Rich Media

Het was de bedoeling om een serieuze ICTO-beleidsagenda op te stellen. Ik bedoel een document waaraan de faculteiten en het College van Bestuur zich committeren en dat vervolgens gebruikt wordt om claims te leggen op het vernieuwingsfonds om een aantal strategisch belangrijke (jawel!) projecten te doen. Let op de verleden tijd in de eerste zin. Komt die agenda er dan nu ineens niet meer? Ja en nee. Dingen willen nog wel eens anders gaan dan lange tijd gedacht en gepland werd. Na veel discussie binnen het Bestuursbureau is ten slotte voor een primair pragmatische aanpak gekozen.

Een strategisch document, waar het ook over gaat, zal langs de hoogste kanalen moeten gaan voor er een definitieve klap op gegeven kan worden. Dat is zowel logisch als lastig. Lastig is het omdat een dergelijke route meestal tijdrovend is. En tijd is nou net iets wat we niet altijd hebben of willen hebben.

Directe aanleiding voor de genoemde pragmatische aanpak op korte termijn is het feit dat in de faculteiten een snel groeiende vraag naar, en enthousiasme over, het gebruik van rich media te bespeuren valt. Moderne hardware- en softwareoplossingen maken het mogelijk om op een gebruikersvriendelijke (lees: docentvriendelijke) wijze colleges, werkgroepen, demonstraties en andere bijeenkomsten op video op te nemen terwijl ook de ondersteunende powerpoints, filmpjes, plaatjes of geluidsfragmenten aan de video-opname gehangen worden. Resultaat: een video stream of vodcast die de kijker (lees: student) in staat stelt de bijeenkomst online of offline bij te wonen, zonder verlies van relevante informatie. Het gaat dus om videomateriaal dat is verrijkt met ondersteunende informatie, vandaar de term rich media.

Waarom willen we verrijkte video’s?  Studenten kunnen bijvoorbeeld, terwijl ze zich voorbereiden op een tentamen, nog eens terugkijken naar een bepaald hoorcollege (en we weten dat ze dat ook echt doen). Part-time studenten of studenten die ziek waren en een sessie gemist hebben, krijgen de kans hun verzuim goed te maken. Docenten waren nog niet zo lang geleden bang dat studenten massaal weg zouden blijven wanneer hun colleges ingeblikt worden. Maar die vrees is grotendeels onterecht (en ook dat is bekend, uit diverse onderzoeken).  Inmiddels staan steeds meer docenten te trappelen om zich te laten opnemen.

De situatie binnen onze universiteit is zo dat we begonnen zijn met een voorproefje (letterlijk). Geruggesteund door snelgroeiend draagvlak binnen de faculteiten wordt vanuit het Bestuursbureau op dit moment een pre-pilot project ondersteund dat breed binnen de instelling wordt uitgevoerd. Wat is er nu mooier dan een ontwikkeling die binnen de faculteiten ontstaat? Laat zulke ontwikkelingen nu maar in grote lijnen de ICTO-beleidsagenda bepalen. Als ze bovendien goed aansluiten bij het nieuwe instellingsplan Inspiratie en groei, dan komt de ICTO-beleidsagenda er bijna vanzelf wel. Later. Ooit.

Deze bijdrage is van Marc Dupuis

Leave a Reply