Aansluitingsmodule studievaardigheden blijft

De aansluitingsmodule studievaardigheden, die leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo kunnen volgen ter kennismaking met wetenschappelijk onderwijs, wordt opgenomen in het vaste aanbod van de aansluitingsprogramma’s vwo-wo van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft.

Afronding project
Het SURF-project waarin de Aansluitingsprogramma’s vwo-wo van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft gezamenlijk een aansluitingsmodule studievaardigheden hebben vervaardigd, is inmiddels afgerond. Beide universiteiten hebben besloten om deze module voorlopig gezamenlijk aan te blijven bieden met behoud van de bestaande website

Borrel
Om het project op gepaste wijze af te sluiten, de betrokkenen te bedanken voor hun medewerking en de nieuwe fase van samenwerking te vieren, wordt er een borrel georganiseerd voor iedereen die aan het project heeft mee gewerkt of belangstelling heeft voor de resultaten ervan. Het ontwikkelde materiaal kan tijdens de borrel ingezien worden en er zullen begeleiders uit de test- en pilotfase aanwezig zijn om hun ervaringen te delen.

Datum: woensdag 20 oktober 2010
Tijd: 16.00-18.00 uur
Locatie: Faculty Club, Rapenburg 73, Leiden (informatie over route en parkeren)
Aanmelding:  via Ratna Lachmansingh

Leave a Reply