Leiden dingt met 5 voorstellen mee in landelijke tender Digitaal Toetsen

 15 september was de deadline voor het inzenden van projectvoorstellen voor de tender van SURFfoundation: Toetsen en Toetsgestuurd Leren. Meer studiesucces en minder werkdruk in het hoger onderwijs met behulp van (digitaal) toetsen. De beoordeling van de inzendingen is belegd bij de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF.

Deelname vanuit Leiden

De universiteit Leiden neemt deel aan 5 projectvoorstellen. Bij één daarvan is Leiden penvoerder. Betrokken faculteiten en instituten bij de vijf voorstellen zijn: FSW, LUMC, Fenestra Disability Centre, UB en ICLON.  

De projectvoorstellen in vogelvlucht

1.      Oog voor Toetsen

Onderzoek naar toegankelijkheid van digitaal toetsen bij mensen met lees- of leerbeperking, tbv verminderen studievertraging en studieuitval voor deze doelgroep. Vanuit de universiteit Leiden zijn betrokken: Fenestra Disability Centre en ICLON. 

2.      Assess4success    

Formatieve toetsing van buitenlandse studenten om studieuitval te verminderen voor deze doelgroep. Vanuit de universiteit Leiden zijn betrokken: FSW en ICLON.  

3.      Van Pionier naar Mainstream        

Professionalisering en ondersteuning van docenten bij inzet van digitaal toetsen, o.a. ter bevordering van tussentijds toetsen. Vanuit de universiteit Leiden zijn betrokken: FSW en ICLON. 

4.      Toetsgestuurd leren van informatievaardigheid   

Vergroten informatievaardigheid door toetsing t.b.v. studiesucces en verlagen werkdruk docenten. Vanuit de universiteit Leiden is betrokken: UB. 

5.      VGTogether

Voortgangstoets medisch onderwijs efficiënter ondersteunen via digitaal systeem. Businessmodel opzetten waardoor het systeem ook voor andere domeinen beschikbaar komt. Vanuit de universiteit Leiden is betrokken: LUMC. 

Tot slot

De uitslag is eind november bekend. 

Project Acculturatie

Het project
Op 1 september 2008 is, in het kader van het Nationaal Actieplan,  het project Acculturatie van start gegaan. Aan dit project doen negen HO-partner-instellingen mee, waaronder de Universiteit Leiden en de andere drie E-Merge partners.

De ambitie van dit project is de kwaliteit van de instroom van de buitenlandse studenten te versterken, en dit door een gedegen online voorbereiding. Vanuit deze ambitie is de volgende doelstelling geformuleerd:

Buitenlandse studenten bereiden zich, voordat ze in Nederland komen, in groepsverband voor op hun studie. Daarbij worden in online pilots studieachterstanden weggewerkt, wordt kennisgemaakt met het leven en studeren in een andere (academische/onderwijs) cultuur en wordt een begin gemaakt met het vormen van een sociaal netwerk.

Om de doelstelling te kunnen bereiken worden binnen de negen betrokken instellingen, negen online pilots ontwikkeld voor buitenlandse studenten. Deze buitenlandse studenten gaan in Nederland een opleiding volgen. Zij zullen in de online pilots:

 1. online studieachterstanden wegwerken;
 2. online accultureren, dit houdt in:
  • kennis maken met de academische cultuur in Nederland;
  • starten met een (online) sociaal netwerk, doordat ze deel uit maken van een community (namelijk alle studenten die de opleiding gaan volgen).

Hoever zijn we?
De eerste maanden zijn met name aan het oriënteren en opstarten besteed. In het project zitten een aantal (voor sommige partners) nieuwe elementen: (1) het begrip acculturatie en daar (2) online vorm aan geven: Hoe doe je dat? (3) en het delen van materiaal: gebruik maken van een repository.
Op dit moment wordt het steeds concreter. Er zijn zes pilots afgerond, en daarvan starten 5 instellingen door. Drie pilots zijn op dit moment in uitvoering.
De pilots zijn zeer divers. Waar de ene instelling een schakelprogramma, nu nog Nederlandstalig, gaat omzetten in het Engels is de andere instelling bezig met chatsessies of online conferencingsessies aan het opzetten. In deze sessies oefent men het Engels en tegelijkertijd discussiëren studenten (in het Engels) de verwachtingen en beelden die zij hebben over Nederland.

Ook worden summercourses gegeven waarin buitenlandse studenten moeten samenwerken om te ervaren hoe in Nederland onderwijs wordt gegeven.

