Column

Zoals Shakespeare al lang geleden schreef: “All’s Well That Ends Well.” Ik moet – niet verrassend – aan deze toneelstuktitel denken omdat deze goed omschrijft wat ik voel kort voor mijn overstap van de Universiteit Leiden naar Surf in Utrecht. Het verhaal is denk ik bij velen bekend. Kort samengevat komt het erop neer dat er, toen ik in 2001 aantrad als programma-manager ICT en Onderwijs bij het Bestuursbureau, een pot met geld was. Daaruit hebben we enkele jaren lang allerlei facultaire ICTO-innovatieprojecten gesubsidieerd. In 2006 was de pot echter leeg. Niet erg, zou je kunnen denken: nieuwe ballen, nieuwe prijzen. Helaas kwamen noch de ballen, noch de prijzen. Integendeel, na vijf vette jaren kwamen er drie magere jaren. De faculteiten waren enerzijds moegestreden, vooral om de meeste projecten door een handjevol projectleiders gerund werden. En er waren ineens andere prioriteiten, zoals de kostbare invoering van een nieuw studentenregistratie- en studentenvolgsysteem.

 

Maar lo and behold, eind 2009 keert het tij. Mede door een betere governance, waarbij het Onderwijsberaad veel nadrukkelijker betrokken wordt bij de ICTO-beleidsvorming, ontstaat er zowel op bestuurlijk als operationeel niveau een nieuw sense of urgency. Met ICTO kunnen toch best interessante én nuttige dingen gedaan worden. Zo komt het dat we binnen Leiden nu druk bezig zijn met streaming media en nadenken over digitaal toetsen. En in de zomer moeten de eerste Ma-introductiemodules online staan, in de vorm van open courseware. Excuus dat ik deze tekst laat wemelen van de Engelse kreten, ze zijn echter even praktisch als doeltreffend.

 

Het is heerlijk het gevoel te hebben dat het schip dat ik geleidelijk ga achterlaten allesbehalve een zinkend schip is. Beter nog: het ICTO-schip vaart als nooit tevoren. Ik waag me niet aan voorspellingen maar als ICTO-ontwikkelingen een varkenscyclus volgen, dan zijn we al weer begonnen aan een nieuwe reeks van vette jaren. Dat mag ik serieus hopen, want waar we nu vooral verkenningen en pilots doen, wordt het straks menens en zal onze universiteit kleur moeten bekennen. Gaan we opschalen, gaan we implementeren? Ik ga het zeker volgen, ook straks vanaf mijn nieuwe bureau in Utrecht. Ik sluit af met YAET, dat wil zeggen Yet Another English Term, namelijk Zounds!