E-learning voor het skillslab

Op het gebied van chirurgische vaardigheden en voorbehouden handelingen komt landelijk steeds meer E-learning beschikbaar. Binnen het LUMC worden deze nieuwe E-learning modules ontwikkeld door de afdeling Heelkunde onderwijs. Het uitgangspunt is hierbij dat een AIOS, co-assistent of verpleegkundige zich in ongeveer 20 minuten zelfstandig kan voorbereiden op een specifieke chirurgische vaardigheid of verpleegkundige handeling. 

Na de theoretische voorbereiding wordt de vaardigheid onder begeleiding getraind in het skillslab. De medewerker van het skillslab kan voorafgaand aan de training een digitaal overzicht oproepen van de deelnemers, om te controleren of deze zich afdoende hebben voorbereid.Wanneer de deelnemer zich vaardig heeft getoond in het skillslab, kan de vaardigheid onder begeleiding in de praktijk worden toegepast.

De volgende modules zijn (of komen binnenkort) beschikbaar opMedischOnderwijs.nl:
*          Venapunctie
*          Inbrengen van een perifeer infuus
*          Inbrengen van een maagsonde
*          Inbrengen van een blaascatheter
*          Inbrengen van een thoraxdrain
*          Inbrengen van een centraal veneuze lijn
*          Inbrengen van een intraossaal infuus
*          Inbrengen van een trocart voor endoscopisch onderzoek

*          Hechten en knopen

Meer weten, u kunt terecht bij Peter Bloemendaal (P.M.Bloemendaal@lumc.nl)

 

 

Leave a Reply