Een mooie Blackboard omgeving

Zelfstudie
Zo nu en dan kom ik een Blackboard omgeving tegen die opvalt. De omgeving van het vak ‘Introductie Staats- en Bestuursrecht’ is een prachtig voorbeeld van het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van Blackboard. De docenten van dit vak hebben samen met de Afdeling ICT & Onderwijs van het Cleveringa Instituut de grenzen van de Blackboard functionaliteit opgezocht om een moderne omgeving te maken die past bij de opzet van dit nieuwe vak. Het uitgangspunt bij het ontwerp was dat de omgeving geschikt moest zijn om een rijk spectrum aan multimedia bronnen te kunnen herbergen. Daarnaast moest de omgeving visueel aantrekkelijk zijn. Het doel van de Blackboard omgeving is primair het faciliteren van de zelfstudie component voor dit vak.

Nieuwe minor
Het vak ‘Introductie Staats- en Bestuursrecht’ wordt gegeven in het kader van de minor Law and Public Administration. Deze interdisciplinaire minor is een samenwerking tussen Bestuurskunde (Sociale Wetenschappen) en Staats- en Bestuursrecht (Rechtsgeleerdheid). Juist het interdisciplinaire karakter maakt dat er bij de juridische vakken van deze minor extra aandacht besteed moet worden aan het uitleggen van juridische basiskennis en basisvaardigheden. Er is voor gekozen om het leermateriaal voor deze onderdelen deels met behulp van multimedia in Blackboard aan te bieden.

Stem geannoteerde content
Eén van de basisvaardigheden waar iedere jurist over moet beschikken is het kunnen lezen van uitspraken. Om deze vaardigheid te trainen kunnen studenten in de Blackboard omgeving gebruik maken van stem geannoteerde content. Speciaal voor dit vak zijn twee uitspraken voorzien van een gesproken toelichting.

Met gekleurde blokken is in de tekst aangegeven bij welke delen de docent te beluisteren valt. De kleuren geven aan of de gesproken toelichting over de structuur of over de inhoud van de uitspraak gaat. Naast de versie in HTML zijn er ook PDF’s met de gesproken toelichting gemaakt. Deze kunnen echter niet op alle computers afgespeeld worden. Het voordeel van de PDF versie is dat de oorspronkelijk vormgeving van de uitspraak behouden blijft.

Korte filmpjes met uitleg
Een andere onmisbare vaardigheid is het kunnen hanteren van een wetboek. Voor het aanleren daarvan zijn enkele korte video’s opgenomen waarin de docent uitlegt wat wetboeken zijn, in welke varianten ze voorkomen en hoe je ze moet gebruiken. Ook deze filmpjes zijn in de Blackboard omgeving opgenomen.

Dossieropdrachten
Bij het vak wordt gewerkt met dossieropdrachten. Aan de hand van een casus moet een opdracht gemaakt worden die via Blackboard ingeleverd moet worden.

In de Blackboard omgeving is per casus een dossier beschikbaar met daarin alvast een aantal verwijzingen naar relevante bronnen. Een noviteit is het gebruik van icoontjes die aangeven om wat voor soort bron het gaat. Dit is geen standaard functionaliteit van Blackboard. Maar met een slimmigheid kon dit wel gerealiseerd worden.

Indeling per week
De algehele opzet van de Blackboard omgeving wijkt af van de normale indeling van een Blackboard omgeving bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Er is ditmaal gekozen voor een indeling per week met bijbehorende knoppen in het menu. Op deze manier kunnen studenten snel alle relevante informatie, opdrachten en de opgenomen hoorcolleges per onderwijsweek benaderen. Alle gegevens onder één knop in plaats van moeten bladeren en zoeken in meerdere mappen.

Stellingen: discussion board improved
Naast het maken van de dossieropdrachten moeten studenten voor dit vak ook wekelijks reageren op stellingen. De stellingen zijn telkens geplaatst in een aparte ‘content area’ van de betreffende week. Ze zijn voorzien van een ruime toelichting zodat goed duidelijk is waar de stelling op doelt.
Daarnaast zijn er verwijzingen naar (multimedia) bronnen voor achtergrondinformatie bij de stelling.

Voor het verzamelen en publiceren van de reacties op een stelling wordt het ‘discussion board’ van Blackboard gebruikt. Dat gaat met een link naar het discussion board die direct naar juiste thread wijst waarin de stelling is ondergebracht. Op deze manier worden twee belangrijke beperkingen van het Blackboard discussion board omzeild: onoverzichtelijkheid en gebrek aan ruimte voor toelichting bij een thread.