De NUFFIC is externe partner in het project en geeft advies over acculturatie.

Op 1 en 2 november 2010 is de slotbijeenkomst gepland bij de Haagse Hogeschool. Alle projecten presenteren zich met o.a. een filmpje. Maar er zullen ook andere presentaties zijn op het gebied van mobiliteit van studenten.

Informatie is te vinden op: www.acculturation.nl. Of bij Ria Jacobi (rjacobi@iclon.leidenuniv.nl)

Bijdrage van: Ria Jacobi

e-Running: lopende ICTO projecten in Leiden

Op maandagmiddag 19 april zijn in het Academiegebouw acht ICTO projecten gepresenteerd die in onze instelling lopen. De presentaties gaven een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die voor alle faculteiten van belang zijn, voor een publiek van onderwijsportefeuillehouders, de vice-rector magnificus Rietje van Dam, onderwijsbeleidsmedewerkers, ICTO coördinatoren en andere belangstellenden.

De presentaties van elk 10 minuten zijn ook op video te bekijken:

1. Project Aansluitingsmodule Algemene studievaardigheden na de inleiding door Rietje van Dam en Marc Dupuis online oriëntatie voor scholieren Hanny Gijsman (ICLON)
2. Project Instroom in de master open cursusmateriaal om masterstudenten aan te spreken en te informeren Henriette van Vredenburch (FSW)
3. Project Digitaal toetsen een haalbaarheidsonderzoek naar digitaal toetsen in samenwerking tussen diverse faculteiten door Marc Dupuis (Programma-management ICT&O)
4. Project Epigeum een online cursus voor docenten over inzet van ICT in onderwijs Marja Verstelle (ICLON)
5. Project Internationale Studenten en Onderwijskwaliteit werving, toelating en uitstroom van internationale studenten Peter Zandveld (Bestuursbureau Informatie-management)
6. Project Acculturatie: pilots om buitenlandse studenten voor hun komst naar Leiden online al bij te spijkeren en te helpen oriënteren op studeren in Nederland Ria Jacobi (ICLON)
7. Project Rich Media / Weblectures colleges en presentaties online aanbieden Henriette van Vredenburch (FSW)
8. Projectidee: Google Apps online samenwerkingsomgevingen voor de studenten Karel Roos (ICLON)

     

Nieuwe devices testen? Doe mee met SURFnet-Kennisnet Innovatieprogramma

SURFnet-Kennisnet Innovatieprogramma start het project Devices in het onderwijs. Met dit project willen SURFnet en Kennisnet de meerwaarde van een device in het hoger onderwijs toetsen. SURFnet vraagt hierbij hulp van de eindgebruiker: Wat zien docenten, onderwijskundigen, ICT&O adviseurs of studenten voor toegevoegde waarde in het onderwijs van het gebruik van nieuwe devices? Bent u dol op gadgets en heeft u ideeën over hoe u die zou kunnen toepassen in het hoger onderwijs? Wilt u (tijdelijk) eigenaar worden van een iPad, pocketcamera met ingebouwde projector of bijvoorbeeld een sheevaplug? SURFnet laat in 2010 opnieuw een aantal apparaten testen die net op de markt zijn om te kijken of deze een meerwaarde kunnen bieden in het onderwijs. Voor meer inspiratie kunt u de resultaten bekijken van geteste gadgets uit 2009.

Image-building op het internet: houd greep op je digitale identiteit

Het rapport ‘Image-building op het internet: houd greep op je digitale identiteit‘ biedt aanbevelingen voor hoe iemand, als student en als wetenschapper, op een verstandige manier om kan gaan met zijn of haar eigen digitale identiteit én die van anderen. Dit rapport, geschreven door SURFdirect, de Digitale Rechten en Expertise CommuniTy van SURF, maakt onderdeel uit van een studie naar de omgang met persoonsgegevens op internet. De studie richt zich met name op de (on)mogelijkheden om grip te houden op een zogenaamde digitale identiteit. De belangrijkste aanbevelingen staan voor u op een rijtje in de flyer ‘Aanbevelingen voor image-building op het internet‘.

Leiden bij genomineerden voor ‘Beste SURF Onderwijsvernieuwingsproject” van de afgelopen 10 jaar

Het project Draadloos Elektronisch Stemmen van het LUMC is recentelijk genomineerd voor ‘Beste SURF Onderwijsvernieuwingsproject van de afgelopen 10 jaar". Uit circa 70 SURF Onderwijsvernieuwingsprojecten werden er zeven genomineerd. Twee Leidenaren drongen door tot de finale: naast het project van het LUMC dat gepresenteerd werd door Peter de Jong van het LUMC was ook het E-Folio project genomineerd van ICLON-onderzoeker Jan van Tartwijk.

