Weblectures in Leiden: het Rich Media Project

 

Wat zijn weblectures?
Weblectures zijn online colleges. De Nederlandse universiteiten ontwikkelen in toenemende mate weblecture diensten en Leiden blijft niet achter (zie artikel Metro 7 april 2010). In het Rich Media Project wordt ervaring opgedaan met het produkt Mediasite en wordt een zo eenvoudig en eenvormig mogelijke werkwijze ontwikkeld.

Waar worden weblectures gemaakt?
Met de vier mobiele en drie vaste opnamesets voor weblectures wordt een groeiend aantal colleges opgenomen in alle faculteiten, het LUMC en het ICLON.

Doelen van dit project
– de basis leggen voor een eenvoudig opschaalbare rich media dienstverlening in de typisch Leidse setting (technisch, didactisch, organisatorisch, praktisch).
– verkennen van opschalingsmogelijkheden en die vastleggen in doorgerekende businessmodellen en aanbevelingen
– ervaring opdoen met weblectures en hoe ermee wordt omgegaan: aanbevelingen voor beleid

Reacties van deelnemers
Docenten zijn aanvankelijk wat huiverig bij het idee online zichtbaar en ook nog herhaaldelijk zichtbaar te zijn. De meeste colleges worden echter alleen via Blackboard aangeboden en dan is de exposure dus beperkt. Zodra docenten horen dat een opname eenvoudig aan te passen en bij te schaven is, en ook nog op elk moment permanent verwijderd kan worden, valt de aanvankelijke angst over het algemeen weg.
Studenten zijn erg enthousiast.

Stand van zaken
Een sprekende status update van het project vindt u in de presentatie tijdens de ‘e-RUNNING’ middag (19 april jl.), waar een exposé werd gegeven van alle Leidse, lopende, ICTO-projecten (en een projectidee).

 

Voor informatie over het project of voor opnames:
neem contact op met uw facultaire ICTO-coördinator
of mail naar de projectleiders:
Patrick Klaassen: plf.klaassen@bb.leidenuniv.nl
Henriette van Vredenburch: hvredenburch@fsw.leidenuniv.nl

Leave a Reply