Advanced Life Support (ALS) training voor het reanimatieteam en high-care afdelingen van het LUMC

In 2009 is gestart met het opzetten van Advanced Life Support (ALS) trainingen voor leden van het interdisciplinaire reanimatieteam van het LUMC. Het streven is om onderwijsmateriaal te ontwikkelen dat ook bruikbaar is voor het personeel op de high-care afdelingen (Intensive Care, Centrum Eerste Hulp en Anaesthesie).

Voor het effect en de doelmatigheid van praktische training is een uniforme beginsituatie op theoriegebied gewenst. Er is daarom gezocht naar een adequate, effectieve en tijd- en kostenbesparende oplossing voor de theoretische scholing. De keus is gemaakt deze in de vorm een zestal interactieve E-learning modules over ALS aan te bieden.

E-learning heeft als voordeel dat iedere deelnemer op zijn eigen tijdstip, in eigen tempo, zelf kan kiezen welke onderwerp hij/zij volgt. Deelnemers worden geacht alle vereiste E-learning modules met een voldoende te hebben afgesloten, voordat zij kunnen deelnemen aan de praktische training. Deelname aan en prestaties binnen de E-learning wordt automatisch geregistreerd en bewijs hiervan kan door de deelnemer zelf worden geprint en ook door de docenten van de praktische cursus online worden geraadpleegd.

Het jaarlijks herhalen van de theorie kan de deelnemer zelf plannen.

De E-learning modules over ALS zijn in het voorjaar van 2010 ontwikkeld door divisie I en komen in mei 2010 op MedischOnderwijs.nl algemeen beschikbaar.

Leave a Reply