Studenten presenteren concepten voor nieuwe leeromgevingen

Facebook, smartphones en tablets, privé gebruiken studenten en docenten steeds meer mogelijkheden voor online communicatie en samenwerken. Als je dat doorvertaald naar de digitale leeromgeving, hoe ziet die er dan uit?

Met deze opdracht gingen zes groepen studenten van de opleiding ICT in business aan de slag. Op 15 maart 2012 presenteerden de groepen hun resultaten op een geslaagde Student Fair, georganiseerd door het Living Lab op de Campus Den Haag. Conceptontwikkeling, werken in een multidisciplinair team, het bouwen van een Proof of Concept en het presenteren aan een publiek: al deze aspecten vormen onderdeel van de beoordeling voor het vak System Development & Project Management. Het platform dat de studenten gebruikten om hun ideeën vorm te geven komt voort uit een van de pilots uit het Open Courseware project van de Universiteit Leiden 

Het ontbrak op de stands niet aan kleurige folders, presentatieschermen en snoepwaren om de bezoekers aan te spreken. Studenten gingen in gesprek met de bezoekers over de door hen ontwikkelde concepten en prototypes met medewerkers van de universiteit die zich bezighouden met innovatie van het onderwijs en de digitale leeromgeving. Rond de veertig medewerkers van Campus Den Haag, de faculteit W&N, UB, ICLON, ISSC en Academische zaken, Informatiemanagers en studentassessoren van de Leidse faculteiten kwamen op de beurs af. Zij leverden hun

score in voor een publieksprijs. Een zeskoppige jury boog zich onder leiding van Jouke de Vries, decaan van de Faculteit Campus Den Haag, over de juryprijs.

 

 

   

 

Meerdere studententeams richtten zich op het bij elkaar brengen van diensten. ‘Wij halen als studenten onze informatie nu uit zeker zes systemen. We stellen voor een omgeving te ontwikkelen waarin de student alles via één dashboard binnen handbereik heeft: opdrachten en weblectures, roosterwijzigingen, aanmelden voor tentamens en zien welke medestudenten online zijn en met één klik kunnen overleggen.’

Het was duidelijk dat studententeams zich hebben laten inspireren door multiplayer games. Soms gaat het om het oefenen van taaie stof in spelvorm tegen elkaar. De groep die de publieksprijs won ontwikkelde het spelidee het verst door. Spelen, credits verzamelen, naar een volgend level kunnen, steeds je actuele puntenstand zien en vergelijken met die je medespelers. Vertaald naar studeren: hoe meer je voor een vak doet (zoals aanwezigheid bij colleges, tussenopdrachten maken), hoe meer punten je verzamelt. Het competitie-element daagt uit om steeds een hogere score te willen behalen. De verzamelde punten kun je inwisselen voor voorrechten, zoals een spiekbriefje mogen meenemen naar het tentamen.

Passend in de tijdsgeest van Open Access en Open Content staat de leeromgeving van meerdere groepen met opdrachten en weblectures kosteloos open voor buitenstaanders. In hun visie zal dit nieuwe businessmodellen voor de universiteit creëren. Zo brengt de online studieruimte (via een knop ‘join study group’) studenten in contact met scholieren, die zich op die wijze oriënteren op hun studiekeuze. Of met medewerkers van bedrijven wiens werkgever de universiteit betaalt zodat zij kunnen deelnemen met een bedrijfseigen maatwerktraject. ‘Als wij zo in contact komen met medestudenten van, zeg, een bedrijf als KPMG, dan biedt dat voor ons studenten waardevolle netwerkmogelijkheden. En voordeel voor het bedrijf is dat ze hun actuele vraagstukken kunnen inbrengen’, aldus een van de teams.

 

Op de foto nemen de winnaars van de publieksprijs felicitaties in ontvangst van Marja Verstelle, binnen het Living Lab verantwoordelijk voor de onderwijslijn.

De juryprijs ging naar de groep wiens concept in de ogen van de jury het meest los kwam van de traditionele rol van docent en student. In de door hen geschetste leeromgeving staat centraal wat de student nodig heeft. Zij ontvangen op de foto hun kado uit handen van Jouke de Vries, decaan Campus Den Haag.  

‘Dit project is een goed voorbeeld van het doel van het Living Lab om ideeën snel naar producten en diensten door te ontwikkelen in samenwerking met de gebruiker’, aldus Bernhard Katzy, hoogleraar Technology- and Innovation Management bij het LIACS, en lid van het Living Lab kernteam.