E-book readers

Vrijwel alle documenten die tegenwoordig worden gebruikt in onderwijs en onderzoek zijn digitaal beschikbaar, maar toch wordt nog veel uitgeprint en gelezen vanaf papier. Een van de redenen hiervoor is dat lezen vanaf een computerscherm helemaal niet prettig is. Door de verversingsfrequentie van het scherm staat dit (voor ons onbewust) niet stil wat leidt tot vermoeidheid. Daarnaast is een computerscherm onder lichte omstandigheden slecht of soms helemaal niet leesbaar.

 

Sinds een jaar zijn E-book readers op de markt. Deze apparaten zijn speciaal ontwikkeld voor het lezen van elektronische documenten. Het grote verschil is de schermtechniek. Niet een actief back light scherm maar een statisch e-ink scherm maakt een wereld van verschil in de leeservaring. Bij een e-ink scherm wordt het scherm niet ververst (de pagina wordt 1 maal opgebouwd en blijft daarna staan) en is omgevingslicht nodig om de tekst te kunnen lezen.

 

Binnen het LUMC heeft een pilotonderzoek plaatsgevonden met deze E-book readers. De onderzoeksvraag was niet alleen of de apparatuur werkte, maar ook of studenten er wel wat aan hebben bij hun studieactiviteiten. We vonden dat de E-book reader een duidelijke waarde heeft voor activiteiten waarbij de student op meerdere plaatsen moet zijn. Bijvoorbeeld onderweg naar de universiteit en tussen activiteiten in. Door de E-book reader konden ze altijd en overal beschikken over al hun studieboeken, iets wat anders fysiek niet mogelijk zou zijn. Tijdens het voorbereiden van een tentamen bleek de E-book reader echter niet handig. De studenten gaven aan tijdens het studeren graag in meerdere bronnen tegelijk te kunnen zoeken en deze dan ook graag naast elkaar op het bureau uit te stallen.

 

De techniek van E-book readers verbetert continue en het zou voor de toekomst best een serieus alternatief kunnen gaan vormen voor de grote en vooral zware stapel studieboeken en artikelen die studenten tijdens hun studie te verwerken krijgen. Voor meer informatie: Peter de Jong, Onderwijs Expertise Centrum van het LUMC (p.g.m.de_jong at lumc.nl).

Bijdrage: Peter de Jong