Ervaringen met Wimba in het Talenonderwijs (FGW)

Sinds de start van de cursus 2008-2009 heb ik met het voiceboard van Wimba gewerkt, binnen Blackboard. Aangezien ik niet naar de cursus ben geweest heb ik zelf moeten uitzoeken wat Wimba kan en waar het in voorziet. Dat is veel meer dan ik dit jaar heb gebruikt.

 In Blackboard hebben de studenten Wimba gebruikt om op een simpele manier een voiceboard te creëren. Het goede was dat zij vrijwel niets nodig hadden (alleen een externe microfoon) om elkaar voice-berichten te sturen die voor een ieder te beluisteren waren zodat erop gereageerd kon worden. Dit hadden we niet eerder gedaan. Hiervoor werkten we met Audacity om mp3 files te produceren die werden geupload in Blackboard. Niemand anders kon deze zien of horen. Nu ik niet meer met Wimba kan werken merk ik pas hoe goed het werkte.

 Ik besef heel goed dat de manier waarop ik Wimba heb gebruikt geen recht doet aan wat het programma kan. In het pakket zit namelijk ook de mogelijkheid om een podcast te maken. Zelf doe ik vrij veel met podcasten, maar mijn studenten en staff studenten weten meestal niet wat een podcast is, laat staan dat zij er zelf een kunnen maken. (Oxford university publiceert complete lectures als gratis podcasts op iTunes, maar dit geheel terzijde.) Een geweldige optie, maar nog even een brug te ver voor Leidse studenten.

 Een andere, geweldige, optie is de virtual classroom. Dit is een omgeving waarin een docent, waar ook ter wereld, studenten, waar ook ter wereld, kan laten inloggen en zo instructies kan geven met beeld en geluid, beide kanten op. Deze optie heb ik niet gebruikt omdat mijn studenten niet in het buitenland zitten, maar in Leiden. Ik kan mij echter voorstellen dat een dergelijke manier van lesgeven zeer lucratief en effectief kan zijn voor bijvoorbeeld zomercursussen voor buitenlandse studenten (die nu nog naar Leiden komen) en uiteindelijk een toelatingstoets moeten doen om mee te kunnen doen aan een internationale master. Het geld dat nu uitgegeven wordt aan huisvesting, bemiddeling en docenten betaalt Wimba zeker terug.

 Het was ook zeker de bedoeling geweest om contact te blijven houden met onze gasten uit Sapporo (Japan) van Hokkaido University via Wimba. Het Talencentrum had ze heel wat te bieden gehad aan cursussen die gegeven zouden kunnen worden via virtual classroom.

 Het zal ongetwijfeld een duur programma zijn, maar het heeft dan ook z’n waarde. Iets vervangbaars vinden in freeware is lang niet zo gemakkelijk als het lijkt. Ik voel het als 2 stappen terug in de tijd.

 Annemiek WegmanDocent Taalvaardigheid Talencentrum Leiden

Een mooie Blackboard omgeving

Zelfstudie
Zo nu en dan kom ik een Blackboard omgeving tegen die opvalt. De omgeving van het vak ‘Introductie Staats- en Bestuursrecht’ is een prachtig voorbeeld van het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van Blackboard. De docenten van dit vak hebben samen met de Afdeling ICT & Onderwijs van het Cleveringa Instituut de grenzen van de Blackboard functionaliteit opgezocht om een moderne omgeving te maken die past bij de opzet van dit nieuwe vak. Het uitgangspunt bij het ontwerp was dat de omgeving geschikt moest zijn om een rijk spectrum aan multimedia bronnen te kunnen herbergen. Daarnaast moest de omgeving visueel aantrekkelijk zijn. Het doel van de Blackboard omgeving is primair het faciliteren van de zelfstudie component voor dit vak.

Nieuwe minor
Het vak ‘Introductie Staats- en Bestuursrecht’ wordt gegeven in het kader van de minor Law and Public Administration. Deze interdisciplinaire minor is een samenwerking tussen Bestuurskunde (Sociale Wetenschappen) en Staats- en Bestuursrecht (Rechtsgeleerdheid). Juist het interdisciplinaire karakter maakt dat er bij de juridische vakken van deze minor extra aandacht besteed moet worden aan het uitleggen van juridische basiskennis en basisvaardigheden. Er is voor gekozen om het leermateriaal voor deze onderdelen deels met behulp van multimedia in Blackboard aan te bieden.

