Van E-coach naar E-coach 2.0

In het eerste kwartaal van 2011 wordt het E-merge project E-coach afgerond. In deze periode gaat het vervolgproject E-coach 2.0 van start.

Waar in het eerste E-coach de nadruk lag op het onderzoeken van de mogelijkheden om probleemstudenten tijdig te signaleren, ligt in E-coach 2.0 de nadruk op de interventies van de studieadviseur om probleemstudenten te ondersteunen en uitval te voorkomen.

In het eerste project werd een zoekvraag op de campus solutions database ontwikkeld, om per cohort een lijst van studenten te kunnen genereren, op volgorde van minste naar beste studieprestatie. In dit project werden bij de projectpartners (Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool en TU Delft) al kleinschalige pilots verricht met e-mail contact met de probleemstudenten om deze aan te zetten een studieplanning te maken en bij problemen contact op te nemen met de studieadviseur.

In E-coach 2.0 zal grootschaliger gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die e-mail contacten naar aanleiding van achterblijvende studieresultaten tussen de studieadviseurs en studenten kunnen bieden. Hierbij zal bij alle participerende instituten het effect van deze interventies met de action research methode onderzocht worden.

Naar verwachting zal in het E-coach 2.0 project, naast het LUMC, plaats zijn voor nog één Leidse faculteit. Bij de uitvoering zal zo goed mogelijk aangesloten worden bij de lopende projecten, zoals het project “Studieplan”, om waar mogelijk elkaar te versterken en overlap te voorkomen.

Leave a Reply