Neem deel aan Leids “webinar” op 31/10 door Prof. Katzy over Open Learning Lab

Titel: 
Open Learning Lab

Door wie 
Prof. B. Katzy

Datum en tijd
maandag 31 oktober 13-14 uur

Vorm 
Webinar

Inhoud van de webinar
Hoe kun je de online samenwerking optimaliseren bij de masteropleiding ICT&Business via online Open CourseWare? Over de vakken heen, van de masteropleiding ICT&Business, hangt een online community bestaande uit studenten en docenten. Deze community heeft, als het ware, de functie van een paraplu. Vanuit deze vakken wordt de te behandelen leerstof verdeeld over de studenten. Studenten schrijven gezamenlijk papers, presenteren, reviewen. Op deze manier wordt alle leerstof van een mastervak behandeld. Daar waar nodig is, voegt de docent en d experts expertise en content (artikelen, presentaties) toe. In de community komen alle activiteiten samen, het biedt een levendige en rijke omgeving voor het gezamenlijk schrijven en de voorbereidingsactiviteiten. Men start dus niet bij de content maar bij het onderwijsproces: het gezamenlijk produceren van kennis. De kennisproducten worden gepubliceerd als Open CourseWare. Men creëert als het ware een Open Living lab.

Wat is de visie achter deze insteek van creëren van OER? Waarom is het alleen publiceren van content niet genoeg? Waarom is het belangrijk studenten te betrekken? Hoe wordt tegen OER aangekeken? Wat is of zou het doel, de uitwerking (door studenten) moeten zijn van OER?
In de webinar bespreken we dus, in een interactieve sessie, een andere aanpak van het creëren van OER.

Meer informatie en (kosteloos) aanmelden
Op de website van Open Learning Lab

 

Leave a Reply