Behoefteinventarisatie onder faculteiten op het gebied van digitaal toetsen

Van maart tot september hebben de faculteiten Rechten, Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en het LUMC met een projectleider van het ICLON samengewerkt aan een behoefteonderzoek. Ook was er nauw overleg met Vastgoed en ISSC. Het projectteam had een tweeledige opdracht:
1. een behoefteinventarisatie onder faculteiten op het gebied van digitaal toetsen, en
2. een beschrijving van de benodigde maatregelen voor implementatie en de kosten die daarmee gemoeid zijn.  

Begin septemer is het eindrapport van het projectteam besproken in de projectstuurgroep. Het rapport bevat naast een beschrijving van de behoeften, een kostenraming en de beschrijving van verschillende scenario’s ook aanbevelingen voor een vervolgaanpak. De algemene conclusie luidt dat de behoefte om over te gaan op digitaal toetsen breed wordt gedeeld. Daarvoor vormt een locatie waar in grote groepen digitale toetsen kunnen worden afgenomen een randvoorwaarde.  

Op basis van de adviezen wordt momenteel gewerkt aan een vervolgprojectplan. Daarin is opgenomen:
          een concreet exploitatieplan voor een toetslocatie
          experimenten met digitale afname van tentamens in pilotprojecten van verschillende faculteiten.  
Het overleg van onderwijsportefeuillehouders van alle faculteiten staat achter het belang van dit vervolgproject.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met waarnemend ICTO programmamanager Marja Verstelle.

Leave a Reply