Hoe krijg je een verbeterde aansluiting van internationale studenten op het Nederlandse hoger onderwijs?

Het aansluitings-issue van internationale studenten
Het aantal internationale studenten neemt jaarlijks met ongeveer 8% toe. Ook stijgt het aantal internationale studenten bij de Universiteit Leiden.
Het blijkt dat de internationale studenten vaak op twee aansluitingsonderwerpen problemen ondervinden:
*  ze hebben niet voldoende voorkennis (vakinhoudelijk. taal) en
*  ze zijn niet bekend met de cultuur van het Nederlandse hoger onderwijs.
Dit leidt tot studie-uitval in het eerste studiejaar en mindere integratie in de International classroom.

Project acculturatie: online oriëntatie op de Nederlandse onderwijscultuur
Om oplossingen te vinden is binnen het programma National Actieplan E-learning het project acculturatie gestart in 2008. Het project eindigt eind 2010.
Binnen het project zijn negen pilots uitgevoerd om buitenlandse studenten goed voor te bereiden op hun komst naar Nederland. Via een online omgeving kregen ze informatie en/of remedial courses aangeboden in combinatie met aansluiting op de academische onderwijscultuur. Alle online activiteiten vinden plaats voorafgaand aan de komst bij de opleiding in Nederland.

Leidse ervaringen
De opleiding Pedagogiek heeft een online premaster ontwikkeld en uitgevoerd. De studenten maakten een vergelijking van verschillende onderwijsculturen. Op deze wijze haalden studenten onderdelen van het vak Methoden en Technieken in. Ze werden online begeleid, zowel inhoudelijk als praktisch. Lees de opzet van deze premaster en bekijk het filmpje van een studente en de docente over hun ervaringen.

Aanbevelingen voor opleidingen
Wat leveren de negen pilots op voor het versterken van de aansluiting op het Nederlandse hoger onderwijs?

1. Online begeleiding of  contact:
Sommige buitenlandse studenten gaan een onzekere tijd tegemoet door in een ander land te gaan studeren. Zorg dus voor (online) begeleiding of contact, studenten willen graag zo snel mogelijk een antwoord op hun vragen of feedback op hun activiteiten. Contact of begeleiding kan gegeven worden door een docent, of door medestudenten (die ook naar Nederland gaan), of door Nederlandse studenten. Het feit dat ze al mensen kennen, schept (zelf)vertrouwen en neemt een stuk onzekerheid weg.
Voorbeelden uit het project acculturatie: het buddysysteem van de HsZuyd (derde filmpje)

2. Verwachtingsmanagement.
Wees expliciet in wat je van studenten verwacht, en hoe er gewerkt c.q. gestudeerd wordt in Nederland. In de pilots werd dit gedaan door informatieverstrekking, door buitenlandse studenten opdrachten te laten uitwerken zoals dit in Nederland gaat, door te laten zien hoe hier hoorcolleges in het Engels worden gegeven, door zelf te oefenen met Engels, door online groepswerk te doen en daarop te reflecteren.
Voorbeelden uit het project acculturatie: Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht.

Met deze twee punten werk je als opleiding aan de ‘academic adjustment’ dat wil zeggen: de binding met de instelling, en aan bewustwording rondom de academische onderwijscultuur en de daarbij gevraagde kennis en vaardigheden en houding. Academic adjustment is (met enige voorzichtigheid gesteld) een goede voorspeller voor studiesucces van buitenlandse studenten in het eerste jaar (gemiddeld cijfer na 1 jaar, aantal ECTS punten naar 1 jaar).

Tot slot: wat je geeft krijg je terug?
Internationalisering is een belangrijk onderwerp voor de Universiteit Leiden. Het aantal studenten in de instroom van de Masters kan omhoog. Het werven van internationale studenten vraagt om een goede ontvangst, en die begint al met de voorbereiding van buitenlandse studenten voorafgaand aan de komst in Nederland. Hoe beter zij zijn voorbereid, hoe beter zij een beeld hebben hoe het studeren in Nederland gaat, hoe beter hun aansluiting is wat betreft voorkennis (vakinhoudelijk maar ook taal of onderzoeksvaardigheden), des te groter is de kans dat zij succesvol het eerste jaar doorlopen. Een goede begeleiding of contact is daarbij essentieel.

Nieuwsgierig? Klik voor meer informatie op: project acculturatie
Of  mail naar: Ria Jacobi

Leave a Reply