Voor meer informatie over het vak kunt u contact opnemen met de vakcoördinator mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

Wie test video voor iPod?

Rich Media is een actueel onderwerp op onze universiteit. Bij een aantal faculteiten worden opgenomen hoorcolleges al een tijd via het web beschikbaar gesteld. Meestal via Blackboard. Maar de technische mogelijkheden gaan verder dan dat. Je kunt colleges ook laten bekijken op bijvoorbeeld een iPod.

Ik zou zelf wel eens willen beoordelen hoe het is om een college op een iPod te kijken. Maar helaas, ik heb geen iPod en ben ook niet van plan om er een te kopen.

Vandaar mijn oproep: wie wil dit filmpje testen op zijn iPod? Het is een korte presentatie. Het bestand ik ook niet al te groot. Ik moet er wel gelijk bij zeggen dat het niet eens zeker is of het filmpje af te spelen is. Maar dat hoort ook bij de test. Met dank aan Linda Tambuyser weet ik inmiddels dat mijn filmpje op een iPhone bekeken kan worden. Zie haar commentaar onder ‘comments’. Ik blijf benieuwd naar reacties van anderen.

Dus feedback is nog steeds welkom!

Update 13 april 2010: het test filmpje staat nu op de server van deze weblog. Alleen moest ik daarvoor wel de bestandsextensie van .m4v in .mp4 veranderen. Kennelijk mogen we geen .m4v bestanden plaatsen… Hoe dan ook, het kan zijn dat het test filmpje nu door Quicktime i.p.v. iTunes geopend wordt. Dat is eenvoudig te verhelpen door zelf de extensie weer in .m4v te veranderen.

Universiteit op YouTube en Twitter

Update 21 november 2011: dit lijstje wordt al een tijd niet meer bijgewerkt. Het is bij lange na niet volledig meer. Zie http://socialmedia.leidenuniv.nl/ voor informatie over Social Media bij de Universiteit Leiden.

Update 23 maart 2010: nog meer Twitter feeds en nu ook Facebook links

YouTube en Twitter. Wie kent ze niet deze populaire websites? Ook de Universiteit Leiden blijkt er actief op te zijn. Wellicht is dat niet bij iedereen bekend. Ik geef hieronder de mij bekende links. Aanvullingen van anderen zijn van harte welkom. Vooral als het gaat om toepassingen in het onderwijs. Mijn voorbeelden liggen met name op het terrein van de marketing en communicatie.

Waarschijnlijk zijn er nog veel meer voorbeelden van activiteit van onze universiteit op deze of andere 2.0 sites. Geef ze me door dan plaats ik ze erbij. Update. Ontvangen en toegevoegd YouTube: Faculty of Science, Leiden University.

Tenslotte vind ik het persoonlijk nog leuk om te melden dat onze afdeling Marketing en Communicatie gebruik maakt van een door mij geschreven script om eenvoudig berichten vanuit een RSS feed door te posten naar Twitter. Kijk hier om het script in werking te zien: http://www.youtube.com/watch?v=SBqYZ3KdAUc.

Eindelijk RSS feeds in Tridion

Deze zomer is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Uit ‘Wijzigingen in Tridion’ d.d. 13 juli 2009 blijkt dat iedere ‘sectie’ op de Universitaire website nu over een RSS feed beschikt. Wat een ‘sectie’ precies is kan nagelezen worden in de Tridion handleiding. Ik citeer: “Een “section” (sectie) is weer een onderdeel van een chapter, en bestaat uit allerlei items met hetzelfde soort onderwerp. Een veel voorkomende sectie is “Nieuws”, en bestaat uit allerlei nieuwsitems.”.

Het bericht ‘Wijzigingen in Tridion’ vermeldt echter niet hoe je de RSS feed kunt benaderen. Het bekende RSS icoontje (zie hieronder) is ook nergens te zien. Met behulp van mijn feedreader vond ik uit dat de RSS feed van een sectie te naderen is door ‘/rss’ achter de sectie URL te plakken. Dus de RSS feed van de sectie http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/nieuws/ is te vinden op http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/nieuws/rss.
Deze feed hebben we laten plaatsen op de Blackboard ‘My Institution’ pagina zodat het laatste nieuws voor studenten Rechten ook daar te lezen is. De eerste positieve zijn al binnen.

Embed a Flash video player in Blackboard

By Jeroen Leijen

Support for streaming video in all current Blackboard releases is not very strong. However, it’s possible to embed for instance a third party Flash video player. Attached to this post is guide that describes step by step how to embed the LongTail JW FLV Media Player in your Blackboard Course.

Experience multimedia playback in your Blackboard course as you have never seen it before.

Download the guide here.