Surf Onderwijsdagen: een verslag

Vorige week heb ik 3 dagen deelgenomen aan de Surf Onderwijsdagen: Onderwijs innovatie m.b.v. ICT.
Open, learning analytics, byod (bring your own device) en online connection waren wat mij betreft de buzzwords als ik terugblik naar de Surf onderwijsdagen 2012.
In 3 dagen  tijd heb ik 5 keynotes en 12 presentaties bijgewoond en 1 presentatie zelf verzorgd.
 
Ik wil mijn enthousiasme en opgedane kennis heel graag met jullie delen want helaas was niet iedereen in de gelegenheid om daar aanwezig te zijn. Ik heb per dag een verslag gemaakt in mijn blog, waarin ik zelf KORT mijn bevindingen per sessie beschrijf, aangevuld met links naar betreffende slideshare presentaties, video-registraties en verslagen van edubloggers.
 
Hieronder vind je de 3 koppelingen naar de verslagen in mijn blog:

dag 1(HO)

 • Keynote Anka Mulder: Open en online onderwijs: de blik vooruit
 • De effectiviteit van het leren tussen de face-to-face momenten verhogen (mijn eigen presentatie)
 • studiesucces verhogen met learning analytics
 • Online samenwerken via SURFconext: twee praktijkvoorbeelden
 • Keynote Dale Stephens: Hacking your education

http://iclonicto.weblog.leidenuniv.nl/2012/11/15/verslag-1-surf-onderwijsdagen-2012-dag-1-hoger-onderwijs/

dag 2(HO)
 • Dagopening met presentatie boekje “Ontwikkelingen in de digitale leer en werkomgeving in het hoger onderwijs”
 • Keynote Jim Stolze: Aandacht (o.a.:hoe vergaat het iemand die zich 40 dagen afsluit van internet)
 • Video op mobiele devices
 • Nieuw E-Merge Deelprogramma: De Onderzoekende Student
 • De implicaties van ‘bring your own device’ voor het onderwijs
 • De universiteit van Nederland
 • Keynote André Kuipers
dag 3 (VO)
 • De Steve Jobsschool, hoe ver zijn we? Interview met Maurice de Hond
 • Stercollecties VO-content in Wikiwijs
 • Bring your own device? Wat is dat nu weer?
 • De veranderende rol van de leraar
 • Khan Academy NL
 • Keynote Bas van der Veldt: Jullie leren ze de verkeerde dingen!

Didactische toepassingen van weblectures: 4 pilots in volle gang

Op 28 februari jongstleden is er o.a. via dit blog een oproep geweest voor deelname aan het videoproject Video2learn, een samenwerking tussen TU Delft, HHS, HL en Universiteit Leiden (E-Merge). Karel Roos leidt het project binnen onze universiteit. 

De bedoeling van dit project is om video breder en effectiever in te zetten door een combinatie van activiteiten:

 • Verkennende fase: wat gebeurt er al met video in het hoger onderwijs in Nederland en omstreken op technisch en onderwijskundig gebied? Het inmiddels opgeleverde rapport Tour d’Horizon is voor iedereen te downloaden.
 • Pilots binnen de vier instellingen, die op verschillende manieren video inzetten. Dit onderdeel vormt de ruggengraat van het project.
 • Ontsluiten van de resultaten van de casestudies, in nauwe samenwerking met de betrokken docenten.

Op dit moment lopen de pilotprojecten bij de diverse instellingen; bij Universiteit Leiden gaat het om de 4 hieronder beschreven pilots. Volgens de planning kunnen we in december de casussen, met videomateriaal, publiceren.

FSW

Een reeks opgenomen colleges voor pre-master studenten, gecombineerd met online spreekuur. Via het opnemen van colleges een inhaal-gelegenheid bieden wat gezien de doelgroep (mensen met drukke banen) relevant is. De didactische meerwaarde is vooral interessant omdat de weblectures gecombineerd worden met een online spreekuur dat ook wordt opgenomen. Een interessant aspect is dat de docenten op basis van de gebruiksstatistieken hun volgende colleges zonodig zullen aanpassen. Deze pilot zal een scenario opleveren dat bruikbaar is voor andere pre-masters en deeltijdopleidingen.

