Didactische toepassingen van weblectures: 4 pilots in volle gang

Op 28 februari jongstleden is er o.a. via dit blog een oproep geweest voor deelname aan het videoproject Video2learn, een samenwerking tussen TU Delft, HHS, HL en Universiteit Leiden (E-Merge). Karel Roos leidt het project binnen onze universiteit. 

De bedoeling van dit project is om video breder en effectiever in te zetten door een combinatie van activiteiten:

  • Verkennende fase: wat gebeurt er al met video in het hoger onderwijs in Nederland en omstreken op technisch en onderwijskundig gebied? Het inmiddels opgeleverde rapport Tour d’Horizon is voor iedereen te downloaden.
  • Pilots binnen de vier instellingen, die op verschillende manieren video inzetten. Dit onderdeel vormt de ruggengraat van het project.
  • Ontsluiten van de resultaten van de casestudies, in nauwe samenwerking met de betrokken docenten.

Op dit moment lopen de pilotprojecten bij de diverse instellingen; bij Universiteit Leiden gaat het om de 4 hieronder beschreven pilots. Volgens de planning kunnen we in december de casussen, met videomateriaal, publiceren.

FSW

Een reeks opgenomen colleges voor pre-master studenten, gecombineerd met online spreekuur. Via het opnemen van colleges een inhaal-gelegenheid bieden wat gezien de doelgroep (mensen met drukke banen) relevant is. De didactische meerwaarde is vooral interessant omdat de weblectures gecombineerd worden met een online spreekuur dat ook wordt opgenomen. Een interessant aspect is dat de docenten op basis van de gebruiksstatistieken hun volgende colleges zonodig zullen aanpassen. Deze pilot zal een scenario opleveren dat bruikbaar is voor andere pre-masters en deeltijdopleidingen.

LUMC

Opnames van lesgevende 3e jaars studenten die 1e- en 2e jaars studenten biomedische (basis-)begrippen uitleggen, waardoor o.a. de relevantie van die basisvakken voor klinische vakken in het 3e jaar inzichtelijk worden. Daarbij wordt nagegaan of het ontwikkelen van videopresentaties een effectieve methode is voor studenten om onderwijs te leren ontwerpen en verzorgen voor collega-studenten. Tevens zullen er presentaties opgenomen worden zonder publiek en zullen er in deze opnames fragmenten gemonteerd worden met o.a. animaties.

Wat deze pilot interessant maakt is dat het gaat om opnames door studenten voor studenten. Het is op doordachte wijze ingebed in het onderwijsprogramma.

Deze pilot zal een scenario opleveren dat voor elke opleiding bruikbaar is. 

RECHTEN

Deze pilot is interessant omdat het gaat om het bieden van 5 minuten-filmpjes/-screencasts met uitleg van lastige concepten begrippen uit het Nederlandse Goederenrecht en – Faillissementrecht zodat deze any time any place bekeken kunnen worden. Powerpointanimaties spelen daarbij een belangrijke rol. Het gaat om filmpjes die meerdere jaren inzetbaar zijn. Studenten zullen tijdens colleges expliciet uitgenodigd worden om hun voordeel te doen met deze extra uitleg. Bovendien is het interessant dat de filmpjes voor verschillende devices waaronder ook smartphones worden aangeboden.

Deze pilot kan een scenario opleveren voor elke (grotere) bacheloropleiding die voor meerdere jaren op deze manier bekende struikelblokken op een extra manier kan uitleggen.

BIOLOGIE

Deze pilot biedt op diverse manieren extra voorbereidend materiaal aan studenten over lastige onderwerpen: interview met buitenlandse expert, theorie, screencasts/tutorials, (opnames van -) webconferences etc. Ook deze pilot kan een scenario opleveren dat voor elke (grotere) bacheloropleiding interessant is waar zich jaarlijks dezelfde struikelblokken in de materie voordoen. Het spreekt ook aan dat de opleiding, door voorbereiding via video te stimuleren, beoogt de colleges zelf interactiever op te zetten.

Verdere informatie over dit E-merge project kun je hier vinden.

 

Bijdrage van Karel Roos, coördinator Video2Learn voor de Universiteit Leiden 

Leave a Reply