E-portfolio biedt structuur!

Interview met Mirjam van der Geur / Dick Fabery de Jonge van de opleiding Life Science & Technology, faculteit W&N. Dick Fabery de Jonge is opleidingscoördinator, Mirjam van der Geur is studieadviseur bij de Opleiding LST. Beiden zijn actief betrokken bij de invoering van het e-portfolio in studiejaar 2004 – 2005. 

foto dick fabery de jongeStudiejaar 2005 – 2006: invoering van het E-portfolio
De opleiding Life Science & Technology vindt het belangrijk om studenten vanaf de start goed te begeleiden. Al vanaf 2000 werkt de opleiding met een mentoraat. ‘Dat mentoraat kon wel wat meer body krijgen’, aldus Fabery de Jonge. ‘Eigenlijk was het mentoraat te vrijblijvend en te weinig gestructureerd, voegt studieadviseur van der Geur eraan toe. ‘We waren op zoek naar meer houvast.’ Zo ontstond het idee om een E-portfolio in te zetten waarin studenten vastleggen wat er gebeurt tijdens de mentorbijeenkomsten en in hun studie. Het mentoraat werd omgedoopt tot het vak ‘Oriëntatie op Studie en Beroep’. De mentorgroepjes maakte plaats voor OSB-groepjes. Tien groepjes van tien studenten, onder leiding van docenten of aio’s, gingen van start. Van der Geur: ‘Het werken met aio’s bevalt bijzonder goed. Er zijn aio’s die al drie jaar meedraaien. Aio’s weten echt waar ze het over hebben. Maar niet iedereen is er even geknipt voor. Je moet wel groepsprocessen kunnen en willen begeleiden.’ 

Wat verstaan jullie onder een portfolio?foto mirjam
‘Dat begrip is een beetje gegroeid in de afgelopen jaren’, zegt de Jonge. ’Het is eigenlijk een soort dossier’, vervolgt van der Geur. Een dossier dat bedoeld is om het proces van zelfreflectie en zelfsturing al aan het begin van de studie te stimuleren. Bovendien biedt het dossier volop aanknopingspunten voor de voortgangsgesprekken met de OSB-begeleider en studieadviseur. Allerlei vaardigheden komen aan bod zoals presenteren, verslagleggen, plannen, samenwerken, het tentamen voorbereiden en kritisch beoordelen. ‘Tijdens de zeven OSB-bijeenkomsten praten studenten daarover aan de hand van reflectieve vragen uit het portfolio en de workshops. De begeleider leest de portfolio’s en haakt er tijdens de groepsbijeenkomsten weer op in. Alles is aan elkaar gekoppeld.’ 

E-portfolio in gebruik
De structuur is helemaal vastgelegd. De studenten loggen gewoon via Blackboard-Delft in en gaan via My Content naar My Portfolio. In dat portfolio zitten tien templates met vragen, bijvoorbeeld over hun motivatie voor de studie. ‘We proberen studenten wel zover te krijgen dat ze er zelf dingen bijzetten, maar dat doen ze nog lang niet allemaal.’ Het E-portfolio is heel gemakkelijk in het gebruik. Als je een word-document kunt ophalen, kun je ook een template ophalen. Studenten ondervinden geen gebruikersproblemen en begeleiders evenmin. Maar we krijgen wel technische ondersteuning van twee mensen. Die zetten bijvoorbeeld de templates erin. Anders zou het zijn vastgelopen, hoor.’ In de handleiding Een porfolio in 4 stappen staat precies hoe je het portfolio kunt delen met anderen en hoe je documenten kunt toevoegen. 

Studenten willen meer dynamiek
Twee jaar geleden is het vak Oriëntatie op Studie en Beroep geëvalueerd. Studenten oordeelden positief over OSB.  Ze vonden het allemaal redelijk nuttig, maar wilden wel wat meer actie, wat meer dynamiek in het geheel. ‘Een goed voorbeeld,’ aldus Mirjam van der Geur, ‘is het thema samenwerken. Studenten bezoeken een onderzoeksgroep en kijken achter de schermen mee hoe er samengewerkt wordt in zo’n projectgroep. Ook de samenwerking tussen verschillende culturen speelt daarbij een rol, maar dat zegt studenten niet zoveel. Ze moeten daar actief mee aan de slag, dus daar hebben we een workshop voor ingelast die voor de nodige dynamiek zorgt. Harde evaluatiegegevens ontbreken nog, maar onze indruk is dat het mentoraat concreter en inhoudelijker is geworden.’  

De toekomst van het e-portfolio
’Het zou logisch zijn om het gebruik van het E-portfolio te continueren in het 2e en 3e jaar, zeker waar het om het begeleiden van keuzeprocessen gaat. Studenten schrijven nu al vier reflectieverslagen over onderwerpen die van invloed zijn op hun keuzeproces. Ze brengen bijvoorbeeld verslag uit van een bezoek aan DSM of een lezing bij het LUMC en koppelen dat aan hun toekomstige beroepskeuze. We willen graag dat studenten daar bewust mee bezig zijn’, zegt Fabery de Jonge. Van der Geur beaamt dat: ’Laatst kwam er een student bij me langs die zoveel gedachten in haar hoofd had dat ze niet wist waar ze moest beginnen. Begin gewoon ergens, adviseerde ik. Toen ik haar vorige week tegen het lijf liep, zei ze: ‘Ik houd niet meer op met schrijven!’ Schrijven is een goede manier om het denkproces op gang brengen en het e-portfolio is bij uitstek een middel dat daar een handje bij kan helpen.   

Aanbevelingen

  lampje

  1. Hang een studiepunt aan OSB en het portfolio (bij LST is dat 1 EC in het 1e jaar, gekoppeld aan het eerstejaars eindonderzoek, ook 1 EC.
  2. Stel eisen aan studenten en begeleiders. Studenten verdienen hun studiepunt niet zomaar. Naast bijwonen van de bijeenkomsten en workshops, moet ook het E-portfolio op orde zijn.
  3. Zorg voor goede technische ondersteuning!

2 thoughts on “E-portfolio biedt structuur!

  1. Hoe staan studenten tegen over een VASTE structuur? En wat is de precieze reden waarom jullie voor een vaste en geen flexibel systeem gekozen hebben?

  2. Hoe staan studenten tegen over een VASTE structuur? En wat is de precieze reden waarom jullie voor een vaste en geen flexibel systeem gekozen hebben?

Leave a Reply