Tussen 1999 en 2009 zijn circa 70 Onderwijsvernieuwingsprojecten uitgevoerd, met subsidie van Stichting SURF. Ter gelegenheid van 10 jaar projecten organiseerde SURFfoundation de verkiezing van ‘Het Beste Onderwijsvernieuwingsproject’. Meer dan 1300 personen hebben hun stem digitaal uitgebracht voor 10 april. Op de SURFNetwekdag van 14 april jl. kregen de eerste zeven genomineerden de kans om in korte presentaties hun highlights te laten zien. Vervolgens waren er korte discussierondes waar de meer dan 100 deelnemers konden discussiëren met de projecten. Uiteindelijk werk door het publiek de drie meest innovatieve ICTO projecten gekozen en gehuldigd. De Leidse vertegenwoordigers gingen naar huis met een eervolle 5e en 6e plaats. De presentaties en fotos zijn online te bekijken via het verslag van de wedstrijd.

Online Learning Technologies: online cursus voor docenten over ICT in onderwijs

De Universiteit Leiden biedt met ingang van maart 2010 een online cursus aan voor al haar medewerkers, over de inzet van ICT in het onderwijs: Online Learning Technologies. 

Doel?
Online Learning Technologies
is een cursus voor docenten die zich willen oriënteren en verdiepen in de inzet van ICT in hun onderwijs. De cursus is zeer flexibel te volgen:

 • in uw eigen tempo
 • op elk moment
 • vanaf elke PC met internet.

Inhoud
De cursus is verdeeld in 7 hoofdstukken die ook los te volgen zijn:

 1. Introduction to Learning Technologies (Introductie in leertechnologie)
  Welke soorten ICT voor onderwijs zijn er? Wat kun je wanneer inzetten? Wat kun je er als docent mee bereiken? Hoe vinden docenten het om ICT te gebruiken in hun onderwijs? 
 2. The Effective use of VLEs (Effectief gebruik van de ELO)
  Hoe kun je effectief Blackboard gebruiken: activiteiten opzetten, communiceren, en studentenactiviteiten volgen?
 3. Internet Collaboration Tools (Online samenwerkingstools)
  Welke tools zijn er voor online samenwerking? Hoe kun je tools als blogs, wiki’s, chat en discussie fora inzetten voor kritische reflectie, community building en kennis constructie?
 4. Course Planning (Het opzetten van een cursus)
  Hoe zet je effectief een cursusontwerp op? Hoe bepaal je de mix van online en vis à vis onderwijs?
 5. Developing Course Content (Ontwikkelen van cursus content)
  Interactief materiaal: video, audio, animaties enz.: hoe kan het bijdragen aan het leren van studenten? Hoe zet je het effectief en efficient in? Waar vind je materiaal? Wat komt er bij kijken als je zelf materiaal wilt (laten) maken?
 6. e-Assessment (Toetsen en beoordelen mbv ICT)
  Hoe maak je effectief gebruik van formatieve en summatieve online toetsing? Geef je automatische feedback? Wat kan ICT betekenen voor peer & zelfassesment? Hoe beoordeel je opdrachten in blogs en wikis? Wat is de functie van een itembank?
 7. Teaching with Learning Technologies (Doceren met ondersteuning van ICT)
  Waarom zetten docenten ICT in? Wat betekent ICTO voor je rol als docent? Nieuwe vaardigheden voor begeleiden van online leeractiviteiten. 

De makers
Online Learning Technologies is ontwikkeld in samenwerking met een internationaal consortium van universiteiten waaronder de Universiteit Leiden. De hoofdstukken zijn geschreven en gereviewd door gerenommeerde onderzoekers. De productie is in handen van het bedrijf Epigeum dat is gelieerd aan het Britse Imperial College.

Inloggen
Log in op Blackboard, ga naar Courses  en zoek op "Epigeum". U kunt zich nu enrollen in de cursus.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marja Verstelle, ICLON,
verstelle@iclon.leidenuniv.nl, tst 7172.

Conferentie over co-creatie in hoger onderwijs

Op 11 juni 2010 huisvest de Universiteit Leiden de jaarlijkse conferentie voor adviseurs in het hoger onderwijs. Dit jaar staat het thema "co-creatie" centraal: advies voor en met opleidingen. Het streven van co-creatie als methode voor het geven van advies is dat de inbreng van alle betrokkenen met hun specifieke competenties en overtuigingen leidt tot kwalitatief betere en duurzamere oplossingen. Diverse betrokkenen geven een reactie op de vraag: Wat is co-creatie voor jou? in korte filmpjes.

