Column

Zoals Shakespeare al lang geleden schreef: “All’s Well That Ends Well.” Ik moet – niet verrassend – aan deze toneelstuktitel denken omdat deze goed omschrijft wat ik voel kort voor mijn overstap van de Universiteit Leiden naar Surf in Utrecht. Het verhaal is denk ik bij velen bekend. Kort samengevat komt het erop neer dat er, toen ik in 2001 aantrad als programma-manager ICT en Onderwijs bij het Bestuursbureau, een pot met geld was. Daaruit hebben we enkele jaren lang allerlei facultaire ICTO-innovatieprojecten gesubsidieerd. In 2006 was de pot echter leeg. Niet erg, zou je kunnen denken: nieuwe ballen, nieuwe prijzen. Helaas kwamen noch de ballen, noch de prijzen. Integendeel, na vijf vette jaren kwamen er drie magere jaren. De faculteiten waren enerzijds moegestreden, vooral om de meeste projecten door een handjevol projectleiders gerund werden. En er waren ineens andere prioriteiten, zoals de kostbare invoering van een nieuw studentenregistratie- en studentenvolgsysteem.

 

Maar lo and behold, eind 2009 keert het tij. Mede door een betere governance, waarbij het Onderwijsberaad veel nadrukkelijker betrokken wordt bij de ICTO-beleidsvorming, ontstaat er zowel op bestuurlijk als operationeel niveau een nieuw sense of urgency. Met ICTO kunnen toch best interessante én nuttige dingen gedaan worden. Zo komt het dat we binnen Leiden nu druk bezig zijn met streaming media en nadenken over digitaal toetsen. En in de zomer moeten de eerste Ma-introductiemodules online staan, in de vorm van open courseware. Excuus dat ik deze tekst laat wemelen van de Engelse kreten, ze zijn echter even praktisch als doeltreffend.

 

Het is heerlijk het gevoel te hebben dat het schip dat ik geleidelijk ga achterlaten allesbehalve een zinkend schip is. Beter nog: het ICTO-schip vaart als nooit tevoren. Ik waag me niet aan voorspellingen maar als ICTO-ontwikkelingen een varkenscyclus volgen, dan zijn we al weer begonnen aan een nieuwe reeks van vette jaren. Dat mag ik serieus hopen, want waar we nu vooral verkenningen en pilots doen, wordt het straks menens en zal onze universiteit kleur moeten bekennen. Gaan we opschalen, gaan we implementeren? Ik ga het zeker volgen, ook straks vanaf mijn nieuwe bureau in Utrecht. Ik sluit af met YAET, dat wil zeggen Yet Another English Term, namelijk Zounds!

Leuven en Leiden: ICTO Seminar najaar 2010

Wat zijn de Open Minds Seminars?
De Open Minds seminars worden gezamenlijk georganiseerd door de K.U. Leuven en de Universiteit Leiden. Ze zijn bedoeld voor docenten, studenten en ondersteuners van beide universiteiten die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen op het gebied van ICT&Onderwijs (ICTO) in beide instellingen.

Wat gebeurt daar?
Telkens wordt een thema uitgekozen dat aansluit bij de ICTO-trends van het moment. In een open en creatieve sfeer, wisselen medewerkers uit Leuven en Leiden ervaringen en specialismen uit. Zo wordt in workshops en lezingen dieper ingegaan op vraagstukken en best practices op de typische ICTO-(rand)gebieden van didactiek, techniek, organisatie en communicatie.
Bezoekers krijgen een goede indruk van beleid, de stand van zaken en sterke kanten op het gebied van ICT&Onderwijs in de beide instellingen. Er bestaat telkens weer een reëel gevaar voor inspiratie en de uitbreiding van een bevlogen ICTO-netwerk…

Open Minds III
Na het succes van Open Minds (2005) en Open Minds II (mei 2007), wordt in oktober Open Minds III georganiseerd.

