Het Scriptierepositorium: archief, inspiratie en etalage in één

Scripties online zichtbaar maken voor de buitenwereld, scripties per opleiding doorzoeken in een digitaal archief; het wordt mogelijk met het Scriptierepositorium van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Deze nieuwe dienst is een apart onderdeel van het Leids Repositorium, en inmiddels zijn de eerste scripties online beschikbaar.

Het gaat vooralsnog om een pilot met enkele opleidingen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Archeologie (BA, MA en/of Research MA). Afstudeerders van deze opleidingen voeren sinds de zomer hun scriptie in in het Repositorium. 

Scripties zijn voortaan op een centrale plek te vinden en bovendien is het archief op verschillende wijzen doorzoekbaar. Studenten kunnen in het archief struinen en zich oriënteren op het schrijven van een scriptie. Bovendien kunnen zij hun eigen scriptie aan de buitenwereld laten zien en ernaar verwijzen bij sollicitaties of de aanmelding voor een vervolgstudie. Ook voor opleidingen kan het scriptiearchief als online visitekaartje dienen, en opleidingen hoeven scripties niet meer fysiek te archiveren. Vanzelfsprekend is het openbaar beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten ook bevorderlijk voor het wetenschappelijk proces als geheel. 

De invoer van de scripties verloopt aan de hand van een aantal procedures. Studenten van deelnemende opleidingen voeren hun scriptie na goedkeuring door de begeleider zelf in, waarna een controleslag door een ondersteunende medewerker van de opleiding plaatsvindt. Indien nodig kan een scriptie onder embargo worden geplaatst; hiervoor gelden formele criteria zoals privacy, auteursrecht of verder onderzoek.

De pilotfase duurt tot het eind van het jaar, daarna wordt er geëvalueerd en worden systeem en procedures zo nodig bijgesteld. Vanaf februari kunnen opleidingen die willen deelnemen aan het Repositorium zich melden bij de Bibliotheek.  
 

Lees ook: 

 
 
Bijdrage van Cynthia van der Brugge, projectleider Scriptierepositorium
 

 

Videotours en tutorials van de bibliotheken

Sinds enige tijd wordt door de bibliotheken van de Universiteit Leiden (UBL) hard gewerkt aan een serie filmpjes waarin kennisgemaakt wordt met de locaties en diensten van de bibliotheek. Per bibliotheeklocatie wordt een virtuele rondleiding aangeboden, die bestaat uit een impressie van de betreffende bibliotheek, een kort filmpje over lenen en een korte impressie van de digitale collecties van UBL. Inmiddels zijn de virtuele rondleidingen voor de Bibliotheek Sociale Wetenschappen en voor de UB gereed. Binnenkort wordt er gefilmd bij de Bibliotheek Rechten. Als laatste zal de Bibliotheek Wiskunde en Natuurwetenschappen volgen.

De virtuele rondleidingen vormen een onderdeel van een uitgebreid pakket digitale instructies van de bibliotheken. Dit pakket, de Toolbox, bevat tevens twee tutorials waarmee studenten kunnen leren werken met de Catalogus en de Digitale Bibliotheek. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een assessment, waarbij de deelnemer adviezen krijgt over te volgen onderdelen in de Toolbox. De Toolbox is in Nederlands en Engels beschikbaar. Het assessment is uitsluitend Nederlandstalig.

Het was tot voor kort gebruikelijk dat de bibliotheken aan het begin van het collegejaar rondleidingen en instructies in het gebruik van de Catalogus verzorgden. Dat doen we nu niet meer; we bieden hiervoor nu de digitale varianten aan. Dat doen we omdat we onze aandacht verleggen naar cursussen waarbij onze inzet méér nodig is: zo hebben we nu een cursus "Start een scriptie", een cursus "Beoordelen van informatie" en een cursus "Plagiaatpreventie" in ons aanbod. Ook verzorgen we Engelstalige Library Crash Courses voor instromende buitenlandse masterstudenten. Natuurlijk bieden we ook nog steeds de cursus "Informatie vinden" aan, waarin studenten aan de hand van hun eigen onderwerp aan de slag gaan.

De Toolbox kan eenvoudig worden opgenomen in Blackboard; het assessment is uitsluitend via Blackboard toegankelijk. Vragen over deze diensten kunt u stellen aan uw vakreferent. Meer informatie is te vinden op onze website.

Bijdrage van Anneke Dirkx, Hoofd Informatie en gebruikersondersteuning, UB Leiden 

EZIS training met e-learning voor verpleegkundigen en polimedewerkers

2010: E-learning voor artsen

In 2010 werd voor de initiële training van artsen met EZIS een 16-tal e-learning modules ontwikkeld door de e-learning ontwikkelaars van divisie 1. Dit basispakket over de algemene functionaliteit van EZIS werd ingezet om artsen zich zelfstandig en in eigen tempo te laten voorbereiden op de klassikale trainingen, voorafgaand aan de ingebruikname van EZIS.

Het basispakket over EZIS voor artsen werd door 1.034 verschillende artsen bestudeerd in 15.044 verschillende onderwijsmomenten. Elke arts bestudeerde gemiddeld 14 modules gedurende totaal 2.5 uur. In de tabel is de verdeling van de onderwijsmomenten over de verschillende modules weergegeven.

De gebruikerservaringen waren gemengd positief:

Van: “…..wij vonden het heel belangrijk op eigen tempo een beetje kennis te maken met EZIS alvorens wij vandaag de officiële cursus hebben gedaan…..” en “duidelijke en overzichtelijke module”.

Tot: “Ik vond het een onoverzichtelijk geheel.” en “Niet alle vragen zijn even duidelijk gesteld. Ook is het hinderlijk dat de schermen niet geheel op mijn beeldscherm passen….” .

Na de ingebruikname van EZIS bleef dit e-learning pakket beschikbaar voor nieuwe medewerkers en co-assistenten en werd al het gebruikerscommentaar geëvalueerd en zijn alle modules waar mogelijk herzien.

2011 E-learning voor verpleegkundigen en polimedewerkers

Naar aanleiding van de succesvolle inzet van e-learning in het initiële trainingstraject van EZIS voor artsen, werd besloten ook een set van 8 e-learning modules te ontwikkelen voor verpleegkundigen en een set 11 modules voor polimedewerkers. Deze sets zijn bedoeld voor nieuwe werknemers, om zich zelfstandig en in eigen tempo in EZIS in te kunnen werken. De ontwikkeling van deze sets is gestart in mei 2011 en wordt naar verwachting eind september 2011 afgerond.

De e-learning zal worden aangeboden via het learning management systeem (LMS) van bedrijfsopleidingen van het LUMC.

Met behulp van een single-sign-on koppeling met MedischOnderwijs.nl worden medewerkers automatisch vanuit het LMS via MedischOnderwijs.nl toegelaten tot de e-learning modules, zonder opnieuw in te hoeven loggen. De resultaten van de e-learning worden automatisch teruggeschreven in de gegevens van het LMS.

 

 

 Bijdrage van Sylvia Eggermont, E-learning ontwikkelaar LUMC