GoogleApps pilot bij Godsdienstwetenschappen

 Hoe kan je GoogleApps inzetten in het onderwijs? Hoe zijn idealen over online samenwerking te verwezenlijken? Kan een Google discussiegroep gebruikt worden in aanvulling op of zelfs in plaats van Blackboard?

Om op deze vragen een antwoord te vinden is het  Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen een pilot gestart waarbij het reguliere onderwijs wordt ondersteund met Google Apps. Het betreft een master college op het gebied van het Oude Testament, dat wordt gegeven door Wido van Peursen.

Verschillende toepassingen worden uitgeprobeerd: gezamenlijk werken aan documenten; het gebruik van chat als er sprake was van synchrone samenwerking; het gebruik van een Google discussiegroep voor communicatie (discussie, email); en het gezamenlijk werken aan een website-tekst die ondersteund wordt door afbeeldingen die op internet te vinden zijn.

We hadden een aantal problemen van technische aard. Zo hadden een aantal deelnemers besturingssystemen of browsers op hun computer die GoogleDocs niet ondersteunden en hebben wij, bij gebrek aan een geschikt universitair domein, een eigen groep met pesoonlijke gmail accounts aangemaakt. Verder is het ons tot op heden niet gelukt om vreemde talen die van rechts naar links geschreven worden goed in beeld te krijgen. In ons vakgebied toch echt essentieel! Andere zaken willen we nog onderzoeken, bijvoorbeeld de vraag hoe we GoogleBooks kunnen integreren in onze discussie-omgevingen.

We liepen ook tegen hele praktische zaken aan. Bijvoorbeeld: iedereen nam een print van de gezamenlijke documenten mee naar het college, maar een ieder zat dan met een verschillende versie voor zich, afhankelijk van het tijdstip waarop hij/zij het had uitgeprint. Of: een document was inmiddels zo groot geworden dat twee deelnemers niet in de gaten hadden dat ze over het zelfde onderwerp op verschillende plaatsen een passage hadden toegevoegd, waardoor die niet op elkaar afgestemd waren.

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Tussentijds kunnen we wel alvast waarnemen dat de grootste voordelen van GoogleDocs liggen in de mogelijkheid om gezamenlijk iets op te bouwen, zonder het gevaar dat er versies door elkaar kan lopen, en dat de meest recente versie van de documenten altijd en overal beschikbaar is. Door de input van alle deelnemers (inclusief de docent en enkele deelnemende promovendi) en de discussie die juist door de samenwerking opgeroepen wordt, ontstaan er gezamenlijke papers van een hoge kwaliteit. De andere tools die wij gebruikt hebben, bijvoorbeeld voor communicatie en discussie, werken ook prima, maar in deze fase kunnen wij nog niet vaststellen hoe deze zich verhouden tot bijvoorbeeld de communicatie-instrumenten in Blackboard.

Naast deze toepassing in het onderwijs loopt er een onderzoek naar het gebruik van Google Apps of andere online collaboration tools ter vervanging van de teamsite van het NWO-project Turgama, die nu is ondergebracht bij de teamsites van SURF. SURF heeft namelijk aangekondigd haar dienstverlening op dit gebied stop te zetten. Het is de bedoeling dat beide deelprojecten aan het eind van dit kalenderjaar een aantal duidelijke conclusies opleveren over het gebruik van online collaboration tools in onderwijs en onderzoek.