Oproep pilots met weblectures

In 2010 is het Pilotproject Rich Media uitgevoerd. Aan dit project hebben alle faculteiten, het ICLON en het LUMC deelgenomen. Een project rond weblecturers, waarin de volgende resultaten behaald zijn: een Mediasite omgeving, uniforme apparatuur, uniforme werkwijze en interfacultaire samenwerking, gemeenschappelijke planning, functionele inrichting Mediasite en een veelheid aan opnames en veel ervaring met het maken van opnames.

Een logisch vervolg is dan om o.a. de focus op didactische toepassingen te richten.
Onlangs is het E-merge-project Video2Learn (=voorlopige werktitel) gestart waarin onder andere de Universiteit Leiden (via ondergetekende) middels pilots gaat onderzoeken welke uitvoerbare didactische scenario’s er te bedenken zijn voor het gebruik van weblectures (zie bijvoorbeeld http://weblectures.leidenuniv.nl).
Faculteiten mogen voor 10 maart ideeën indienen, de projectgroep zal uit de ingediende ideeën een keuze maken. Overigens, er is voor Leiden €15000 beschikbaar voor de geselecteerde pilot (-s).

  • Als je meer wilt weten kun je even de bijlage lezen of me natuurlijk altijd even bellen (071-5273743)
  • Wil jij een pilot aanvragen (of weet je binnen Leiden iemand anders die mee zou willen doen)? Sla dan deze bijlage op en stuur hem voor 10 maart ingevuld terug naar Karel Roos.

Leave a Reply