‘Maar in de podcasts werd toch…?’

Interview met mr. P.C. (Paul) Adriaanse, universitair docent Staats- en Bestuursrecht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Paul AdriaanseAdriaanse is coördinator en docent van het verplichte tweedejaars vak “Staats- en Bestuursrecht”. In tien weken tijd wordt in wekelijkse hoorcolleges en werkgroepen een breed aanbod van onderwerpen behandeld. Zo worden de grondslagen van het staats- en bestuursrecht behandeld maar ook meer praktische vraagstukken over de relatie tussen overheid en burger. Bij het hoorcollege wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen gerelateerd aan de studiestof. Tijdens de werkgroepen staat meer de praktische toepassing van de stof centraal door middel van opgaven en casusopdrachten. “Daarnaast blijft een deel van de studiestof over dat we niet kunnen behandelen in de colleges. Die stof zullen studenten door middel van zelfstudie zich eigen moeten maken.” aldus Adriaanse. Daarbij wordt onder meer digitale ondersteuning geboden in de vorm van meerkeuzetoetsen. Ook wordt in het vak Staats- en bestuursrecht actief gebruik gemaakt van beeld- en geluidsfragmenten, video-opnames van de hoorcolleges en podcasts.

Als er al veel stof te behandelen is, welke functie hebben de podcasts dan in het onderwijs? Blackboard
De podcasts behoren niet tot de verplichte studiestof. Het idee is dat een podcast een goede ondersteuning kan bieden van de studiestof. Adriaanse: “We zetten ook letterlijk op de Blackboard site dat het geen verplichte studiestof is, maar puur bedoeld om de stof meer tot leven te laten komen; om de maatschappelijke relevantie nog duidelijker te doen maken”. Het vak heeft namelijk vele raakvlakken met de actualiteit. Artikelen in de krant gaan over staatrechtelijke zaken als de vrijheid van meningsuiting of bijvoorbeeld de kritische vragen die gesteld zijn over de Raad van State, aldus Adriaanse. Daar wilden we als afdeling Staats- en Bestuursrecht iets mee doen. Sommige docenten  maken een inleiding bij een nieuwsbericht. Anderen doen het weer anders: een collega van Adriaanse is naast hoogleraar ook advocaat. Hij vertelt over een recente zaak waarbij hij een relatie legt tussen theorie en praktijk.

Podcasts sluiten goed aan bij hoe studenten in de huidige tijd omgaan met informatie. Het bestuderen van boeken blijft natuurlijk nog steeds belangrijk. Huidige studenten zijn echter gewend om ook andere vormen van informatie tot zich te nemen. Adriaanse: “Het geeft je als docent ook de mogelijkheid om heel creatief te zijn.”

Sinds wanneer zijn jullie podcasts gaan maken?Blackboard
“Vorig jaar zijn we daar eigenlijk echt goed mee begonnen. Toen hebben we elke week één of twee podcasts voorafgaand aan het college gemaakt. Dit jaar hebben we die podcasts deels weer gebruikt en nieuwe erbij gemaakt.” Inmiddels heeft de afdeling Staats- en Bestuursrecht een bibliotheek aan podcasts. Adriaanse zet niet alle podcasts op Blackboard. “Je moet voorkomen dat het een brei wordt van fragmenten, want dan wordt de functie van de podcasts minder duidelijk voor studenten. Je kiest dus de meest relevante of actuele podcast”.

Wanneer worden de podcasts toegankelijk gemaakt?
Per week worden de podcasts toegankelijk gemaakt. Soms omdat deze nog gemaakt moesten worden maar ook omdat Adriaanse dat didactisch beter vindt. Als de podcast geupload zijn, zet hij een melding op Blackboard zodat de studenten getriggered worden. De inhoud van de podcasts worden op het wekelijkse docentenoverleg besproken. De docenten kunnen vervolgens tijdens de bijeenkomsten hiernaar verwijzen.  


Wat vinden de studenten van de podcasts?
In de vakevaluaties staan veel positieve reacties over de podcasts. Studenten waarderen dat docenten veel tijd investeren om het vak aantrekkelijker te maken en meer te laten leven. Ook tijdens de werkgroepen merkt Adriaanse dat de podcasts door studenten worden beluisterd. Adriaanse: “Niet altijd direct, maar je hoort ze er wel eens over.” Tijdens de werkgroepen verwijzen sommige studenten naar de inhoud van de podcasts en gebruiken voorbeelden uit de podcasts. “Als je er rechtstreeks naar vraagt zijn er altijd studenten die je een beetje glazig aankijken. Er zijn dus ook studenten die er amper naar kijken; die gewoon het hoognodige studeren.” De podcasts worden aangeboden voor de geïnteresseerde student. “Je mag het studenten dus niet kwalijk nemen als zij de podcasts niet beluisteren”, aldus Adriaanse. “Maar”, zo voegt hij toe, “het is natuurlijk wel erg leuk als een student zijn of haar vraag begint met ‘Maar in de podcasts werd toch … ?’ Daaruit blijkt interesse voor het vakgebied en tevens een kritische opstelling van de student.”
 
Hebben alle docenten meegewerkt? Laat je creativiteit maar de vrije loop gaan
Adriaanse heeft aan alle docenten gevraagd of iedereen een nieuwe podcast wilde maken. Sommige docenten hadden in eerste instantie last van ‘koudwatervrees’ maar alle docenten hebben meegewerkt. “Veel docenten vinden het ook leuk, ze hebben de mogelijkheid om eens wat anders te doen met de studiestof.”. Adriaanse heeft de docent vrijgelaten in de onderwerpskeuzen en over de vorm van de podcast. De enige voorwaarde was dat de podcast een relatie had met de studiestof. Adriaanse: “Anders krijg je een waaier aan extra materiaal en dat wil je tegengaan.” De ene docent komt met meer ideeën dan de ander. Zijn indruk was dat alle docenten het erg leuk vonden om de podcast te maken. “Het leuke van verschillende docenten is dat iedereen zijn of haar eigen expertise heeft en ook eigen creativiteit. De een maakt een heel praktische podcast, de ander behandelt meer de theorie.”

Het bewerken van de podcast wordt gedaan door de facultaire afdeling ICT & Onderwijs. Zij hebben het project actief ondersteund. “Zij hebben dat zeer zorgvuldig gedaan. Dat maakt het ook mogelijk om dit soort dingen toe te passen in het onderwijs”.

Hoeveel tijd kost het een docent om zo’n podcast te maken?
“Je bent daar wel een aantal uur mee bezig” volgens Adriaanse. Eerst moet de docent nadenken over het onderwerp van de podcast. Als docenten relevante nieuwsfragmenten willen gebruiken, moeten zij daar naar opzoek. Vervolgens schrijven sommige docenten de podcast uit. De ene docent is hiermee meer tijd mee kwijt dan de andere.

TipTips
Op de vraag of Adriaanse tips heeft voor docenten die ook podcasts willen maken voor hun onderwijs, noemt hij:
1.      Wees creatief.
2.      Probeer je in te leven in de doelgroep.
3.      Maak de podcast niet te lang (een paar minuten).

  

One thought on “‘Maar in de podcasts werd toch…?’

  1. Leuk, zinvol, duidelijk artikel over hoe je podcasts kunt inzetten in je onderwijs.
    Trouwens: dit weblog is ook het lezen en bekijken waard!

Leave a Reply