LUMC

Opnames van lesgevende 3e jaars studenten die 1e- en 2e jaars studenten biomedische (basis-)begrippen uitleggen, waardoor o.a. de relevantie van die basisvakken voor klinische vakken in het 3e jaar inzichtelijk worden. Daarbij wordt nagegaan of het ontwikkelen van videopresentaties een effectieve methode is voor studenten om onderwijs te leren ontwerpen en verzorgen voor collega-studenten. Tevens zullen er presentaties opgenomen worden zonder publiek en zullen er in deze opnames fragmenten gemonteerd worden met o.a. animaties.

Wat deze pilot interessant maakt is dat het gaat om opnames door studenten voor studenten. Het is op doordachte wijze ingebed in het onderwijsprogramma.

Deze pilot zal een scenario opleveren dat voor elke opleiding bruikbaar is. 

RECHTEN

Deze pilot is interessant omdat het gaat om het bieden van 5 minuten-filmpjes/-screencasts met uitleg van lastige concepten begrippen uit het Nederlandse Goederenrecht en – Faillissementrecht zodat deze any time any place bekeken kunnen worden. Powerpointanimaties spelen daarbij een belangrijke rol. Het gaat om filmpjes die meerdere jaren inzetbaar zijn. Studenten zullen tijdens colleges expliciet uitgenodigd worden om hun voordeel te doen met deze extra uitleg. Bovendien is het interessant dat de filmpjes voor verschillende devices waaronder ook smartphones worden aangeboden.

Deze pilot kan een scenario opleveren voor elke (grotere) bacheloropleiding die voor meerdere jaren op deze manier bekende struikelblokken op een extra manier kan uitleggen.

BIOLOGIE

Deze pilot biedt op diverse manieren extra voorbereidend materiaal aan studenten over lastige onderwerpen: interview met buitenlandse expert, theorie, screencasts/tutorials, (opnames van -) webconferences etc. Ook deze pilot kan een scenario opleveren dat voor elke (grotere) bacheloropleiding interessant is waar zich jaarlijks dezelfde struikelblokken in de materie voordoen. Het spreekt ook aan dat de opleiding, door voorbereiding via video te stimuleren, beoogt de colleges zelf interactiever op te zetten.

Verdere informatie over dit E-merge project kun je hier vinden.

 

Bijdrage van Karel Roos, coördinator Video2Learn voor de Universiteit Leiden 

Oproep pilots met weblectures

In 2010 is het Pilotproject Rich Media uitgevoerd. Aan dit project hebben alle faculteiten, het ICLON en het LUMC deelgenomen. Een project rond weblecturers, waarin de volgende resultaten behaald zijn: een Mediasite omgeving, uniforme apparatuur, uniforme werkwijze en interfacultaire samenwerking, gemeenschappelijke planning, functionele inrichting Mediasite en een veelheid aan opnames en veel ervaring met het maken van opnames.

Een logisch vervolg is dan om o.a. de focus op didactische toepassingen te richten.
Onlangs is het E-merge-project Video2Learn (=voorlopige werktitel) gestart waarin onder andere de Universiteit Leiden (via ondergetekende) middels pilots gaat onderzoeken welke uitvoerbare didactische scenario’s er te bedenken zijn voor het gebruik van weblectures (zie bijvoorbeeld http://weblectures.leidenuniv.nl).
Faculteiten mogen voor 10 maart ideeën indienen, de projectgroep zal uit de ingediende ideeën een keuze maken. Overigens, er is voor Leiden €15000 beschikbaar voor de geselecteerde pilot (-s).

 • Als je meer wilt weten kun je even de bijlage lezen of me natuurlijk altijd even bellen (071-5273743)
 • Wil jij een pilot aanvragen (of weet je binnen Leiden iemand anders die mee zou willen doen)? Sla dan deze bijlage op en stuur hem voor 10 maart ingevuld terug naar Karel Roos.

Onze Leidse studenten in de wolken met Google Apps?

Dat ICT-toepassingen een nuttige bijdrage kunnen leveren aan belangrijke strategische doelen, zoals vergroting van studiesucces en het aantrekken van meer nationale en internationale studenten, vermoeden en weten we al langer. Diverse vormen van (modern) onderwijs vragen om online samenwerkingsomgevingen voor de studenten en diverse rapporten leren ons dat studenten tijdens hun studie verwachten gebruik te kunnen maken van dezelfde voorzieningen die zij daarbuiten ook gebruiken. In Leiden faciliteren we eigenlijk zo’n platform nog niet echt: Blackboard als digitale leeromgeving levert vooralsnog niet voldoende open samenwerkingsmogelijkheden voor de studenten. Maar ja, wat is een reële optie in een tijd dat we met zijn allen moeten bezuiningen?