Programma
Hoofdspreker is Luc Hoebeke, onderzoeker, auteur, raadgever en docent. Hoebeke is verbonden aan gerenommeerde kennis- en opleidingscentra voor adviseurs in Nederland en Vlaanderen en hij is voor generaties van adviseurs, managers, onderzoekers en studenten een inspirator in participatieve processen.
De deelnemers aan de conferentie worden uitgedaagd: we gaan niet alleen praten óver de samenwerking tussen adviseur en opleiding, maar we gaan ook met elkaar co-creëren.
Het wordt een dag vol inspiratie, praktijkvoorbeelden en dialoog over co-creatie in de adviespraktijk met aandacht voor vaardigheden en valkuilen. Vragen die tijdens twee rondes van workshops aan bod komen zijn:
– hoe schep je werkelijke betrokkenheid van alle spelers?
– wat betekent co-creatie voor jouw rol als adviseur of opdrachtgever?
Deze thematiek wordt behandeld rond diverse actuele inhoudelijke vraagstukken, zoals professionalisering, studiesucces, communities en toetsing.
Bekijk de workshopbeschrijvingen nu online. Of de lijst met sprekers.

ICT in onderwijs
In meerdere workshops staat een casus centraal waarbij ICT een belangrijke rol vervult:

Voor wie?
De conferentie is interessant voor:

 • onderwijskundig adviseurs
 • onderwijsonderzoekers
 • beleidsmedewerkers onderwijs
 • HRD medewerkers
 • instituuts- en opleidingsmanagers.

Organisatie 
De conferentie is een initiatief van het ICLON, Universiteit Leiden. Het ICLON werkt in de programmacommisie samen met de Hogeschool InHolland en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en NDO Interstudie. De conferentie wordt georganiseerd onder de paraplu van het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs (EHON, voorheen Contactgroep voor Research Wetenschappelijk Onderwijs , CRWO). Het EHON is een vereniging voor onderwijskundig adviseurs in het hoger onderwijs en staat open voor medewerkers van zowel universiteiten als hogescholen.

Meer informatie
Blijf op de hoogte van onder andere nieuwe filmpjes via Twitter.
Bekijk de filmpjes, workshopbeschrijvingen en sprekers op de conferentiewebsite.
Lokatie:      Pieter de la Courtgebouw, Leiden (routebeschrijving).
Kosten:       €325 (€50 vroege vogelkorting bij aanmelding vóór 1 mei)
Aanmelden: op de conferentiewebsite

Een evenement om niet te missen.
Tot ziens op 11 juni in Leiden!

Terugblik op de derde Toogdag van E-Merge: doorlopende leerwegen en studiesucces

E-merge, het samenwerkingsverband van Universiteit Leiden met HS Leiden, TU Delft en HS Den Haag, organiseerde op vrijdag 20 november zijn derde Toogdag. Toogdagen zijn inmiddels een traditie en hebben als doel om alle betrokkenen vanuit E-merge instellingen op de hoogte te brengen van de lopende E-Merge projecten. Tijdens de bijeenkomst kwamen alle projecten rond het thema Doorlopende Leerwegen en Studiesucces uitgebreid aan de orde. We lieten bovendien een paar projecten zien die buiten dit thema vallen, maar wel degelijk bij E-Merge horen. De bijeenkomst verliep succesvol! Hieronder een aantal links met resultaten en (video)impressies van de Toogdag.

Verslagen en impressies van de Toogdag

 1. Ton Kallenberg, Directeur Educatie van het ROC Leiden, verzorgde de keynote Doorlopende leerwegen en studiesucces: snelweg of luchtballon? (videoregistratie) Ton Kallenberg is het levende voorbeeld van een doorlopende leerweg. Hij startte zijn carrière als onderwijzer en liep stage op een kleuterschool. Daarna was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit als docententrainer en zakelijk directeur van wat nu RISBO is.  Vervolgens werkte hij een aantal jaren als Lector Educatie bij de Hogeschool Leiden en is sinds kort Directeur Educatie van het ROC Leiden.
 2. Karel Roos (Projectmedewerker E-learning ICLON) nam met de flip een sfeerimpressie van de Toogdag op.

De projecten

Klik hier voor up-to-date informatie over de verschillende E-Merge projecten:

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van E-merge activiteiten en ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief die circa 3 x per jaar verschijnt.