Het Scriptierepositorium: archief, inspiratie en etalage in één

Scripties online zichtbaar maken voor de buitenwereld, scripties per opleiding doorzoeken in een digitaal archief; het wordt mogelijk met het Scriptierepositorium van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Deze nieuwe dienst is een apart onderdeel van het Leids Repositorium, en inmiddels zijn de eerste scripties online beschikbaar.

Het gaat vooralsnog om een pilot met enkele opleidingen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Archeologie (BA, MA en/of Research MA). Afstudeerders van deze opleidingen voeren sinds de zomer hun scriptie in in het Repositorium. 

Scripties zijn voortaan op een centrale plek te vinden en bovendien is het archief op verschillende wijzen doorzoekbaar. Studenten kunnen in het archief struinen en zich oriënteren op het schrijven van een scriptie. Bovendien kunnen zij hun eigen scriptie aan de buitenwereld laten zien en ernaar verwijzen bij sollicitaties of de aanmelding voor een vervolgstudie. Ook voor opleidingen kan het scriptiearchief als online visitekaartje dienen, en opleidingen hoeven scripties niet meer fysiek te archiveren. Vanzelfsprekend is het openbaar beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten ook bevorderlijk voor het wetenschappelijk proces als geheel. 

De invoer van de scripties verloopt aan de hand van een aantal procedures. Studenten van deelnemende opleidingen voeren hun scriptie na goedkeuring door de begeleider zelf in, waarna een controleslag door een ondersteunende medewerker van de opleiding plaatsvindt. Indien nodig kan een scriptie onder embargo worden geplaatst; hiervoor gelden formele criteria zoals privacy, auteursrecht of verder onderzoek.

De pilotfase duurt tot het eind van het jaar, daarna wordt er geëvalueerd en worden systeem en procedures zo nodig bijgesteld. Vanaf februari kunnen opleidingen die willen deelnemen aan het Repositorium zich melden bij de Bibliotheek.  
 

Lees ook: 

 
 
Bijdrage van Cynthia van der Brugge, projectleider Scriptierepositorium
 

 

Mobiele website Universitaire Bibliotheken Leiden

Er is een bètaversie van de mobiele website van de Universitaire Bibliotheken Leiden beschikbaar.
Het voorlopige adres is: http://catalogus.leidenuniv.nl/aleph-cgi/m/index.pl.

Deze site maakt het gemakkelijk om op uw mobiele telefoon in de Catalogus te zoeken en in te loggen, boeken aan te vragen en te verlengen. U ziet waar de bibliotheken gevestigd zijn en wanneer ze open zijn. Met een simpele klik op het telefoonnummer belt u direct. Daarnaast kunt u het nieuws van de homepage van de gewone website en de tweets van de bibliotheken volgen. Helaas zijn niet alle pagina’s van de gewone website geschikt voor mobiele toepassingen.

Laat weten wat u ervan vindt

De mobiele website is uiteraard eerst uitvoerig getest. De bibliotheken zijn nu zeer benieuwd naar uw ervaringen. 
E-mail graag uw verbetersuggesties.
 

Blackboard en auteursrecht: Binnenkort ook voorlichting bij uw faculteit!

Zet u als docent ook vaak de artikelen van de literatuurlijst voor uw vak als pdf in Blackboard? Waarschijnlijk weet u wel dat dit aan auteursrechtelijke regels is gebonden, maar welke zijn dat dan? Het alternatief is om een directe link naar de publicatie in de Digitale Bibliotheek te maken, maar hoe doe je dat?
De Stichting PRO heeft controles aangekondigd, en daarom zijn de Universitaire Bibliotheken gestart met een reeks voorlichtingsbijeenkomsten bij de faculteiten, waarin een en ander uit de doeken wordt gedaan.

Voor alle teksten, afbeeldingen etc. die u ten behoeve van uw onderwijs verspreidt, moeten auteursrechten worden afgedragen. Dit geldt voor gedrukte readers, maar ook voor materiaal in Blackboard (in feite een digitale reader). Bij gedrukte readers worden deze afdracht en de bijbehorende formaliteiten voor een groot deel door de facultaire servicedesks afgehandeld, maar bij digitale readers zijn de servicedesks niet betrokken en moet u hier dus zelf voor zorgen. Met linken wordt deze hele rompslomp vermeden, omdat dit in feite alleen een verwijzing is naar de publicatie. Linken is dus altijd toegestaan (als de publicatie tenminste niet illegaal op internet staat), maar niet naar iedere digitale publicatie kàn een goede link worden gemaakt.

De Stichting PRO, die dient als loket voor de inning van auteursrechten in het onderwijs, controleert actief of alle readers voldoen aan de regels zoals opgesteld in de zogenaamde ‘Readerovereenkomst’ met de universiteiten. PRO heeft de afgelopen tijd met diverse faculteiten van de UL contact opgenomen over aanstaande controles, en men richt de blik met name op Blackboard. Omdat de regels en procedures omtrent digitale readers lange tijd onduidelijk waren probeert de Universiteit de daadwerkelijke controles uit te stellen tot het nieuwe studiejaar, zodat er eerst intern maatregelen kunnen worden ondernomen.

De Universitaire Bibliotheken Leiden zijn in overleg met de faculteiten een project gestart en hebben inmiddels het volgende gerealiseerd:

  • Er is een website voor docenten gemaakt met o.a. vuistregels omtrent auteursrecht in het onderwijs.
  • Er is een tooltje ontwikkeld waarmee u directe links naar publicaties uit de Digitale Bibliotheek kunt maken. Zo zijn deze altijd rechtmatig toegankelijk voor ULCN-gebruikers.
  • Er is gestart met een reeks voorlichtingsbijeenkomsten. De pilot is gehouden bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, de andere faculteiten volgen in mei/juni.

Met deze middelen bij de hand is het de bedoeling dat in het nieuwe studiejaar alle Blackboard cursussen aan de regels voldoen. Er is dus werk aan de winkel!

Wilt u exact weten wat er mag en niet mag, hoe de procedures lopen en hoe u een goede link kunt maken? Of heeft u wellicht vragen op dit gebied? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst bij uw faculteit. De data worden binnenkort bekend gemaakt.

De vaste aanspreekpunten m.b.t. auteursrecht in Blackboard zijn: