Seminar ICT&Onderwijsbeleid Universiteit Leiden: presentaties online te bekijken

Op maandagmiddag 6 juni 2011 kwam een gezelschap bijeen van 60 betrokkenen over het ICT&Onderwijsbeleid van de universiteit: bestuurders, docenten, studenten, adviseurs, Informatiemanagers, ICTO coördinatoren, Onderwijsdirecteuren en beleidsmedewerkers. Ook schoven gasten aan vanuit de zusteruniversiteiten van Leuven, Delft en UvA.  

Doel van de middag was via presentaties, plenaire discussies en rondetafelgesprekken verdere input leveren voor het ICTO meerjarenplan 2011-2014 in wording. In dit doel is de middag geslaagd. In grote lijnen werd de concept meerjarenstrategie door de discussies bevestigd. Voor sommige thema’s werd de insteek of prioritering aangescherpt (zoals de verschuiving van aandacht voor summatief naar formatief digitaal toetsen). Ook werden nieuwe zaken vanwege de goede ontvangst op de middag aan de meerjarenplannen toegevoegd, zoals het universiteitsbreed invoeren van stemkastjes.   

De opnames van de presentaties zijn ook voor wie er niet bij kon zijn aanbevelenswaardig:

  • Themasessie  1:Open Courseware, Presentatie en discussie Prof. dr. Frederik Truyen Coordinator ICT Group Humanities and Social Sciences – K.U. Leuven.  Head Information Systems Services – Faculty of Arts (power points zijn ook apart te bekijken)
  • Themasessie 2: Digitaal Toetsen, Presentatie en discussie, Drs. Nynke Bos Coördinator Onderwijstechnologie, AMC-UvA (power points zijn ook apart te bekijken)

Van de bijeenkomst is een website samengesteld met foto’s, weblectures, de slides van de verschillende presentatoren en de verslagen van de rondetafeldiscussies. Eind 2011 zal naar verwachting het meerjarenplan definitief vastgesteld worden en via dit ICTO weblog beschikbaar komen.   

 

Bijdrage van Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Universiteit Leiden  

Leave a Reply