Leuven en Leiden: ICTO Seminar najaar 2010

Wat zijn de Open Minds Seminars?
De Open Minds seminars worden gezamenlijk georganiseerd door de K.U. Leuven en de Universiteit Leiden. Ze zijn bedoeld voor docenten, studenten en ondersteuners van beide universiteiten die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen op het gebied van ICT&Onderwijs (ICTO) in beide instellingen.

Wat gebeurt daar?
Telkens wordt een thema uitgekozen dat aansluit bij de ICTO-trends van het moment. In een open en creatieve sfeer, wisselen medewerkers uit Leuven en Leiden ervaringen en specialismen uit. Zo wordt in workshops en lezingen dieper ingegaan op vraagstukken en best practices op de typische ICTO-(rand)gebieden van didactiek, techniek, organisatie en communicatie.
Bezoekers krijgen een goede indruk van beleid, de stand van zaken en sterke kanten op het gebied van ICT&Onderwijs in de beide instellingen. Er bestaat telkens weer een reëel gevaar voor inspiratie en de uitbreiding van een bevlogen ICTO-netwerk…

Open Minds III
Na het succes van Open Minds (2005) en Open Minds II (mei 2007), wordt in oktober Open Minds III georganiseerd.

Thema: online samenwerking
Voor: docenten, studenten en ondersteuners van beide instellingen
Plaats: K.U. Leuven (Leuven, België)
Tijd: derde week oktober 2010 (exacte datum volgt)

Meer informatie?
Neem contact op met –
Leiden: Patrick Klaassen (plf.klaassen@bb.leidenuniv.nl)
Leuven: Fred Truyen (fred.truyen@arts.kuleuven.be)

photo credit

Blackboard upgrade 16-19 juli 2010

Klik op de afbeelding hierboven om de video te starten.
Of kopieer de link naar uw browser: mms://wm.stream1.fsw.leidenuniv.nl:80/ustream/introductie blackboard 9.1.wmv  

Blackboard upgrade zomer 2010

Van 16 tot en met 19 juli a.s. vindt binnen de universiteit de upgrade plaats van Blackboard versie 7.2 naar 9.1. Het gaat om een reguliere upgrade: zo’n 80 % van de hoger onderwijsinstellingen in Nederland die met Blackboard werken, maakt dit jaar de overstap naar Blackboard 9.1.

Wat verandert er?
Niet zoveel: vooral de navigatie wordt eenvoudiger (minder muisklikken). Blackboard 9.1 is wat functionaliteiten betreft voor 90 % hetzelfde als versie 7.2. Om vertrouwd te geraken met de overige 10 % en omdat Blackboard 9.1 er op het eerste gezicht wat anders uitziet, is het voor docenten prettig zich van tevoren even te kunnen oriënteren.

Wegwijs worden in Blackboard 9.1
Om deze oriëntatie mogelijk te maken, hebben de Blackboard-ondersteuners van de universiteit gezamenlijk een pakket van mogelijkheden ontwikkeld voor de docenten. Hierbij is rekening gehouden met verschillende leerstijlen en vaardigheidsniveaus. Het pakket is dusdanig samengesteld dat een docent gemiddeld ongeveer een uur nodig heeft om wegwijs te geraken in de veranderingen in Blackboard 9.1.

Het aanbod bestaat uit:

 1. Een online introductiecollege (mei 2010)
  Bovenstaande introductievideo (‘Introductie Blackboard 9.1) wordt uitgebreid met een korte, zogenoemde ‘weblecture’, waarin een beknopt en helder overzicht van verschillen en veranderingen wordt gegeven.
 2. Zelf oefenen met een trainingsmodule (1 juni – 1 oktober 2010) 
  Een trainingsmodule en oefenmodules zijn voor elke docent beschikbaar vanaf 1 juni a.s.
 3. Introductiecolleges en workshops (1 juni – 1 oktober 2010/behalve juli)
  Tijdens de introductiecolleges worden docenten stapsgewijs door de veranderingen in Blackboard 9.1 geleid. In de workshops (NL/EN) kan onder deskundige begeleiding van de Blackboardondersteuners geoefend worden met de trainingsmodule.
  Het definitieve overzicht van deze workshops (en mogelijkheden voor inschrijving) en colleges wordt eind mei op de homepage van Blackboard geplaatst.

Communicatie over de Blackboard upgrade

 • direct mail per faculteit (va. april 2010)
 • op de Blackboard homepage informatie rondom roosters en oefenmogelijkheden voor de workshops en introductiecolleges
 • toegang tot de Blackboard 9.1 testomgeving van de universiteit ter verkenning (tot 16 juli 2010) 
 • inschrijving voor workshops geschiedt via verschillende facultaire emailadressen. Een volledige lijst verschijnt eind mei op de Blackboard homepage.
 • feedback op de trainingsmodule bij uw facultaire Blackboardondersteuning
 • introductievideo Blackboard 9.1

 • Meer informatie?

