Universiteit Leiden start met ‘Mobiele Apps’

Mobiele apps is het ontsluiten van gegevens via een mobile device. De mobiele apps zijn te downloaden op een mobile device zoals een smartphone of een tablet. Met deze apps kan informatie worden bekeken die speciaal is ontworpen voor een klein scherm.Voor Universiteit Leiden betekent ‘mobile’ dat er verschillende apps van Universiteit Leiden beschikbaar komen voor een mobile device. De informatie die mobiel kan worden ontsloten is zeer gevarieerd. Te denken valt aan een mobiele versie van de electronische leeromgeving Blackboard, een nieuwsbrief, informatie uit de e-gids, plattegronden van gebouwen van de universiteit, bibliotheeksystemen, uSis, het online address book en nog veel meer.

Uit een enquete onder Leidse studenten is gebleken dat zij mobiele apps missen. Afgezien van de uitkomsten van de enquete is er wereldwijd een explosieve toename in het gebruik van mobile devices en kan de universiteit niet voorbijgaan aan deze ontwikkelingen. Er is daarom gekeken of er geld vrij gemaakt kon worden om te starten met het ontsluiten van mobiele apps. Dit is inmiddels gelukt en het project ‘Mobile’ kan per 1 januari 2012 starten. De verwachting is dat de eerste mobiele apps vanaf maart 2012 beschikbaar zullen zijn.

 

Bijdrage van Jiska Memelink, Functioneel Beheerder Blackboard 

Nieuwe Weblogomgeving

Begin volgend jaar zal de weblogomgeving migreren van het huidige B2Evolution naar WordPress. De keuze is op WordPress gevallen omdat het gebruikersvriendelijker is, het makkelijker wordt om blogs te importeren en te exporteren en omdat WordPress wereldwijd veel meer gebruikt wordt dan B2Evolution, waardoor er meer garantie is voor doorontwikkeling en aanpassingen aan en compatilbilteit met andere tools en web2.0 ontwikkelingen.

Gebruikers behouden hun bestaande blog, alleen de interface wordt anders.

Succesvolle Upgrade Blackboard

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd al begonnen met de voorbereiding van de ugrade van Blackboard. Universiteit Leiden zat nog op Blackboard versie 7.2 en die versie was verouderd, wat ook betekende dat support vanuit Blackboard voor het fixen van bugs was komen te vervallen. Het was dus tijd om actie te ondernemen. Daarnaast had Blackboard niet stilgezeten en waren er versies uitgekomen met nieuwe snufjes op het gebied van blogs, wiki’s, mashups en dergelijke.

Blackboard was in 2009 uitgekomen met versie Blackboard 9.0. Met de facultaire coordinatoren hebben we die versie al begin 2009 bekeken en gestest. Het zag er allemaal prachtig uit, maar helaas bleek de versie dusdanig instabiel dat in de zomer van 2009 besloten werd om dat jaar niet te upgraden. De meeste andere instellingen zagen om dezelfde reden ook af van een upgrade naar Blackboard 9.0, die zomer.

Blackboard werkte hard aan het oplossen van de instabiliteit en kwam uit met een versie 9.1. Wij begonnen met die versie een uitgebreid testtraject en de coordinatoren bereidden een trainingstraject voor de docenten voor. Iedereen zette zijn beste beentje voor om deze upgrade tot een succes te maken. Er was zelfs een landelijk initiatief om instructiekaarten te maken van de belangrijkste functies in de nieuwe versie. Een paar weken vóór de geplande upgrade waren wij klaar met onze voorbereidingen. Trainingsessies waren gepland, een trainingsmodule in Blackboard stond klaar, instructiefilmpjes waren gemaakt, op de Blackboard portal stond aangegeven dat de upgrade op handen was. Niets stond ons in de weg om deze upgrade tot een succes te maken….of toch? Ja wij hadden nog één probleem. De Blackboard 9.1 versie was enorm traag in combinatie met Internet Explorer. Die traagheid was zo ernstig dat er niet met met versie 9.1 te werken viel. Uiteraard was het probleem van de traagheid tijdig gemeld aan Blackboard en aangezien Blackboard compatibiliteit met Internet Explorer garandeerde hadden wij verwacht dat  het probleem van de traagheid gemakkelijk door Blackboard op te lossen was. Helaas was dit niet het geval en de tijd begon te dringen. Wat nu te doen? Een overleg met Blackboard werd belegd en ook met de coordinatoren werden de verschillende opties doorgesproken. Al snel werd duidelijk dat we wel zouden gaan upgraden omdat we immers op een verouderde versie zaten, maar niet naar Blackboard 9.1 wilden upgraden. Blackboard raadde ons aan om naar versie 9.0 te gaan upgraden. Die versie had in de loop van het jaar een aantal Service Packs gekregen en stabiliteit werd door Blackboard gegarandeerd. Natuurlijk wilden wij zelf ook nog testen of alles naar ons zin was. Als de wiedeweerga werd een verkort testtraject uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten daarvan werd besloten om inderdaad in het geplande weekend te gaan upgraden, maar dus niet naar versie 9.1 maar naar versie 9.0.

Inmiddels is de nieuwe Blackboard versie alweer 3 maanden in gebruik. The Blackboard PlumberNatuurlijk zitten in zo’n nieuwe versie altijd nog wat bugs en ondervinden we her en der nog kleine ongemakken. Over het geheel genomen zijn we echter tevreden over hoe de upgrade verlopen is en zijn we blij met Blackboard 9.0. De traagheid in combinatie met Internet Explorer doet zich ook in sommige functionaliteiten in Blackboard 9.0 voor, echter in veel mindere mate.

Van onze landelijke collega’s die wel op versie 9.1 zijn overgegaan heb ik gehoord dat ook zij problemen hebben met de combinatie van Blackboard 9.1 met Internet Explorer…..

Hopelijk vindt Blackboard binnenkort een oplossing voor de traagheid, zodat ook wij over kunnen stappen op versie 9.1. In die versie zitten immers alle mooie nieuwe snufjes zoals mashups en wiki’s en daar zouden we graag mee willen gaan werken.