2010 wordt geen rustig jaar

Daar staan we dan weer, aan het begin van een nieuw kalenderjaar, en –volgens sommigen– aan het begin van een nieuw decennium. Maar laat ik niet hardop mijn hoofd breken over de vraag of het tweede decennium van deze eeuw op 1 januari jongstleden is begonnen dan wel precies één jaar later begint. Er is eindelijk weer eens werk aan de winkel in ICTO-land. Tot het allerlaatste moment bleef het vorig jaar spannend: zouden de ingediende ICTO-projectvoorstellen wel of niet gesubsidieerd worden uit het universitaire ICT-vernieuwingsfonds? Ja, is dus het antwoord. Dit jaar gaan we door met het E-merge project Instroom in de master: de juiste student op de juiste plaats en beginnen we aan een heuse pilot Rich Media. Verder gaan we nauwkeurig in kaart brengen wat er mogelijk en nodig is om digitaal toetsen kwantitatief en kwalitatief naar een hoger plan te tillen.

ICTO is dus toch niet dood, al heeft het daar de afgelopen jaren wel een beetje naar uitgezien. Klaarblijkelijk was er een denkpauze nodig alvorens breed beseft kon worden dat ICT-toepassingen ook de komende tijd een nuttige bijdrage kunnen leveren aan belangrijke strategische doelen, zoals vergroting van studiesucces en het aantrekken van meer nationale en internationale studenten. Dat ICT geen wondermiddel is, is inmiddels genoegzaam bekend. Dat door de invoering van ICT kosten worden bespaard evenzeer. In ICT moet dus geïnvesteerd worden en natuurlijk past het daarbij een winst-en-verliesrekening op te maken.

Naast inhoudelijke vernieuwing worden dit jaar ook op het terrein van beheer en ondersteuning belangrijke activiteiten gepland. In de zomer verwachten we in één keer over te stappen van Blackboard 7.2 naar Blackboard 9.1. Essentieel hierbij is dat de 9.1 versie op tijd voor testdoeleinden beschikbaar komt én stabiel en betrouwbaar blijkt te zijn. Vanuit Leiden hebben we de firma Blackboard nog maar eens duidelijk te verstaan gegeven dat ze echt op korte termijn met hun 9.1 product af moeten komen: de zomerperiode is immers de enige periode waarin onze faculteiten een belangrijke wijziging van het Blackboardsysteem kunnen velen. Nu maar hopen dat die Amerikanen luisteren, ook naar ons.

Zoals CvB vice-voorzitter Te Beest al eerder zei voor de verzamelde troepen in de Oude UB tijdens de nieuwjaarskoffie: “2010 wordt geen rustig jaar.” Nou heb ik geloof ik nooit gedacht dat het nieuwe jaar rustiger dan het oude jaar zou worden, maar ik denk hoe dan ook dat Te Beest gelijk had. In 2010 staat werkelijkvan alles te gebeuren. Ik vind dat wel een mooi vooruitzicht. Laten we dan van de start van de jaren tien (het decenniumvraagstuk en passant omzeilend) maar gelijk een bruisend geheel maken.

Geschreven door: Marc Dupuis

Leave a Reply