer betrekken bij het college. Vorig jaar heeft hij geprobeerd om studenten per e-mail te laten reageren op het te behandelen thema. “De reacties waren echter op één hand te tellen”, aldus Castermans. Dit jaar wilde hij het anders aanpakken: door wekelijks een podcast over een actueel onderwerp op Blackboard te plaatsen, wilde hij de studenten meer bij het vak betrekken.

Wat vinden de studenten van de podcasts?
De podcasts worden goed beluisterd door studenten. Uit de metingen blijkt dat de pagina op Blackboard in vier weken tijd 820 maal is geopend. We gaan er vanuit dat zo’n 200 studenten de podcasts hebben afgespeeld. De
podcast-website, die ook voor buitenstaanders open is, telde zo’n 600 luisteraars. Studenten hebben op het discussieforum in Blackboard positieve reacties achtergelaten. Zij konden daar over de inhoud van de podcasts discussiëren. Castermans: “Eigenlijk zijn zij niet over de inhoud gaan debatteren maar wel over het verschijnsel podcast en dat vinden ze heel erg leuk.”. Tijdens één van de colleges is de vraag behandeld: ‘Wat mag een arts doen buiten de ouders om als er mogelijk sprake is van kindermishandeling?’ “Voorafgaand aan het college konden de studenten een podcast beluisteren over  Onderzoek naar kindermishandelingen. Je proeft uit de reacties of ze het beluisterd hebben of dat het helemaal vers voor ze is,” aldus Castermans.
 

Hoe maakt u een podcast?
Castermans schrijft de podcasts eerst uit voordat hij deze inspreekt (twee à drie A4’tjes tekst). Castermans “Ik heb ze uitgeschreven in een vorm van een soort column. Wie weet kun je deze columns nog een keer gebruiken. Dat is natuurlijk wel bewerkelijk.” Het uitschrijven kost hem ongeveer anderhalf uur.  Vervolgens neemt Castermans de podcast op. Hiervoor heeft hij van de facultaire afdeling ICT & Onderwijs een opnameapparaat gekregen. “Het opnemen van de podcast duurt zolang het uitspreken van de podcast duurt. Dat is zo’n vijf tot zes minuten. That’s it. Dat valt mij heel erg mee.” aldus Castermans. Op deze manier bouwt Castermans een eigen bibliotheek op van columns en podcasts over relevante onderwerpen die hij in de toekomst weer wil hergebruiken.

“Je wordt gedwongen om op een hele gespitste manier over je vak te schrijven. Als je het voorbereidt zoals ik dat heb gedaan, word je gedwongen om in een minuut of zes iets neer te zetten wat luisterend aan moet komen. Iemand die luistert moet het direct begrijpen. Dat vind ik wel een hele uitdaging.”

In die anderhalf uur voorbereiding, zoekt Castermans ook uitspraken en andere informatie op het internet. Castermans wil namelijk de studenten met behulp van de podcasts ook onderzoeksvaardigheden bijbrengen. “Wat ik tracht te bereiken, is dat wanneer zij aan het luisteren zijn een website openen waar zij heel makkelijk de rechtspraak kunnen vinden.” Bij de podcast over Studentenoverlast introduceert Castermans de studenten in de rechtenbibliotheek. “Ik probeer ze niet alleen te winnen voor het vak, maar ik probeer ze ook nog eens aan het denken te zetten door ze een zekere vaardigheid bij te brengen.” Hij merkt dat de studenten ook genoemde sites opzoeken. Studenten zitten al achter internet als zij de podcasts beluisteren, het opzoeken van de bijbehorende rechtspraak is dan erg makkelijk. “Ze zeggen dat ze het doen en dat ze het hebben geleerd door de podcasts en dat ze het heel erg handig vinden.” Als studenten naar hun ouders gaan maar hun wetboeken vergeten, dan kunnen zij deze via www.overheid.nl op het scherm krijgen. “Dat moet je wel weten. Het is de betrouwbare plek voor je wetteksten”.  

Wie zet de podcast op Blackboard?
De facultaire afdeling ICT & Onderwijs zet de podcasts voor Castermans op Blackboard. Dit is voor hen een redelijk geringe inspanning (ongeveer een kwartiertje). Zij zetten de podcast in een keer op de webpagina. Dit hebben zij wekelijks voor Castermans gedaan.

Zou u volgend jaar  weer podcasts willen maken voor uw onderwijs?
“Ja zeker. Ook bedrijfsjuristen, advocaten en rechters zullen podcasts inleveren over de stof van die week, vermengd met hun beroepsperspectief.” Hiermee wil Castermans laten zien dat datgene wat studenten leren aan juridische dogmatiek belangrijk is in de rechtspraktijk. 

 

  Tips
tipDenk na hoe je stof kunt aanbieden op een manier die prikkelt om gebruik te maken van ICT-mogelijkheden. Podcasts bieden een buitenkans om studenten te leren om zelfstandig te laten werken met juridische bronnen op het internet. “Wat ik daarvan heb geleerd is dat bij een volgende keer de stof niet meer hoeft te bestaan uit een hele dikke syllabus, maar eigenlijk voor een belangrijk gedeelte kan verstaan met het verwijzen naar sites waar je dezelfde stukken kunt downloaden. Ik schrok ervan hoe weinig beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de student; die krijgt bij rechten wel erg veel op een presenteerblaadje aangeboden.” Een laatste tip: gebruik een wervende titel. “De podcast over “studentenoverlast” is veel vaker geopend dan de andere over “kindermishandeling” of “illegale wapenhandel met Liberia”.”

Leave a Reply