Open CourseWare Universiteit Leiden

Wereldwijd stellen instellingen voor hoger onderwijs steeds vaker onderwijsmateriaal open beschikbaar. Zo stelt het MIT, die als voortrekker kan worden beschouwd, 2.000 cursussen gratis beschikbaar via haar website. In Nederland volgden bijvoorbeeld de Technische Universiteit Delft en de Open Universiteit Nederland.
Gepubliceerde onderwijsmaterialen of Open Courseware (OCW) zijn digitale leermaterialen die via internet vrij toegankelijk zijn voor iedereen, en ook onder duidelijke voorwaarden kunnen worden hergebruikt. 
De Universiteit Leiden start nu met een eigen open courseware project. Daarmee haakt de universiteit in op deze steeds groter wordende internationale beweging. Het doel van het project ‘Open CourseWare Universiteit Leiden’ is ervaring opdoen met de mogelijkheden en kansen van het open online zetten van leermateriaal via vier pilots in masteropleidingen. Twee masteropleidingen vanuit W&N (Statistical Science en ICT&Business) en masteropleidingen vanuit Archeologie en FSW. Eind 2011 heeft elk van de vier pilots minimaal 40 EC van hun onderwijsmateriaal open online gezet.

Vorig jaar heeft de Universiteit Leiden op kleinere schaal al ervaring opgedaan met open courseware. In de loop van februari 2011 zullen de resultaten daarvan online te zien zijn. Het gaat om vier vakken, die een selectie van hun onderwijsmaterialen publiceren. Vanuit Geesteswetenschappen komen de vakken Vertaalwetenschap en Practices and Debates online en vanuit Rechten o.a. het vak Rechtstheorie en het Internationaal Publiekrecht. Deze pioniers zijn vanaf eind februari 2011online te bezichtigen op de Leidse Open Courseware portal. Voor een concreet beeld over open courseware is op de website van de Open Universiteit en de TU Delft interessante informatie te vinden.Voor meer informatie over het Leidse project kunt u bij Ria Jacobi terecht.

(Deze bijdrage is geschreven door Ria Jacobi)

Leave a Reply