Thema: online samenwerking
Voor: docenten, studenten en ondersteuners van beide instellingen
Plaats: K.U. Leuven (Leuven, België)
Tijd: derde week oktober 2010 (exacte datum volgt)

Meer informatie?
Neem contact op met –
Leiden: Patrick Klaassen (plf.klaassen@bb.leidenuniv.nl)
Leuven: Fred Truyen (fred.truyen@arts.kuleuven.be)

photo credit

Blackboard upgrade 16-19 juli 2010

Klik op de afbeelding hierboven om de video te starten.
Of kopieer de link naar uw browser: mms://wm.stream1.fsw.leidenuniv.nl:80/ustream/introductie blackboard 9.1.wmv  

Blackboard upgrade zomer 2010

Van 16 tot en met 19 juli a.s. vindt binnen de universiteit de upgrade plaats van Blackboard versie 7.2 naar 9.1. Het gaat om een reguliere upgrade: zo’n 80 % van de hoger onderwijsinstellingen in Nederland die met Blackboard werken, maakt dit jaar de overstap naar Blackboard 9.1.

Wat verandert er?
Niet zoveel: vooral de navigatie wordt eenvoudiger (minder muisklikken). Blackboard 9.1 is wat functionaliteiten betreft voor 90 % hetzelfde als versie 7.2. Om vertrouwd te geraken met de overige 10 % en omdat Blackboard 9.1 er op het eerste gezicht wat anders uitziet, is het voor docenten prettig zich van tevoren even te kunnen oriënteren.

Wegwijs worden in Blackboard 9.1
Om deze oriëntatie mogelijk te maken, hebben de Blackboard-ondersteuners van de universiteit gezamenlijk een pakket van mogelijkheden ontwikkeld voor de docenten. Hierbij is rekening gehouden met verschillende leerstijlen en vaardigheidsniveaus. Het pakket is dusdanig samengesteld dat een docent gemiddeld ongeveer een uur nodig heeft om wegwijs te geraken in de veranderingen in Blackboard 9.1.

Het aanbod bestaat uit:

 1. Een online introductiecollege (mei 2010)
  Bovenstaande introductievideo (‘Introductie Blackboard 9.1) wordt uitgebreid met een korte, zogenoemde ‘weblecture’, waarin een beknopt en helder overzicht van verschillen en veranderingen wordt gegeven.
 2. Zelf oefenen met een trainingsmodule (1 juni – 1 oktober 2010) 
  Een trainingsmodule en oefenmodules zijn voor elke docent beschikbaar vanaf 1 juni a.s.
 3. Introductiecolleges en workshops (1 juni – 1 oktober 2010/behalve juli)
  Tijdens de introductiecolleges worden docenten stapsgewijs door de veranderingen in Blackboard 9.1 geleid. In de workshops (NL/EN) kan onder deskundige begeleiding van de Blackboardondersteuners geoefend worden met de trainingsmodule.
  Het definitieve overzicht van deze workshops (en mogelijkheden voor inschrijving) en colleges wordt eind mei op de homepage van Blackboard geplaatst.

Communicatie over de Blackboard upgrade

 • direct mail per faculteit (va. april 2010)
 • op de Blackboard homepage informatie rondom roosters en oefenmogelijkheden voor de workshops en introductiecolleges
 • toegang tot de Blackboard 9.1 testomgeving van de universiteit ter verkenning (tot 16 juli 2010) 
 • inschrijving voor workshops geschiedt via verschillende facultaire emailadressen. Een volledige lijst verschijnt eind mei op de Blackboard homepage.
 • feedback op de trainingsmodule bij uw facultaire Blackboardondersteuning
 • introductievideo Blackboard 9.1

 • Meer informatie?

  Met vragen en opmerkingen rondom de Blackboard upgrade deze zomer kunt u terecht bij de facultaire Blackboardondersteuners.
  FdA:     e.g.c.dullaart@arch.leidenuniv.nl
  Inst. Godsdienstwetenschappen: j.c.schalke@religion.leidenuniv.nl
  FdR:     blackboard@law.leidenuniv.nl
  FGW:     blackboard@hum.leidenuniv.nl
  FSW:     icto_coach@fsw.leidenuniv.nl
       bestuurskunde: fdjladan@fsw.leidenuniv.nl
       cult. antr./ontw. soc.: tjon@fsw.leidenuniv.nl
       pedagogische wetenschappen: vprooye@fsw.leidenuniv.nl
       politieke wetenschap: mes@fsw.leidenuniv.nl
       psychologie: ouwehandw@fsw.leidenuniv.nl
  FWN:     blackboard@edufwn.leidenuniv.nl
  ICLON:     kroos@iclon.leidenuniv.nl / chartog@iclon.leidenuniv.nl
  LUMC:     blackboard@lumc.nl
  OpenCourseWare:   hvredenburch@fsw.leidenuniv.nl