Stem geannoteerde content
Eén van de basisvaardigheden waar iedere jurist over moet beschikken is het kunnen lezen van uitspraken. Om deze vaardigheid te trainen kunnen studenten in de Blackboard omgeving gebruik maken van stem geannoteerde content. Speciaal voor dit vak zijn twee uitspraken voorzien van een gesproken toelichting.

Met gekleurde blokken is in de tekst aangegeven bij welke delen de docent te beluisteren valt. De kleuren geven aan of de gesproken toelichting over de structuur of over de inhoud van de uitspraak gaat. Naast de versie in HTML zijn er ook PDF’s met de gesproken toelichting gemaakt. Deze kunnen echter niet op alle computers afgespeeld worden. Het voordeel van de PDF versie is dat de oorspronkelijk vormgeving van de uitspraak behouden blijft.

Korte filmpjes met uitleg
Een andere onmisbare vaardigheid is het kunnen hanteren van een wetboek. Voor het aanleren daarvan zijn enkele korte video’s opgenomen waarin de docent uitlegt wat wetboeken zijn, in welke varianten ze voorkomen en hoe je ze moet gebruiken. Ook deze filmpjes zijn in de Blackboard omgeving opgenomen.

Dossieropdrachten
Bij het vak wordt gewerkt met dossieropdrachten. Aan de hand van een casus moet een opdracht gemaakt worden die via Blackboard ingeleverd moet worden.

In de Blackboard omgeving is per casus een dossier beschikbaar met daarin alvast een aantal verwijzingen naar relevante bronnen. Een noviteit is het gebruik van icoontjes die aangeven om wat voor soort bron het gaat. Dit is geen standaard functionaliteit van Blackboard. Maar met een slimmigheid kon dit wel gerealiseerd worden.

Indeling per week
De algehele opzet van de Blackboard omgeving wijkt af van de normale indeling van een Blackboard omgeving bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Er is ditmaal gekozen voor een indeling per week met bijbehorende knoppen in het menu. Op deze manier kunnen studenten snel alle relevante informatie, opdrachten en de opgenomen hoorcolleges per onderwijsweek benaderen. Alle gegevens onder één knop in plaats van moeten bladeren en zoeken in meerdere mappen.

Stellingen: discussion board improved
Naast het maken van de dossieropdrachten moeten studenten voor dit vak ook wekelijks reageren op stellingen. De stellingen zijn telkens geplaatst in een aparte ‘content area’ van de betreffende week. Ze zijn voorzien van een ruime toelichting zodat goed duidelijk is waar de stelling op doelt.
Daarnaast zijn er verwijzingen naar (multimedia) bronnen voor achtergrondinformatie bij de stelling.

Voor het verzamelen en publiceren van de reacties op een stelling wordt het ‘discussion board’ van Blackboard gebruikt. Dat gaat met een link naar het discussion board die direct naar juiste thread wijst waarin de stelling is ondergebracht. Op deze manier worden twee belangrijke beperkingen van het Blackboard discussion board omzeild: onoverzichtelijkheid en gebrek aan ruimte voor toelichting bij een thread.

Voor meer informatie over het vak kunt u contact opnemen met de vakcoördinator mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

Nieuwe AV installatie in collegezalengebouw in de Gorlaeus Laboratoria

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit Sociale Wetenschappen hebben samen geïnvesteerd in de modernisering van het collegezalengebouw in de Gorlaeus Laboratoria. De vier zalen met een totale capaciteit van 1300 personen zijn in de afgelopen maanden voorzien van een nieuwe AV installatie ten behoeve van het onderwijs. Bij het uitwerken van deze installatie stonden een aantal uitgangspunten centraal: optimale omstandigheden voor hoorcolleges, gebruikersgemak en duurzaamheid. Zo schakelt de apparatuur, verlichting en ventilatie in elke zaal automatisch uit wanneer de zaal niet in gebruik is. Daarmee wordt zowel de levensduur van de apparatuur verlengd als de nodige energie bespaard.

