Nieuwe e-cursus web2.0 voor Leidse medewerkers en studenten

In februari zal door de bibliotheken van de Universiteit Leiden een nieuwe cursus aangeboden worden, speciaal gericht op medewerkers en studenten van de Leidse Universiteit. Deze cursus is geheel online te volgen en richt zich op web2.0 zaken als weblogs, RSS, wiki’s, communities en de rol die dit speelt in wetenschappelijk onderzoek. De cursus wordt via e-mail begeleid door medewerkers van de afdeling Informatiediensten. De cursus is gebaseerd op de cursus 7Dingen, die door veel bibliotheekmedewerkers in Leiden met groot enthousiasme is gevolgd. In een eerdere blogpost heb ik daar verslag van gedaan.
Een dezer dagen is door SurfAcademy een soortgelijke cursus gelanceerd met als titel 21e-dingen. Deze cursus richt zich op de didactische mogelijkheden die web2.0 applicaties bieden.
Een belangrijk didactisch uitgangspunt van dit type cursussen is het leren door doen. Zo maak je al in de tweede les een eigen weblog, waarbij wij uitgaan van de weblogs zoals die in Leiden al voor iedereen beschikbaar zijn. De cursus leent zich ook voor (bij)scholing van hele teams. In de bibliotheek viel het ons op dat medewerkers elkaar beter hebben leren kennen, dat er veel ideeen zijn geopperd om nieuwe diensten aan te bieden en dat deelnemers erg enthousiast en met veel plezier hun ervaringen met elkaar deelden. 

De bibliotheken van de universiteit presenteren zich sinds de afronding van de cursus op het sociale web. Zo houden medewerkers weblogs bij, kan men aanwinsten via RSS ontvangen en zijn we oa te vinden op Facebook. Meer informatie daarover is te lezen op onze website

Uiteraard melden we via dit weblog wanneer de cursus beschikbaar is.   

Leave a Reply