E-portfolio biedt structuur!

Interview met Mirjam van der Geur / Dick Fabery de Jonge van de opleiding Life Science & Technology, faculteit W&N. Dick Fabery de Jonge is opleidingscoördinator, Mirjam van der Geur is studieadviseur bij de Opleiding LST. Beiden zijn actief betrokken bij de invoering van het e-portfolio in studiejaar 2004 – 2005. 

foto dick fabery de jongeStudiejaar 2005 – 2006: invoering van het E-portfolio
De opleiding Life Science & Technology vindt het belangrijk om studenten vanaf de start goed te begeleiden. Al vanaf 2000 werkt de opleiding met een mentoraat. ‘Dat mentoraat kon wel wat meer body krijgen’, aldus Fabery de Jonge. ‘Eigenlijk was het mentoraat te vrijblijvend en te weinig gestructureerd, voegt studieadviseur van der Geur eraan toe. ‘We waren op zoek naar meer houvast.’ Zo ontstond het idee om een E-portfolio in te zetten waarin studenten vastleggen wat er gebeurt tijdens de mentorbijeenkomsten en in hun studie. Het mentoraat werd omgedoopt tot het vak ‘Oriëntatie op Studie en Beroep’. De mentorgroepjes maakte plaats voor OSB-groepjes. Tien groepjes van tien studenten, onder leiding van docenten of aio’s, gingen van start. Van der Geur: ‘Het werken met aio’s bevalt bijzonder goed. Er zijn aio’s die al drie jaar meedraaien. Aio’s weten echt waar ze het over hebben. Maar niet iedereen is er even geknipt voor. Je moet wel groepsprocessen kunnen en willen begeleiden.’ 

Continue reading

De verleiding van Blackboard

Interview met Annemiek Wegman, docent taalvaardigheid bij het Talencentrum 

fotowegmanVindt u het lastig om een paper te schrijven in het Engels? Is uw kennis van de Engelse grammatica wat weggezakt? Is uw uitspraak van de /th/ niet meer wattie ooit geweest is of was die al nooit van een /s/ te onderscheiden? In de masterfase blijkt vaak dat de Engelse spreek- en schrijfvaardigheid van studenten (en docenten) tekort schiet. Geen nood, voor die studenten en docenten bestaat de cursus English for academic purposes. Continue reading

Laat je stem horen!

  Peter de JongInterview met de heren de Jong en Vliegen, beiden werkzaam bij LUMC
Peter de Jong werkt bij het Onderwijscentrum van het LUMC. Hij adviseert over het gebruik van ICT in het onderwijs. Zijn laatste aanschaf is het Audience Response System Turning Point, een systeem met stemkastjes waarbij studenten meteen antwoord kunnen geven op een vraag die een docent in zijn college stelt. Dr. Vliegen is cardioloog, werkzaam op de afdeling Hartziekten, coördinator van een deel van het cardiologische blok Borst en gebruiker van het audience response system.

Continue reading

Time on task: Leidt wekelijkse toetsing tot meer zelfstudietijd?

raymond fagelInterview met Raymond Fagel, docent bij de opleiding geschiedenis   

Raymond Fagel is coördinator van het propedeuseonderwijs en docent Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd of kortweg AGN. De nieuwe tijd beslaat de periode tussen 1450 en 1850. Het bijzondere in Leiden is dat die tijd niet uitsluitend vanuit Europees perspectief wordt bezien, maar vanuit een wereldwijde invalshoek. De eerste 12 weken van het studiejaar buigen de kersverse studenten geschiedenis zich over het handboek A History of Western Society. Tijdens de wekelijkse hoorcolleges gaan docenten vooral in op de grote lijnen, het handboek wordt behandeld tijdens de wekelijkse werkcolleges. 

Continue reading

300 individuele opdrachten, met dank aan Blackboard…..

Foto Eefje ZeestratenInterview met dr. F.W. Dekker, werkzaam bij de afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC en Eefje Zeestraten, 3e jaars student geneeskunde en student-assistent 

Evidence based werken
Friedo Dekker is hoofd van het onderwijsexpertisecentrum van het LUMC en coördinator van het blok Wetenschappelijke Vorming. Wetenschappelijke vorming is erop gericht studenten vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om evidence-based te werken. In het 1e jaar ligt de focus op wetenschappelijk taalgebruik, in het 2e studiejaar beoordelen studenten medische artikelen en advertenties en presenteren ze hun bevindingen aan elkaar. Eefje Zeestraten, 3e jaars geneeskundestudent volgde dit blok afgelopen studiejaar en was zo enthousiast dat ze dit studiejaar assisteert bij de voorbereiding ervan. Continue reading