In alle collegezalen beschikt de docent over een SMART Sympodium touchscreen wat zowel annotatie als de controle over alle zaalfuncties vanaf een scherm toelaat. Als bronnen zijn er een vaste pc, een laptop aansluiting, Blu Ray speler en in collegezalen 1 en 4/5 een documentcamera aanwezig. Alle zalen zijn voorzien van een nieuw projectiescherm en audio installatie. Daar waar in het verleden de docent soms slecht verstaanbaar was is dit probleem nu van de baan. In alle collegezalen zijn de zaalverlichting en ventilatie vernieuwd. De zaalverlichting is in alle zalen verdeeld in groepen die individueel te bedienen zijn zodat projecties goed leesbaar zijn en tegelijk studenten in de zaal bij voldoende licht notities kunnen maken.

Pronkstuk is collegezaal 4/5 met een capaciteit van 700 personen. Omwille van de vormgeving van de zaal, die zeer breed is, zijn twee Barco NH10 HD beamers opgehangen die op het projectieoppervlak van 12 bij 4 meter een dubbel beeld projecteren voor een optimale zicht- en leesbaarheid vanaf elke plek in de zaal. Daarnaast is collegezaal als eerst op de universiteit voorzien van een volledig geautomatiseerd systeem om colleges zowel live als on demand te streamen. Deze opstelling past binnen het Rich Media project wat de universiteit nu in pre-pilot heeft opgestart. Om goede opnames te kunnen maken en tegelijk toch op een normale manier college te kunnen geven is een aparte lichtinstallatie voorzien die de docent voldoende aanlicht zonder de projectie te verstoren.  Indien nodig kan het college in collegezaal 4/5 met een druk op de knop Picture in Picture naar een of meerdere collegezalen naar keuze worden gestuurd zodat groepen groter dan 700 gelijktijdig het college kunnen volgen. De opnames zelf worden gemaakt door een HD camera voor een optimale beeldkwaliteit. De camera is voorzien van een vaste instelling maar kan tevens door getraind personeel manueel worden bediend, bijvoorbeeld bij lezingen of andere evenementen.

Met deze vernieuwing waarvan de enigeering twee jaar geleden is gestart beschikken de gebruikers van de collegezalen in het Gorlaeus over een gebruiksvriendelijke onderwijsfaciliteit die ook in de vernieuwde collegezalen in het Sylvius, waar de Leidse biologen  onlangs hun intrek hebben genomen, zal worden geïnstalleerd.

FSW en FWN kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten (vanwege de gedane investeringen). Andere faculteiten betalen een bedrag op basis van gebruik. Voor informatie over zaalgebruik kan men terecht bij de receptie van het Gorlaeus. Voor specifiek technische vragen kan men terecht bij Johan Detollenaere.


 

Wie test video voor iPod?

Rich Media is een actueel onderwerp op onze universiteit. Bij een aantal faculteiten worden opgenomen hoorcolleges al een tijd via het web beschikbaar gesteld. Meestal via Blackboard. Maar de technische mogelijkheden gaan verder dan dat. Je kunt colleges ook laten bekijken op bijvoorbeeld een iPod.

Ik zou zelf wel eens willen beoordelen hoe het is om een college op een iPod te kijken. Maar helaas, ik heb geen iPod en ben ook niet van plan om er een te kopen.

Vandaar mijn oproep: wie wil dit filmpje testen op zijn iPod? Het is een korte presentatie. Het bestand ik ook niet al te groot. Ik moet er wel gelijk bij zeggen dat het niet eens zeker is of het filmpje af te spelen is. Maar dat hoort ook bij de test. Met dank aan Linda Tambuyser weet ik inmiddels dat mijn filmpje op een iPhone bekeken kan worden. Zie haar commentaar onder ‘comments’. Ik blijf benieuwd naar reacties van anderen.

Dus feedback is nog steeds welkom!

Update 13 april 2010: het test filmpje staat nu op de server van deze weblog. Alleen moest ik daarvoor wel de bestandsextensie van .m4v in .mp4 veranderen. Kennelijk mogen we geen .m4v bestanden plaatsen… Hoe dan ook, het kan zijn dat het test filmpje nu door Quicktime i.p.v. iTunes geopend wordt. Dat is eenvoudig te verhelpen door zelf de extensie weer in .m4v te veranderen.

E-learning voor het skillslab

Op het gebied van chirurgische vaardigheden en voorbehouden handelingen komt landelijk steeds meer E-learning beschikbaar. Binnen het LUMC worden deze nieuwe E-learning modules ontwikkeld door de afdeling Heelkunde onderwijs. Het uitgangspunt is hierbij dat een AIOS, co-assistent of verpleegkundige zich in ongeveer 20 minuten zelfstandig kan voorbereiden op een specifieke chirurgische vaardigheid of verpleegkundige handeling. 

