Instroom in de Master via online introductiemodules

Aansluitings- en instroomprojecten zijn op dit moment erg ‘hot’. De instromende studenten worden steeds diverse waardoor de vraag rijst of de kennis en het nivo van deze studenten voldoende is. Graag wil de Universiteit dat studenten een goede keuze kunnen maken voor hun opleiding. Enkele projecten zijn daartoe opgezet.

Eén project, in E-Merge verband, is:‘Instroom in de Master’. De vier E-Merge instellingen (Haagse Hogeschool. Hogeschool Leiden, Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden) ontwikkelen online introductiemodules en laten via de online beschikbare materialen zien hoe het onderwijs van de instelling eruit ziet. We zijn dus bezig met het maken van Open Course Ware (OCW). Hierbij kunnen we veel leren van de TUD (http://ocw.tudelft.nl/) en de OU (http://www.opener.ou.nl). Zij hebben al vele cursussen online staan. 

Het project levert twee hoofdresultaten op aan het einde van de projecttijd (eind augustus 2010). Allereerst het ontwerp van een sjabloon, in de vorm van een ‘toolkit’, voor de opzet van hoogwaardige virtuele introductiemodules. En daarnaast de beschikbaarstelling en publicatie van een viertal concreet uitgewerkte online introductiemodules. Dit betekent de daadwerkelijke toepassing van het sjabloon.

Binnen de Universiteit Leiden doen alle vijf faculteiten mee, elk met 1 online introductiemodule voor een masteropleiding. Op 1 oktober is de startbijeenkomst.  

Wilt u op de hoogte blijven dan kunt u informatie krijgen via Marc Dupuis (bestuursbureau) (mc.dupuis@bb.leidenuniv.nl)  Ria Jacobi (ICLON) (rjacobi@iclon.leidenuniv.nl).

Leave a Reply