Conferentie over co-creatie in hoger onderwijs

Op 11 juni 2010 huisvest de Universiteit Leiden de jaarlijkse conferentie voor adviseurs in het hoger onderwijs. Dit jaar staat het thema "co-creatie" centraal: advies voor en met opleidingen. Het streven van co-creatie als methode voor het geven van advies is dat de inbreng van alle betrokkenen met hun specifieke competenties en overtuigingen leidt tot kwalitatief betere en duurzamere oplossingen. Diverse betrokkenen geven een reactie op de vraag: Wat is co-creatie voor jou? in korte filmpjes.

Programma
Hoofdspreker is Luc Hoebeke, onderzoeker, auteur, raadgever en docent. Hoebeke is verbonden aan gerenommeerde kennis- en opleidingscentra voor adviseurs in Nederland en Vlaanderen en hij is voor generaties van adviseurs, managers, onderzoekers en studenten een inspirator in participatieve processen.
De deelnemers aan de conferentie worden uitgedaagd: we gaan niet alleen praten óver de samenwerking tussen adviseur en opleiding, maar we gaan ook met elkaar co-creëren.
Het wordt een dag vol inspiratie, praktijkvoorbeelden en dialoog over co-creatie in de adviespraktijk met aandacht voor vaardigheden en valkuilen. Vragen die tijdens twee rondes van workshops aan bod komen zijn:
– hoe schep je werkelijke betrokkenheid van alle spelers?
– wat betekent co-creatie voor jouw rol als adviseur of opdrachtgever?
Deze thematiek wordt behandeld rond diverse actuele inhoudelijke vraagstukken, zoals professionalisering, studiesucces, communities en toetsing.
Bekijk de workshopbeschrijvingen nu online. Of de lijst met sprekers.

ICT in onderwijs
In meerdere workshops staat een casus centraal waarbij ICT een belangrijke rol vervult:

Voor wie?
De conferentie is interessant voor:

  • onderwijskundig adviseurs
  • onderwijsonderzoekers
  • beleidsmedewerkers onderwijs
  • HRD medewerkers
  • instituuts- en opleidingsmanagers.

Organisatie 
De conferentie is een initiatief van het ICLON, Universiteit Leiden. Het ICLON werkt in de programmacommisie samen met de Hogeschool InHolland en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en NDO Interstudie. De conferentie wordt georganiseerd onder de paraplu van het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs (EHON, voorheen Contactgroep voor Research Wetenschappelijk Onderwijs , CRWO). Het EHON is een vereniging voor onderwijskundig adviseurs in het hoger onderwijs en staat open voor medewerkers van zowel universiteiten als hogescholen.

Meer informatie
Blijf op de hoogte van onder andere nieuwe filmpjes via Twitter.
Bekijk de filmpjes, workshopbeschrijvingen en sprekers op de conferentiewebsite.
Lokatie:      Pieter de la Courtgebouw, Leiden (routebeschrijving).
Kosten:       €325 (€50 vroege vogelkorting bij aanmelding vóór 1 mei)
Aanmelden: op de conferentiewebsite

Een evenement om niet te missen.
Tot ziens op 11 juni in Leiden!

Leave a Reply