‘Maar in de podcasts werd toch…?’

Interview met mr. P.C. (Paul) Adriaanse, universitair docent Staats- en Bestuursrecht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Paul AdriaanseAdriaanse is coördinator en docent van het verplichte tweedejaars vak “Staats- en Bestuursrecht”. In tien weken tijd wordt in wekelijkse hoorcolleges en werkgroepen een breed aanbod van onderwerpen behandeld. Zo worden de grondslagen van het staats- en bestuursrecht behandeld maar ook meer praktische vraagstukken over de relatie tussen overheid en burger. Bij het hoorcollege wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen gerelateerd aan de studiestof. Tijdens de werkgroepen staat meer de praktische toepassing van de stof centraal door middel van opgaven en casusopdrachten. “Daarnaast blijft een deel van de studiestof over dat we niet kunnen behandelen in de colleges. Die stof zullen studenten door middel van zelfstudie zich eigen moeten maken.” aldus Adriaanse. Daarbij wordt onder meer digitale ondersteuning geboden in de vorm van meerkeuzetoetsen. Ook wordt in het vak Staats- en bestuursrecht actief gebruik gemaakt van beeld- en geluidsfragmenten, video-opnames van de hoorcolleges en podcasts. Continue reading

Met podcasts studenten meer betrekken bij het vak.

Castermans

Podcast

Interview met prof. mr. A.G. Castermans (Alex Geert), hoogleraar Burgerlijk Recht

Castermans is nu bijna een jaar verbonden aan de rechtenfaculteit. In het najaar had hij tweedejaars studenten in de collegezaal. Dit voorjaar gaf hij colleges Inleiding Burgerlijk Recht. Dit is een propedeusevak dat gevolgd wordt door circa 800 rechtenstudenten.

Continue reading