Na de theoretische voorbereiding wordt de vaardigheid onder begeleiding getraind in het skillslab. De medewerker van het skillslab kan voorafgaand aan de training een digitaal overzicht oproepen van de deelnemers, om te controleren of deze zich afdoende hebben voorbereid.Wanneer de deelnemer zich vaardig heeft getoond in het skillslab, kan de vaardigheid onder begeleiding in de praktijk worden toegepast.

De volgende modules zijn (of komen binnenkort) beschikbaar opMedischOnderwijs.nl:
*          Venapunctie
*          Inbrengen van een perifeer infuus
*          Inbrengen van een maagsonde
*          Inbrengen van een blaascatheter
*          Inbrengen van een thoraxdrain
*          Inbrengen van een centraal veneuze lijn
*          Inbrengen van een intraossaal infuus
*          Inbrengen van een trocart voor endoscopisch onderzoek

*          Hechten en knopen

Meer weten, u kunt terecht bij Peter Bloemendaal (P.M.Bloemendaal@lumc.nl)

 

 

Universiteit op YouTube en Twitter

Update 21 november 2011: dit lijstje wordt al een tijd niet meer bijgewerkt. Het is bij lange na niet volledig meer. Zie http://socialmedia.leidenuniv.nl/ voor informatie over Social Media bij de Universiteit Leiden.

Update 23 maart 2010: nog meer Twitter feeds en nu ook Facebook links

YouTube en Twitter. Wie kent ze niet deze populaire websites? Ook de Universiteit Leiden blijkt er actief op te zijn. Wellicht is dat niet bij iedereen bekend. Ik geef hieronder de mij bekende links. Aanvullingen van anderen zijn van harte welkom. Vooral als het gaat om toepassingen in het onderwijs. Mijn voorbeelden liggen met name op het terrein van de marketing en communicatie.

Waarschijnlijk zijn er nog veel meer voorbeelden van activiteit van onze universiteit op deze of andere 2.0 sites. Geef ze me door dan plaats ik ze erbij. Update. Ontvangen en toegevoegd YouTube: Faculty of Science, Leiden University.

Tenslotte vind ik het persoonlijk nog leuk om te melden dat onze afdeling Marketing en Communicatie gebruik maakt van een door mij geschreven script om eenvoudig berichten vanuit een RSS feed door te posten naar Twitter. Kijk hier om het script in werking te zien: http://www.youtube.com/watch?v=SBqYZ3KdAUc.

Instroom in de Master via online introductiemodules

Aansluitings- en instroomprojecten zijn op dit moment erg ‘hot’. De instromende studenten worden steeds diverse waardoor de vraag rijst of de kennis en het nivo van deze studenten voldoende is. Graag wil de Universiteit dat studenten een goede keuze kunnen maken voor hun opleiding. Enkele projecten zijn daartoe opgezet.

Eén project, in E-Merge verband, is:‘Instroom in de Master’. De vier E-Merge instellingen (Haagse Hogeschool. Hogeschool Leiden, Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden) ontwikkelen online introductiemodules en laten via de online beschikbare materialen zien hoe het onderwijs van de instelling eruit ziet. We zijn dus bezig met het maken van Open Course Ware (OCW). Hierbij kunnen we veel leren van de TUD (http://ocw.tudelft.nl/) en de OU (http://www.opener.ou.nl). Zij hebben al vele cursussen online staan. 

Het project levert twee hoofdresultaten op aan het einde van de projecttijd (eind augustus 2010). Allereerst het ontwerp van een sjabloon, in de vorm van een ‘toolkit’, voor de opzet van hoogwaardige virtuele introductiemodules. En daarnaast de beschikbaarstelling en publicatie van een viertal concreet uitgewerkte online introductiemodules. Dit betekent de daadwerkelijke toepassing van het sjabloon.

Binnen de Universiteit Leiden doen alle vijf faculteiten mee, elk met 1 online introductiemodule voor een masteropleiding. Op 1 oktober is de startbijeenkomst.  

Wilt u op de hoogte blijven dan kunt u informatie krijgen via Marc Dupuis (bestuursbureau) (mc.dupuis@bb.leidenuniv.nl)  Ria Jacobi (ICLON) (rjacobi@iclon.leidenuniv.nl).