  Met vragen en opmerkingen rondom de Blackboard upgrade deze zomer kunt u terecht bij de facultaire Blackboardondersteuners.
  FdA:     e.g.c.dullaart@arch.leidenuniv.nl
  Inst. Godsdienstwetenschappen: j.c.schalke@religion.leidenuniv.nl
  FdR:     blackboard@law.leidenuniv.nl
  FGW:     blackboard@hum.leidenuniv.nl
  FSW:     icto_coach@fsw.leidenuniv.nl
       bestuurskunde: fdjladan@fsw.leidenuniv.nl
       cult. antr./ontw. soc.: tjon@fsw.leidenuniv.nl
       pedagogische wetenschappen: vprooye@fsw.leidenuniv.nl
       politieke wetenschap: mes@fsw.leidenuniv.nl
       psychologie: ouwehandw@fsw.leidenuniv.nl
  FWN:     blackboard@edufwn.leidenuniv.nl
  ICLON:     kroos@iclon.leidenuniv.nl / chartog@iclon.leidenuniv.nl
  LUMC:     blackboard@lumc.nl
  OpenCourseWare:   hvredenburch@fsw.leidenuniv.nl

  Innovatief idee voor project met weblectures?

  SURFnet heeft een tender uitgezet om ICTO-projectaanvragen in te sturen (zie http://www.innovatieregeling.nl/).

  Het gaat om drie thema’s:
  – games
  – mobile
  – weblectures

  Maximaal aan te vragen subsidie is 10.000 euro.
  We zouden bijvoorbeeld voor die 10.000 euro een (aanvullend) weblecture (deel)project kunnen ontwikkelen.
  Of docenten/vakgroepen kunnen gericht een didactische meerwaarde onderzoek doen…
   
  Heeft iemand ideeën?
  Inleverdatum projectideeën is 28 mei en er worden 15 voorstellen gehonoreerd.
  Geef een idee door aan Henriette van Vredenburch (hvredenburch@fsw.leidenuniv.nl)

  Weblectures in Leiden: het Rich Media Project

   

  Wat zijn weblectures?
  Weblectures zijn online colleges. De Nederlandse universiteiten ontwikkelen in toenemende mate weblecture diensten en Leiden blijft niet achter (zie artikel Metro 7 april 2010). In het Rich Media Project wordt ervaring opgedaan met het produkt Mediasite en wordt een zo eenvoudig en eenvormig mogelijke werkwijze ontwikkeld.

  Waar worden weblectures gemaakt?
  Met de vier mobiele en drie vaste opnamesets voor weblectures wordt een groeiend aantal colleges opgenomen in alle faculteiten, het LUMC en het ICLON.

  Doelen van dit project
  – de basis leggen voor een eenvoudig opschaalbare rich media dienstverlening in de typisch Leidse setting (technisch, didactisch, organisatorisch, praktisch).
  – verkennen van opschalingsmogelijkheden en die vastleggen in doorgerekende businessmodellen en aanbevelingen
  – ervaring opdoen met weblectures en hoe ermee wordt omgegaan: aanbevelingen voor beleid

  Reacties van deelnemers
  Docenten zijn aanvankelijk wat huiverig bij het idee online zichtbaar en ook nog herhaaldelijk zichtbaar te zijn. De meeste colleges worden echter alleen via Blackboard aangeboden en dan is de exposure dus beperkt. Zodra docenten horen dat een opname eenvoudig aan te passen en bij te schaven is, en ook nog op elk moment permanent verwijderd kan worden, valt de aanvankelijke angst over het algemeen weg.
  Studenten zijn erg enthousiast.

  Stand van zaken
  Een sprekende status update van het project vindt u in de presentatie tijdens de ‘e-RUNNING’ middag (19 april jl.), waar een exposé werd gegeven van alle Leidse, lopende, ICTO-projecten (en een projectidee).

   

  Voor informatie over het project of voor opnames:
  neem contact op met uw facultaire ICTO-coördinator
  of mail naar de projectleiders:
  Patrick Klaassen: plf.klaassen@bb.leidenuniv.nl
  Henriette van Vredenburch: hvredenburch@fsw.leidenuniv.nl

  Leiden OpenCourseWare (E-merge project)

  In het E-merge project ‘Instroom in de Master’s’ verkent Leiden, in samenwerking met de overige E-mergepartners de mogelijkheden voor OpenCourseWare.

  Tijdens de ‘e-RUNNING’ middag vorige week maandag (19 april) is een korte presentatie gegeven van het project en de stand van zaken.

   

  Meer informatie?
  Neem contact op met: