EZIS training met e-learning voor artsen

Overal in het LUMC zijn werkgroepen actief met het ontwerpen en testen van het basisdossiers en de specialistische dossiers in EZIS. Hoewel de dossiers in detail verschillen, is veel van de functionaliteit binnen de uiteindelijk geïmplementeerde dossiers gelukkig algemeen. Dit maakt het mogelijk om algemeen trainingsmateriaal voor zelfstudie doeleinden te ontwikkelen en op de detailverschillen tussen de specialismen in te gaan in de klassikale trainingen.

In de periode oktober 2010 tot en met februari 2011 is door de e-learning ontwikkelaars van divisie 1 een 16-tal e-learning modules ontwikkeld met als doelgroep artsen die vanaf april met EZIS zullen werken. De e-learning modules behandelen het grootste gedeelte van de functionaliteit in EZIS en vormen een basispakket dat bestudeerd moet worden voordat de klassikale trainingen in maart van start gaan. De e-learning modules worden momenteel voor een laatste controle beoordeeld door 2 eindgebruikers (artsen en ICT-ers) op het gebied van inhoud en gebruiksvriendelijkheid.

Inzet van e-learning voor deze doelgroep en doelstelling heeft als grootste voordeel dat het tijdsonafhankelijk ingezet kan worden, zodat artsen bijvoorbeeld ook tijdens een rustige dienst, of thuis in de avonduren, de leerstof kunnen bestuderen.

De e-learning wordt aangeboden via het learning management systeem (LMS) van bedrijfsopleidingen van het LUMC https://bedrijfsopleidingen.lumc.nl.
Voor de EZIS trainingen is een single-sign-on koppeling gelegd met http://medischonderwijs.nl/.

Artsen en andere LUMC gebruikers worden hierdoor automatisch vanuit het LMS via MedischOnderwijs.nl toegelaten tot de e-learning modules, zonder opnieuw in te hoeven loggen. De resultaten van de e-learning worden bij het afsluiten weer automatisch via dezelfde weg in omgekeerde volgorde geregistreerd in het LMS.

Leave a Reply