LUMC participeert in SURFproject over itemconstructie en -beoordeling

Het LUMC, de faculteit Geneeskunde, particpeert samen met Maastricht, Nijmegen en Groningen in het SURF project "VGTogether, Samenwerken in Voortgangstoetsing". Binnen een aantal medische opleidingen in Nederland wordt gezamenlijk voortgangstoetsing toegepast. Deze toetsvorm faciliteert het longitudinaal monitoren van brede kennisontwikkeling en geeft de student de mogelijkheid leeractiviteiten te richten. De voortgangstoets wordt ieder kwartaal in vijf instellingen tegelijk schriftelijk door alle (± 8000) studenten geneeskunde afgenomen.   

Ter ondersteuning van voortgangstoetsing zijn inmiddels het toetsservicesysteem Vosys en het studentfeedbacksysteem ProF beschikbaar, onder beheer van de UM. Toekomstige ontwikkelingen zoals het digitaal adaptief afnemen van de toets, vereisen echter een hogere itemproductie. Om de werkdruk van zowel beheer als itemproductie te verlagen, wordt een centrale generiek te gebruiken infrastructuur voortgangstoetsing opgezet waarin, naast Vosys en ProF, tevens een nieuw systeem voor itemconstructie en itembeoordeling en een omgeving voor kennisuitwisseling zijn voorzien. Hiermee worden de mogelijkheden voor toekomstige digitale afname van de voortgangstoets sterk verbeterd. Bovendien zal de centrale infrastructuur naar behoefte voortgangstoetsing binnen andere domeinen en samenwerkingsverbanden op een efficiënte wijze kunnen ondersteunen.  

(Deze bijdrage is geschreven door: Peter de Jong, LUMC)

Leave a Reply