Leiden dingt met 5 voorstellen mee in landelijke tender Digitaal Toetsen

 15 september was de deadline voor het inzenden van projectvoorstellen voor de tender van SURFfoundation: Toetsen en Toetsgestuurd Leren. Meer studiesucces en minder werkdruk in het hoger onderwijs met behulp van (digitaal) toetsen. De beoordeling van de inzendingen is belegd bij de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF.

Deelname vanuit Leiden

De universiteit Leiden neemt deel aan 5 projectvoorstellen. Bij één daarvan is Leiden penvoerder. Betrokken faculteiten en instituten bij de vijf voorstellen zijn: FSW, LUMC, Fenestra Disability Centre, UB en ICLON.  

De projectvoorstellen in vogelvlucht

1.      Oog voor Toetsen

Onderzoek naar toegankelijkheid van digitaal toetsen bij mensen met lees- of leerbeperking, tbv verminderen studievertraging en studieuitval voor deze doelgroep. Vanuit de universiteit Leiden zijn betrokken: Fenestra Disability Centre en ICLON. 

2.      Assess4success    

Formatieve toetsing van buitenlandse studenten om studieuitval te verminderen voor deze doelgroep. Vanuit de universiteit Leiden zijn betrokken: FSW en ICLON.  

3.      Van Pionier naar Mainstream        

Professionalisering en ondersteuning van docenten bij inzet van digitaal toetsen, o.a. ter bevordering van tussentijds toetsen. Vanuit de universiteit Leiden zijn betrokken: FSW en ICLON. 

4.      Toetsgestuurd leren van informatievaardigheid   

Vergroten informatievaardigheid door toetsing t.b.v. studiesucces en verlagen werkdruk docenten. Vanuit de universiteit Leiden is betrokken: UB. 

5.      VGTogether

Voortgangstoets medisch onderwijs efficiënter ondersteunen via digitaal systeem. Businessmodel opzetten waardoor het systeem ook voor andere domeinen beschikbaar komt. Vanuit de universiteit Leiden is betrokken: LUMC. 

Tot slot

De uitslag is eind november bekend. 

Leave a Reply