Groeiende aandacht voor digitale tussentoetsen

De interesse aan de universiteit voor formatief (niet certificerend) digitaal toetsen groeit. Deze interesse bleek onder andere tijdens het ICTO seminar in juni. Gastspreekster van de UvA Nynke Bos gaf hier de aanwezigen een overzicht van de overwegingen en aandachtspunten bij digitaal toetsen (bekijk de link naar video-opname -15 minuten- en power point presentatie).

Tussentijds toetsen ter verbetering van studiesucces 

Tussentijds toetsen heeft de potentie om het studierendement en van de kwaliteit van het leerproces te verhogen. Op verzoek van de stuurgroep Digitaal Toetsen verwerkte het ICLON onderzoek daarnaar in een adviesnotitie “Digitaal toetsen en studiesucces”.
Directe effecten van digitaal toetsen op studiesucces en in algemene zin op het leren van studenten zijn vooralsnog nauwelijks gevonden. Er bestaat wel een substantiële hoeveelheid wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de impact van toetsing in het algemeen op het leren van studenten. ICT kan dit helpen realiseren.
Positieve effecten van toetsing op leren en studiesucces worden vooral gevonden bij:

  1. frequenter toetsen, zodat studenten regelmatig leren, en (hieruit volgend)
  2. tijdige en gerichte feedback, die niet alleen inzicht geeft in wat fout gaat, maar vooral ook wat de student moet doen of leren om het gewenste resultaat te bereiken (feedforward).

De notitie bevat voor beide punten aanbevelingen voor wie met digitaal toetsen aan de slag gaat.  Meerdere initiatievenMomenteel  zijn er meerdere initiatieven binnen de faculteiten gaande om formatief toetsen in te zetten:

  • Geschiedenis en Culturele Antropologie zijn in november 2011 gestart met een pilot in het kader van het E-merge project Van Pionier naar Mainstream; een evaluatie en casusbeschrijvingen worden voor de zomer van 2012 verwacht.
  • verschillende pilots uit het nieuwe universiteitsbrede Blended Learning project voor 2012 waaraan vrijwel alle faculteiten deelnemen, beogen formatief toetsen in te zetten;
  • de SURFtender over toetsen en toetsgestuurd leren, waarvan begin 2012 bekend wordt welke projecten gehonoreerd worden. Vanuit Leiden zijn vier partijen betrokken bij een projectvoorstel samen met andere instellingen voor hoger odnerwijs: FdR met wekelijkse tussentoetsen; de UBL met toetsgestuurd leren van informatievaardigheden; de Lerarenopleiding; en het VWO/WO programma met intakeassessment ten behoeve van intakegesprekken.

Geen gecontroleerde toetslokatie nodig

Formatief digitaal toetsen kan in principe via Blackboard en in een niet gecontroleerde omgeving plaatsvinden, en vereist daarmee geen investering in een toetslokatie. Dit in tegenstelling tot summatief (certificerend) toetsen. Begin dit jaar berichtten we u over een onderzoek naar de exploitatie van een toetslokatie voor digitale afname van tentamens groepen van 250 of meer studenten.. Dit onderzoek heeft inzicht opgeleverd in tarieven per tentamentafeltje. De betrokken faculteiten verwachten op basis van deze tarieven nog niet veelvuldig gebruik te gaan maken van zo’n voorziening. Het initiatief voor een grootschalige toetslokatie is hiermee voorlopig in de ijskast beland.

Bijdrage van Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Universiteit Leiden 

Leave a Reply