Geneeskunde voert stemkastjes in

Bij de initiële opleidingen van het LUMC zijn in het afgelopen jaar stemkastjes ingevoerd. Met deze stemkastjes, die ongeveer zo groot zijn als een bankpasje, kunnen de studenten antwoord geven op multiple choice vragen die de docent voorlegt in een PowerPoint presentatie. De verdeling van de antwoorden die de studenten hebben gegeven, kan meteen grafisch worden getoond binnen de presentatie. De docent kan dan nader ingaan op juiste en onjuiste alternatieven. 

Stemkastjes zijn een mooi onderwijskundig gereedschap om interactie op gang te brengen tussen de docent en het publiek in de zaal. Studenten zijn duidelijk meer bij de les, meer betrokken bij de stof en veel meer bereid om een toelichting te geven op een gegeven antwoord, zelfs als dat wellicht een verkeerd alternatief is. Bij ethische kwesties biedt de anonimiteit van de stemkastjes grote voordelen, omdat lang niet iedereen openlijk voor zijn of haar mening of ervaring durft uit te komen. 

Het gebruik van stemkastjes neemt momenteel snel toe. Diverse onderwijsinstituten gaan over op de aanschaf van een stemsysteem, en ook tijdens congressen wordt de techniek veelvuldig toegepast. Voor meer informatie over het stemsysteem bij Geneeskunde kan men terecht bij Peter de Jong van het Onderwijs Expertise Centrum van het LUMC (p.g.m.de_jong at lumc.nl).

 

Fotografie: Ivar Pel

Bijdrage: Peter de Jong