Time on task: Leidt wekelijkse toetsing tot meer zelfstudietijd?

raymond fagelInterview met Raymond Fagel, docent bij de opleiding geschiedenis   

Raymond Fagel is coördinator van het propedeuseonderwijs en docent Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd of kortweg AGN. De nieuwe tijd beslaat de periode tussen 1450 en 1850. Het bijzondere in Leiden is dat die tijd niet uitsluitend vanuit Europees perspectief wordt bezien, maar vanuit een wereldwijde invalshoek. De eerste 12 weken van het studiejaar buigen de kersverse studenten geschiedenis zich over het handboek A History of Western Society. Tijdens de wekelijkse hoorcolleges gaan docenten vooral in op de grote lijnen, het handboek wordt behandeld tijdens de wekelijkse werkcolleges. 

Continue reading

300 individuele opdrachten, met dank aan Blackboard…..

Foto Eefje ZeestratenInterview met dr. F.W. Dekker, werkzaam bij de afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC en Eefje Zeestraten, 3e jaars student geneeskunde en student-assistent 

Evidence based werken
Friedo Dekker is hoofd van het onderwijsexpertisecentrum van het LUMC en coördinator van het blok Wetenschappelijke Vorming. Wetenschappelijke vorming is erop gericht studenten vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om evidence-based te werken. In het 1e jaar ligt de focus op wetenschappelijk taalgebruik, in het 2e studiejaar beoordelen studenten medische artikelen en advertenties en presenteren ze hun bevindingen aan elkaar. Eefje Zeestraten, 3e jaars geneeskundestudent volgde dit blok afgelopen studiejaar en was zo enthousiast dat ze dit studiejaar assisteert bij de voorbereiding ervan. Continue reading