Een mooie Blackboard omgeving

Zelfstudie
Zo nu en dan kom ik een Blackboard omgeving tegen die opvalt. De omgeving van het vak ‘Introductie Staats- en Bestuursrecht’ is een prachtig voorbeeld van het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van Blackboard. De docenten van dit vak hebben samen met de Afdeling ICT & Onderwijs van het Cleveringa Instituut de grenzen van de Blackboard functionaliteit opgezocht om een moderne omgeving te maken die past bij de opzet van dit nieuwe vak. Het uitgangspunt bij het ontwerp was dat de omgeving geschikt moest zijn om een rijk spectrum aan multimedia bronnen te kunnen herbergen. Daarnaast moest de omgeving visueel aantrekkelijk zijn. Het doel van de Blackboard omgeving is primair het faciliteren van de zelfstudie component voor dit vak.

Nieuwe minor
Het vak ‘Introductie Staats- en Bestuursrecht’ wordt gegeven in het kader van de minor Law and Public Administration. Deze interdisciplinaire minor is een samenwerking tussen Bestuurskunde (Sociale Wetenschappen) en Staats- en Bestuursrecht (Rechtsgeleerdheid). Juist het interdisciplinaire karakter maakt dat er bij de juridische vakken van deze minor extra aandacht besteed moet worden aan het uitleggen van juridische basiskennis en basisvaardigheden. Er is voor gekozen om het leermateriaal voor deze onderdelen deels met behulp van multimedia in Blackboard aan te bieden.

Stem geannoteerde content
Eén van de basisvaardigheden waar iedere jurist over moet beschikken is het kunnen lezen van uitspraken. Om deze vaardigheid te trainen kunnen studenten in de Blackboard omgeving gebruik maken van stem geannoteerde content. Speciaal voor dit vak zijn twee uitspraken voorzien van een gesproken toelichting.

Met gekleurde blokken is in de tekst aangegeven bij welke delen de docent te beluisteren valt. De kleuren geven aan of de gesproken toelichting over de structuur of over de inhoud van de uitspraak gaat. Naast de versie in HTML zijn er ook PDF’s met de gesproken toelichting gemaakt. Deze kunnen echter niet op alle computers afgespeeld worden. Het voordeel van de PDF versie is dat de oorspronkelijk vormgeving van de uitspraak behouden blijft.

Korte filmpjes met uitleg
Een andere onmisbare vaardigheid is het kunnen hanteren van een wetboek. Voor het aanleren daarvan zijn enkele korte video’s opgenomen waarin de docent uitlegt wat wetboeken zijn, in welke varianten ze voorkomen en hoe je ze moet gebruiken. Ook deze filmpjes zijn in de Blackboard omgeving opgenomen.

Dossieropdrachten
Bij het vak wordt gewerkt met dossieropdrachten. Aan de hand van een casus moet een opdracht gemaakt worden die via Blackboard ingeleverd moet worden.

In de Blackboard omgeving is per casus een dossier beschikbaar met daarin alvast een aantal verwijzingen naar relevante bronnen. Een noviteit is het gebruik van icoontjes die aangeven om wat voor soort bron het gaat. Dit is geen standaard functionaliteit van Blackboard. Maar met een slimmigheid kon dit wel gerealiseerd worden.

Indeling per week
De algehele opzet van de Blackboard omgeving wijkt af van de normale indeling van een Blackboard omgeving bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Er is ditmaal gekozen voor een indeling per week met bijbehorende knoppen in het menu. Op deze manier kunnen studenten snel alle relevante informatie, opdrachten en de opgenomen hoorcolleges per onderwijsweek benaderen. Alle gegevens onder één knop in plaats van moeten bladeren en zoeken in meerdere mappen.

Stellingen: discussion board improved
Naast het maken van de dossieropdrachten moeten studenten voor dit vak ook wekelijks reageren op stellingen. De stellingen zijn telkens geplaatst in een aparte ‘content area’ van de betreffende week. Ze zijn voorzien van een ruime toelichting zodat goed duidelijk is waar de stelling op doelt.
Daarnaast zijn er verwijzingen naar (multimedia) bronnen voor achtergrondinformatie bij de stelling.

Voor het verzamelen en publiceren van de reacties op een stelling wordt het ‘discussion board’ van Blackboard gebruikt. Dat gaat met een link naar het discussion board die direct naar juiste thread wijst waarin de stelling is ondergebracht. Op deze manier worden twee belangrijke beperkingen van het Blackboard discussion board omzeild: onoverzichtelijkheid en gebrek aan ruimte voor toelichting bij een thread.

Voor meer informatie over het vak kunt u contact opnemen met de vakcoördinator mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

Leave a Reply