Persbericht, 11 februari 2010: SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor hoger onderwijs en onderzoek, heeft een driejarige overeenkomst met Google gesloten. Het betreft de onderwijseditie van Google Apps. Nadat eerder de Open Universiteit en Universiteit Utrecht afspraken maakten met Google, is deze online samenwerkingsomgeving nu beschikbaar voor het gehele Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek.

Dat biedt dus kansen om nu snel na te gaan denken over of- en hoe we Google Apps for Education kunnen gaan inzetten voor ons Leidse onderwijs. De kosten kunnen geen drempel zijn, het is immers gratis. Zelf werk ik nu inmiddels 2 jaar met zo’n omgeving en ben daar erg enthousiast over. Een dergelijke omgeving past ook heel goed in de trend van organisaties om applicaties op internet te laten draaien en niet meer per definitie op eigen servers van de eigen ICT-afdeling. We hebben het dan over cloudcomputing.
Google Apps, zal, indien Leiden besluit hierop over te gaan, een online omgeving bieden met, na inloggen met het ULCN account, de volgende functionaliteiten (zonder reclame-uitingen;-). Het enige wat je nodigt hebt is een webbrowser:

 • Gmail: om te mailen (inclusief chat/videochat), in plaats van Umail?
 • Google Docs: Realtime aan onlinedocumenten samenwerken (afhankelijk van gekozen afscherming voor die documenten) zonder gedoe met versieproblemen. Nog nooit kwamen Apple- en Windows gebruikers zo dicht bij elkaar in de samenwerking. Kinderlijk eenvoudig online formulieren en andere documenten maken en publiceren.
 • Google Calendar: Lesroosters en persoonlijke agenda’s kunnen uitstekend gecombineerd worden en/of bijvoorbeeld geintegreerd in Blackboardcourses (zie afbeelding onderaan)
 • Google Sites: In een paar tellen een online omgeving op basis van rijke verzamelijk templates klaarzetten: voor jezelf (bijv. Portfolio) of voor samenwerking.
 • Google Groups: Heel eenvoudig om zelf een Forum/discussie-omgeving op te tuigen. Groups kun je ook gebruiken om op efficiënte wijze groepen mensen toegang te geven tot jouw online documenten, sites, video’s etc.
 • Google Video: plek om video’s online beschikbaar te maken, bijvoorbeeld afgeschermd
 • Portal/startpagina: met banner van Universiteit, waarop student bovenstaande zaken eenvoudig kan benaderen en zelf middels webparts die portal persoonlijk kan maken
 • Google Mobile: De iPhone heeft bijvoorbeeld een App waarmee je toegang krijgt tot je eigen- of tot je federatieve Google Apps omgeving. Zie afbeelding.

Uiteraard beweegt ook Microsoft zich in de educatieve cloud maar lijkt zich strategisch meer te richten op het Voortgezet Onderwijs met Microsoft Live@Edu. Binnen dat platform vind je de functionaliteiten van

 • Sky Drive
 • Windows Live Messenger
 • Office Live Workspace
 • Outlook Live (zeg maar webmail)
 • Windows Live Spaces

Wat mij betreft is het moment aangebroken een Leids ICT&O project te gaan starten waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn en waarin we beide omgevingen langs een meetlat leggen en op basis van de bevindingen gaan bepalen of we onze studenten een online samenwerkingsomgeving gaan aanbieden en zo ja, welke. Uiteraard zullen naast de gebruikersaspecten ook de beheersaspecten bijzonder belangrijk zijn en zullen zaken als security, privacy, policy, strategy (zoals cloudcomputing) zwaar meewegen. En dat dan allemaal ten dienste van studiesucces en studentenaantallen.

Mocht er binnen jouw kring behoefte zijn voor en demonstratie/presentatie over Google Apps dan kun je mij daar zeker voor benaderen.

Tenslotte nog vier links (hoewel je “Googlend” ook bijzonder interessante informatie zult vinden)

Ben benieuwd naar reacties!