Neem deel aan Leids “webinar” op 31/10 door Prof. Katzy over Open Learning Lab

Titel: 
Open Learning Lab

Door wie 
Prof. B. Katzy

Datum en tijd
maandag 31 oktober 13-14 uur

Vorm 
Webinar

Inhoud van de webinar
Hoe kun je de online samenwerking optimaliseren bij de masteropleiding ICT&Business via online Open CourseWare? Over de vakken heen, van de masteropleiding ICT&Business, hangt een online community bestaande uit studenten en docenten. Deze community heeft, als het ware, de functie van een paraplu. Vanuit deze vakken wordt de te behandelen leerstof verdeeld over de studenten. Studenten schrijven gezamenlijk papers, presenteren, reviewen. Op deze manier wordt alle leerstof van een mastervak behandeld. Daar waar nodig is, voegt de docent en d experts expertise en content (artikelen, presentaties) toe. In de community komen alle activiteiten samen, het biedt een levendige en rijke omgeving voor het gezamenlijk schrijven en de voorbereidingsactiviteiten. Men start dus niet bij de content maar bij het onderwijsproces: het gezamenlijk produceren van kennis. De kennisproducten worden gepubliceerd als Open CourseWare. Men creëert als het ware een Open Living lab.

Wat is de visie achter deze insteek van creëren van OER? Waarom is het alleen publiceren van content niet genoeg? Waarom is het belangrijk studenten te betrekken? Hoe wordt tegen OER aangekeken? Wat is of zou het doel, de uitwerking (door studenten) moeten zijn van OER?
In de webinar bespreken we dus, in een interactieve sessie, een andere aanpak van het creëren van OER.

Meer informatie en (kosteloos) aanmelden
Op de website van Open Learning Lab

 

Seminar ICT&Onderwijsbeleid Universiteit Leiden: presentaties online te bekijken

Op maandagmiddag 6 juni 2011 kwam een gezelschap bijeen van 60 betrokkenen over het ICT&Onderwijsbeleid van de universiteit: bestuurders, docenten, studenten, adviseurs, Informatiemanagers, ICTO coördinatoren, Onderwijsdirecteuren en beleidsmedewerkers. Ook schoven gasten aan vanuit de zusteruniversiteiten van Leuven, Delft en UvA.  

Doel van de middag was via presentaties, plenaire discussies en rondetafelgesprekken verdere input leveren voor het ICTO meerjarenplan 2011-2014 in wording. In dit doel is de middag geslaagd. In grote lijnen werd de concept meerjarenstrategie door de discussies bevestigd. Voor sommige thema’s werd de insteek of prioritering aangescherpt (zoals de verschuiving van aandacht voor summatief naar formatief digitaal toetsen). Ook werden nieuwe zaken vanwege de goede ontvangst op de middag aan de meerjarenplannen toegevoegd, zoals het universiteitsbreed invoeren van stemkastjes.   

De opnames van de presentaties zijn ook voor wie er niet bij kon zijn aanbevelenswaardig:

  • Themasessie  1:Open Courseware, Presentatie en discussie Prof. dr. Frederik Truyen Coordinator ICT Group Humanities and Social Sciences – K.U. Leuven.  Head Information Systems Services – Faculty of Arts (power points zijn ook apart te bekijken)
  • Themasessie 2: Digitaal Toetsen, Presentatie en discussie, Drs. Nynke Bos Coördinator Onderwijstechnologie, AMC-UvA (power points zijn ook apart te bekijken)

Van de bijeenkomst is een website samengesteld met foto’s, weblectures, de slides van de verschillende presentatoren en de verslagen van de rondetafeldiscussies. Eind 2011 zal naar verwachting het meerjarenplan definitief vastgesteld worden en via dit ICTO weblog beschikbaar komen.   

 

Bijdrage van Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Universiteit Leiden  

E-Merge studiedag over instroom-doorstroom-uitstroom op 22 november 2011

E-Merge instroom-doorstroom-uitstroomdag 22 november 2011

ICT speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van studiesucces: van instroom tot doorstroom. Leiden werkt daarin samen met regionale partners in het E-Merge consortium (Universiteit Leiden, TU Delft, Hogeschool Leiden en Hogeschool Den Haag) .

Op 22 november aanstaande organiseert Emerge een dag vol praktische en inspirerende lezingen en workshops door onderzoekers en projectleiders over het bevorderen van instroom, doorstroom en uitstroom.
De vraag of en hoe de projecten bijdragen aan studiesucces staat daarbij centraal. Effectiviteit en samenhang van studiesucces-interventies en het beleid hieromtrent van onze instellingen.

Praktische informatie

Lees meer over het programma.

Voor wie? De dag is interessant voor opleidingsmanagers en -coördinatoren, beleidsmedewerkers, studiebegeleiders, ICTO-medewerkers en adviseurs op terreinen van studieadvies, werving, studiebegeleiding en kwaliteitszorg.

Locatie is Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden.

Via de volgende link kunt u zich aanmelden.

Deelname is gratis voor medewerkers van de Universiteit Leiden en collega’s van de andere E-Mergeinstellingen, anderen betalen 50 euro.