Rich Media

Het was de bedoeling om een serieuze ICTO-beleidsagenda op te stellen. Ik bedoel een document waaraan de faculteiten en het College van Bestuur zich committeren en dat vervolgens gebruikt wordt om claims te leggen op het vernieuwingsfonds om een aantal strategisch belangrijke (jawel!) projecten te doen. Let op de verleden tijd in de eerste zin. Komt die agenda er dan nu ineens niet meer? Ja en nee. Dingen willen nog wel eens anders gaan dan lange tijd gedacht en gepland werd. Na veel discussie binnen het Bestuursbureau is ten slotte voor een primair pragmatische aanpak gekozen.

Een strategisch document, waar het ook over gaat, zal langs de hoogste kanalen moeten gaan voor er een definitieve klap op gegeven kan worden. Dat is zowel logisch als lastig. Lastig is het omdat een dergelijke route meestal tijdrovend is. En tijd is nou net iets wat we niet altijd hebben of willen hebben.

Directe aanleiding voor de genoemde pragmatische aanpak op korte termijn is het feit dat in de faculteiten een snel groeiende vraag naar, en enthousiasme over, het gebruik van rich media te bespeuren valt. Moderne hardware- en softwareoplossingen maken het mogelijk om op een gebruikersvriendelijke (lees: docentvriendelijke) wijze colleges, werkgroepen, demonstraties en andere bijeenkomsten op video op te nemen terwijl ook de ondersteunende powerpoints, filmpjes, plaatjes of geluidsfragmenten aan de video-opname gehangen worden. Resultaat: een video stream of vodcast die de kijker (lees: student) in staat stelt de bijeenkomst online of offline bij te wonen, zonder verlies van relevante informatie. Het gaat dus om videomateriaal dat is verrijkt met ondersteunende informatie, vandaar de term rich media.

Waarom willen we verrijkte video’s?  Studenten kunnen bijvoorbeeld, terwijl ze zich voorbereiden op een tentamen, nog eens terugkijken naar een bepaald hoorcollege (en we weten dat ze dat ook echt doen). Part-time studenten of studenten die ziek waren en een sessie gemist hebben, krijgen de kans hun verzuim goed te maken. Docenten waren nog niet zo lang geleden bang dat studenten massaal weg zouden blijven wanneer hun colleges ingeblikt worden. Maar die vrees is grotendeels onterecht (en ook dat is bekend, uit diverse onderzoeken).  Inmiddels staan steeds meer docenten te trappelen om zich te laten opnemen.

De situatie binnen onze universiteit is zo dat we begonnen zijn met een voorproefje (letterlijk). Geruggesteund door snelgroeiend draagvlak binnen de faculteiten wordt vanuit het Bestuursbureau op dit moment een pre-pilot project ondersteund dat breed binnen de instelling wordt uitgevoerd. Wat is er nu mooier dan een ontwikkeling die binnen de faculteiten ontstaat? Laat zulke ontwikkelingen nu maar in grote lijnen de ICTO-beleidsagenda bepalen. Als ze bovendien goed aansluiten bij het nieuwe instellingsplan Inspiratie en groei, dan komt de ICTO-beleidsagenda er bijna vanzelf wel. Later. Ooit.

Deze bijdrage is van Marc Dupuis

Eindelijk RSS feeds in Tridion

Deze zomer is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Uit ‘Wijzigingen in Tridion’ d.d. 13 juli 2009 blijkt dat iedere ‘sectie’ op de Universitaire website nu over een RSS feed beschikt. Wat een ‘sectie’ precies is kan nagelezen worden in de Tridion handleiding. Ik citeer: “Een “section” (sectie) is weer een onderdeel van een chapter, en bestaat uit allerlei items met hetzelfde soort onderwerp. Een veel voorkomende sectie is “Nieuws”, en bestaat uit allerlei nieuwsitems.”.

Het bericht ‘Wijzigingen in Tridion’ vermeldt echter niet hoe je de RSS feed kunt benaderen. Het bekende RSS icoontje (zie hieronder) is ook nergens te zien. Met behulp van mijn feedreader vond ik uit dat de RSS feed van een sectie te naderen is door ‘/rss’ achter de sectie URL te plakken. Dus de RSS feed van de sectie http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/nieuws/ is te vinden op http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/nieuws/rss.
Deze feed hebben we laten plaatsen op de Blackboard ‘My Institution’ pagina zodat het laatste nieuws voor studenten Rechten ook daar te lezen is. De eerste positieve zijn al binnen.