Het Scriptierepositorium: archief, inspiratie en etalage in één

Scripties online zichtbaar maken voor de buitenwereld, scripties per opleiding doorzoeken in een digitaal archief; het wordt mogelijk met het Scriptierepositorium van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Deze nieuwe dienst is een apart onderdeel van het Leids Repositorium, en inmiddels zijn de eerste scripties online beschikbaar.

Het gaat vooralsnog om een pilot met enkele opleidingen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Archeologie (BA, MA en/of Research MA). Afstudeerders van deze opleidingen voeren sinds de zomer hun scriptie in in het Repositorium. 

Scripties zijn voortaan op een centrale plek te vinden en bovendien is het archief op verschillende wijzen doorzoekbaar. Studenten kunnen in het archief struinen en zich oriënteren op het schrijven van een scriptie. Bovendien kunnen zij hun eigen scriptie aan de buitenwereld laten zien en ernaar verwijzen bij sollicitaties of de aanmelding voor een vervolgstudie. Ook voor opleidingen kan het scriptiearchief als online visitekaartje dienen, en opleidingen hoeven scripties niet meer fysiek te archiveren. Vanzelfsprekend is het openbaar beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten ook bevorderlijk voor het wetenschappelijk proces als geheel. 

De invoer van de scripties verloopt aan de hand van een aantal procedures. Studenten van deelnemende opleidingen voeren hun scriptie na goedkeuring door de begeleider zelf in, waarna een controleslag door een ondersteunende medewerker van de opleiding plaatsvindt. Indien nodig kan een scriptie onder embargo worden geplaatst; hiervoor gelden formele criteria zoals privacy, auteursrecht of verder onderzoek.

De pilotfase duurt tot het eind van het jaar, daarna wordt er geëvalueerd en worden systeem en procedures zo nodig bijgesteld. Vanaf februari kunnen opleidingen die willen deelnemen aan het Repositorium zich melden bij de Bibliotheek.  
 

Lees ook: 

 
 
Bijdrage van Cynthia van der Brugge, projectleider Scriptierepositorium
 

 

Leave a Reply