EZIS training met e-learning voor verpleegkundigen en polimedewerkers

2010: E-learning voor artsen

In 2010 werd voor de initiële training van artsen met EZIS een 16-tal e-learning modules ontwikkeld door de e-learning ontwikkelaars van divisie 1. Dit basispakket over de algemene functionaliteit van EZIS werd ingezet om artsen zich zelfstandig en in eigen tempo te laten voorbereiden op de klassikale trainingen, voorafgaand aan de ingebruikname van EZIS.

Het basispakket over EZIS voor artsen werd door 1.034 verschillende artsen bestudeerd in 15.044 verschillende onderwijsmomenten. Elke arts bestudeerde gemiddeld 14 modules gedurende totaal 2.5 uur. In de tabel is de verdeling van de onderwijsmomenten over de verschillende modules weergegeven.

De gebruikerservaringen waren gemengd positief:

Van: “…..wij vonden het heel belangrijk op eigen tempo een beetje kennis te maken met EZIS alvorens wij vandaag de officiële cursus hebben gedaan…..” en “duidelijke en overzichtelijke module”.

Tot: “Ik vond het een onoverzichtelijk geheel.” en “Niet alle vragen zijn even duidelijk gesteld. Ook is het hinderlijk dat de schermen niet geheel op mijn beeldscherm passen….” .

Na de ingebruikname van EZIS bleef dit e-learning pakket beschikbaar voor nieuwe medewerkers en co-assistenten en werd al het gebruikerscommentaar geëvalueerd en zijn alle modules waar mogelijk herzien.

2011 E-learning voor verpleegkundigen en polimedewerkers

Naar aanleiding van de succesvolle inzet van e-learning in het initiële trainingstraject van EZIS voor artsen, werd besloten ook een set van 8 e-learning modules te ontwikkelen voor verpleegkundigen en een set 11 modules voor polimedewerkers. Deze sets zijn bedoeld voor nieuwe werknemers, om zich zelfstandig en in eigen tempo in EZIS in te kunnen werken. De ontwikkeling van deze sets is gestart in mei 2011 en wordt naar verwachting eind september 2011 afgerond.

De e-learning zal worden aangeboden via het learning management systeem (LMS) van bedrijfsopleidingen van het LUMC.

Met behulp van een single-sign-on koppeling met MedischOnderwijs.nl worden medewerkers automatisch vanuit het LMS via MedischOnderwijs.nl toegelaten tot de e-learning modules, zonder opnieuw in te hoeven loggen. De resultaten van de e-learning worden automatisch teruggeschreven in de gegevens van het LMS.

 

 

 Bijdrage van Sylvia Eggermont, E-learning ontwikkelaar LUMC  

Leave a Reply